Taal selecteren

Thema's
Certificering van gebouwen voor duurzaam bouwen

De ecologische eisen aan een gebouw zijn hoog: maximale energiebesparingen zijn nodig om de totale energiebalans van het gebouw te verbeteren. Aan de hand van een aantal certificeringssystemen kunt u deze doelstellingen attesteren. In deze systemen wordt echter onvoldoende rekening gehouden met het energiebesparingspotentieel dat door gebouwautomatisering kan worden bereikt. Deze kloof wordt nu gedicht door het eu.back-systeem.

Voordelen van een gecertificeerd gebouw:

  • De marktwaarde van uw gebouw waarborgen en verhogen
  • Concurrentiële voordelen op de vastgoedmarkt door zinvolle certificering en gedetailleerde levenscyclusanalyses
  • Ecologische duurzaamheid en rendement op lange termijn dankzij levenscyclusoverwegingen
  • Bescherming tegen mogelijke indirecte kosten door CO2-neutrale Green Building-concepten

  • Speciale regeling voor het bereiken van de gewenste gebouwkwaliteit en bedrijfsresultaten
  • Optimalisatie van het gebruik van het gebouw en reductie van de bedrijfskosten
  • Optimalisatie van het portfolio door een slanke benadering van energie en duurzaamheid

Vele verschillende beoordelingssystemen voor de gebouwcertificering

Om gebouwen duurzaam te plannen en op ecologische, economische en sociale aspecten te beschrijven en te beoordelen, zijn er instrumenten en hulpmiddelen nodig die de hele levenscyclus van een gebouw in kaart brengen en de bijbehorende informatie in het planningsproces verschaffen. In de afgelopen jaren is op internationale schaal een groot aantal van dergelijke instrumenten voor het beoordelen van de duurzaamheid van gebouwen en bouwproducten ontwikkeld. De meeste vorige keurmerken werden speciaal voor de behoeften van de afzonderlijke landen ontwikkeld en hebben betrekking tot de respectieve klimatologische, culturele en wettelijke basisvoorwaarden.

Waarom certificeren?
Duurzaam bouwen heeft als doel het verbruik van energie en grondstoffen tot een minimum te beperken. De focus ligt daarbij op alle fasen van de levenscyclus van een gebouw. Certificeringssystemen die de duurzaamheid van gebouwen beoordelen, werden ontwikkeld als een belangrijk instrument om het duurzaam bouwen te stimuleren. Dit biedt investeerders en architecten behalve een uitgebreid overzicht ook een hulpmiddel om planning en implementatie te vereenvoudigen. Daarnaast kunnen gebouwen op basis van certificeringen met elkaar worden vergeleken en leveren ze zo voor gebouweigenaren een benchmarking op.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_2_iStock_000000881834Large_2000x1500.jpg

Internationaal erkende systemen voor de duurzaamheid van gebouwen

BREEAM
„Environmental Assessment Method“ (EAM) voor gebouwen werd oorspronkelijk ontwikkeld door het "Building Research Establishment" (BRE), een Brits onderzoeksinstituut, onder de naam BREEAM. Het BRE heeft meer dan 100.000 gebouwen gecertificeerd en is buiten het Verenigd Koninkrijk actief in 15 landen. BREEAM is daarmee wereldwijd de toonaangevende en meest gebruikte certificeringsmethode voor gebouwen.


DGNB
"Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen": deze organisatie heeft tot taak methodes en oplossingen voor duurzame planning, bouw en gebruik van gebouwen te ontwikkelen en te bevorderen. De DGNB beoordeelt de kwaliteit over de gehele levenscyclus van het gebouw. Indien de criteria normatief zijn vervuld, levert de DGNB certificaten af in de kwaliteitsklassen brons, zilver en goud. De DGNB biedt ook de mogelijkheid tot voorcertificering tijdens de planningsfase.

LEED
De "Leadership in Energy and Environmental Design" (LEED) is een classificatiesysteem voor ecologisch bouwen dat door de "U.S. Green Building Council" is ontwikkeld. Deze certificeringsstandaard heeft tot doel een hoogwaardige, ecologische bouwmethode voor gezondere, milieuvriendelijkere en rendabelere gebouwen te definiëren. De beoordeling van gebouwen gebeurt door punten toe te kennen op basis van individuele criteria. De som van de behaalde punten bepaalt hoe het gebouw tijdens de certificering wordt geclassificeerd.

Automatisering is een onderdeel van het energieprestatiecertificaat

Met de inwerkingtreding van EnEV 2014 op 1 mei 2014 is de gebouwautomatisering (ruimte, gebouw, individuele apparaten) een integraal onderdeel geworden van het energieprestatiecertificaat en van de berekeningsprocedure volgens DIN V 18599 "Energiewaardering van gebouwen ..., deel 11: gebouwautomatisering".

De meeste automatiseringssystemen zijn onjuist ingesteld
Het belang van gecertificeerde automatiseringssystemen bij het implementeren van de Europese bouwrichtlijn blijkt uit een studie van de Europese Commissie: ongeveer 50% van de gebruikte energie in gebouwen gaat verloren. Oorzaken zijn onder andere onjuist ingestelde of onnauwkeurig functionerende automatiseringssystemen. Meer dan 70 % van de gebruikte gebouwautomatisering werkt met foutieve regelaarspecificaties.

Energiebesparingspotentieel wordt bij het certificeren van gebouwen nauwelijks in aanmerking genomen.
Het door gebouwautomatisering realiseerbare energiebesparingspotentieel en de levenscyclusaspecten worden bij de huidige gebouwcertificeringen, zoals LEED, DGNB enz., onvoldoende in aanmerking genomen. Het "eu.bac"-systeem vult de leemte op in beoordelingssystemen zoals DGNB of Green Building, waarin de automatiseringssystemen van gebouwen onvoldoende worden geëvalueerd.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

"eu.bac"-systeemaudit

Voor gebouwautomatiseringssystemen BACS biedt eu.bac sinds begin 2013 de "eu.bac"-systeemaudit met als doel een energie-efficiënte en duurzame werking van gebouwautomatiseringssystemen. Goed ontworpen en goed onderhouden systemen bereiken niet alleen het gewenste comfortniveau, maar optimaliseren tegelijkertijd het energieverbruik. De procedure is gebaseerd op bestaande normen (EN 15232, DIN V 18599) en is wetenschappelijk getest door de TU Dresden. Systeemaudits besparen planners, investeerders en vastgoedeigenaren energie- en bedrijfskosten over de gehele levenscyclus, en ze zorgen voor een efficiënte en duurzame werking. De eu.back-certificering garandeert gebruikers dat de in hun gebouwen geïntegreerde producten en systemen voldoen aan de Europese energie-efficiëntienormen zoals EN 15232.

WAGO – lid van het eu.bac-systeem
Als gekwalificeerde partner voor het eu.bac-systeem heeft WAGO een strategische beslissing genomen om zijn activiteiten op het gebied van gebouwautomatisering verder uit te breiden: zeven collega's van de afdeling projectverkoop behoren inmiddels tot de groep met opgeleide auditeurs voor het eu.bac-systeem. In het kader van een audit zorgen deze medewerkers voor transparantie en informeren zij de exploitant uitvoerig over de toestand van de gebruikte gebouwtechniek. De eu.back-systeemcertificeringen helpen om energie en bedrijfskosten te besparen en zorgen voor een energie-efficiënte en duurzame werking van de geïnstalleerde verwarmings-, ventilatie- en aircosysteemtechniek (HVAC) evenals van de verlichting en de zonwering.

WAGO in de praktijk

Referenties uit de gebouwtechniek

Referentie

De meest duurzame bouwmarkt van Duitsland

Uitgerust met het WAGO-I/O-SYSTEM 750 voldoet het bedrijf "toom Baumarkt" in Nieder-Olm als eerste bouwmarkt van Duitsland aan de eisen voor het DGNB-certificaat „zilver“.
building_referenz_toom_nieder-olm_baumarkt_2000x1500.jpg
Gebouwtechniek

Systematische beoordeling voor een efficiënte gebouwautomatisering

De auditoren van WAGO voor het „eu.bac“-systeem ondersteunen exploitanten van gebouwen en automatiseringsdeskundigen op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_istock_000003871692_2000x1500.jpg
Referentie

Intelligente klimaatregelingstechniek als garantie voor succes

De duurzame nieuwbouw van de bank Kreissparkasse Göppingen combineert energie-efficiëntie met comfort en werd daarvoor beloond met een gouden certificaat van de DGNB (Duitse vereniging voor duurzaam bouwen).

building_referenz_kreissparkasse-goeppingen_gebaeude_aussen_2000x1500.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

Meer uit het bereik gebouwtechniek

Gebouwtechniek

Voordelige ruimteautomatisering

De planning, realisatie en exploitatie van een gebouw moeten met een maximaal rendement en een groot aanpassingsvermogen overtuigen.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Optimale lichtinstallatie en -automatisering

Kosten en energie-efficiëntie spelen bij de verlichting een belangrijke rol. WAGO-oplossingen ondersteunen u duurzaam bij het plannen en implementeren van uw doelen.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

HVAC-technologie voor de installaties van de toekomst

Meer dan 55% van het totale energieverbruik is afkomstig van verwarmings- en koeltoepassingen. De overgang naar duurzame energiebronnen begint direct in de stookkelder. Vertrouw op toekomstbestendige oplossingen van WAGO voor de ventilatie- en airconditioningsystemen.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO voor beroepsgroepen

Gefocust op uw vereisten

Voor installateurs en systeemintegratoren: gebruik onze toegang voor professionele gebruikers voor directe toegang tot de relevante informatie op het gebied van gebouwtechnologie.

Praktische tips voor installateurs

Snelle, veilige en onderhoudsvrije oplossingen die uw dagelijkse leven eenvoudiger maken en optimale resultaten garanderen

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Ondersteuning voor systeemintegratoren

Zuinige en duurzame gebouwen zijn uw doel. Met WAGO plant en realiseert u succesvol.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg