Taal selecteren

Thema's
Tolk in de Smart Grid

Dankzij de communicatienorm VHPready kunnen energieopwekkers en -verbruikers gemakkelijk worden gekoppeld met virtuele krachtcentrales. WAGO-controllers voldoen al aan de eisen van de nieuwe specificatie.
Virtuele krachtcentrales gelden als een oplossing om greep te krijgen op de schommelende stroomopwekking door zonnepanelen en windturbines: gedecentraliseerde generatoren zoals stadsverwarmingscentrales en stuurbare stroomverbruikers zoals warmtepompen worden samengevoegd tot een flexibel regelbaar geheel. Hun intelligente samenspel zorgt er dan voor dat het stroomnet wordt ontlast.

Voordelen van de WAGO-telecontroletechniek:

  • WAGO-telecontrole controllers zijn programmeerbaar, flexibel en modulair
  • maken een communicatie volgens IEC 60870-5-104 of IEC 61850 mogelijk
  • beschikken over een groot aantal protocollen zoals PROFIBUS, CAN, BACnet of MODBUS

Taalbemiddelaar tussen installaties

Het aaneensluiten van de verschillende installaties is echter moeilijk. Alle deelnemers spreken andere talen en kunnen daardoor moeilijk met elkaar communiceren. WAGO-telecontrole controllers brengen uitkomst: ze voldoen aan de eisen van de communicatienorm VHPready (Virtual Heat and Power) en zorgen op die manier voor een probleemloze koppeling van de installaties met de virtuele krachtcentrale. De huidige versie van de specificatie is de VHPready 4.0. Zij brengt de besturing en communicatie in verbinding met de virtuele krachtcentrale samen en zorgt er als een soort tolk voor dat de controlecentra en de installaties elkaar kunnen verstaan.

Installatiebesturing via dienstregelingen

VHPready standaardiseert de objecten en variabelen van verschillende communicatieprotocollen en declareert ze op ondubbelzinnige wijze. In plaats van via een installatiespecifieke set variabelen, zoals dat tot nu toe gebeurde, wordt met VHPready via vooraf gedefinieerde profielen met uniforme gegevenspuntlijsten gecommuniceerd. Naast de communicatie worden door VHPready ook domeinspecifieke aspecten zoals richtlijnen over prestaties en reactietijden gedefinieerd. Dat creëert de mogelijkheid om installaties via dienstregelingen aan te sturen. Daardoor kan het controlecentrum besturingsparameters gedurende een periode van 24 uur als commando/set/melding/bestand naar de installatie sturen.

WAGO-techniek in de virtuele krachtcentrale

Energieleveranciers als Vattenfall en de gemeentebedrijvencoöperatie Trianel gebruiken WAGO-techniek al in hun virtuele krachtcentrales, want voor de ondernemingen is het bepalend dat de controllers programmeerbaar en flexibel zijn en een communicatie volgens IEC 60870-5-104 of IEC 61850 mogelijk maken. De compacte en modulaire telecontrole controllers van WAGO bieden bovendien een grote verscheidenheid van protocollen zoals PROFIBUS, CAN, BACnet of MODBUS. Daardoor kunnen ze in de virtuele krachtcentrale als gateways voor de meeste technische eenheden in het veld worden gebruikt. Via digitale/analoge ingangs- en -uitgangsklemmen, die modulair kunnen worden gecombineerd, alsook meer dan 500 andere functiemodules kan WAGO het complete management van de installatiebesturing van een virtuele krachtcentrale waarborgen.

Cyber Security in focus

Daarbij speelt de gegevensbeveiliging voor WAGO een centrale rol. Vanaf de versie VHPready 4.0 vormt het protocol IEC 60870-5-104 of een eveneens op TCP/IP-gebaseerde, objectgeoriënteerde benaderingswijze volgens IEC 61850-7-420 de communicatietechnische basis van de WAGO-telecontrole controllers. Voor de veiligheid van de gegevensoverdracht zorgt de opbouw van een virtueel privénetwerk (VPN) op basis van OpenVPN met SSL/TLS-verbindingen (Secure Sockets Layer, Transport Layer Security). Voor de synchronisatie wordt gebruikgemaakt van SNTP/NTP (Simple Time Protocol/Network Time Protocol). Vanuit de WAGO-controller kan rechtstreeks via OpenVPN of IPsec een VPN-tunnel worden gebouwd, om gegevens gecodeerd over te dragen naar het controlecentrum en van daaruit te ontvangen. Zo voldoet WAGO niet alleen aan de IT-veiligheidsvoorschriften van de netbeheerder, maar zorgt het bovendien voor een beveiliging van het systeem overeenkomstig de eisen van het BDEW-White Paper.

Tekst: Ulrich Menzel | WAGO

Foto: WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

Market Management Building & Industry

Andere serviceaanbiedingen: