Taal selecteren
Op deze pagina:

Thema's 10 augustus 2021
Cyber security in de gebouwautomatisering: effectieve bescherming tegen cyberaanvallen

Gebouwautomatiseringssystemen versmelten in toenemende mate met IT-oplossingen; processen die gericht zijn op de bescherming tegen zowel externe als interne netwerkaanvallen zijn tot dusverre echter mondjesmaat beschikbaar. De reden hiervoor is dat in de gebouwtechnologie veelal onbeveiligde systemen in aanraking komen met complexe IT-infrastructuren.

Intelligente en veilige gebouwautomatisering

  • Open en interoperabele gebouwautomatiseringssystemen vormen de basis van een energie-efficiënte gebouwautomatisering.
  • Gebouwtechnologie wordt verbonden met intelligente elektriciteitsnetwerken; daarom moeten exploitanten van gebouwen zich op de veiligheid tegen netwerkaanvallen concentreren.
  • WAGO stelt de kennis en de technologie beschikbaar om de IT-infrastructuur voor de gebouwautomatisering tijdens de planning of achteraf optimaal te beschermen.

Veilig verbonden

Bestaande gebouwen kunnen dankzij de moderne gebouwautomatisering met weinig moeite in zogenoemde "smart buildings" worden veranderd - inclusief een hoge energie-efficiëntie en een verhoogd comfort. Cyber security die up-to-date is zorgt hierbij voor een veilige werking van het gebouw.

Intelligente gebouwen bieden een enorm potentieel voor energiebesparing. Hoe kunnen netwerkverbindingen en digitalisering verder geïmplementeerd worden zonder dat exploitanten moeten vrezen voor de ongewenste toegang tot de gebouwautomatisering? Deze vraag houdt tal van leveranciers op het gebied van de gebouwautomatisering bezig. Cyber security heeft ook bij WAGO hoge prioriteit: alle oplossingen worden met behulp van de meest actuele veiligheidstechnologieën beschermd, zodat ongewenste toegang maximaal bemoeilijkt wordt. Tegelijkertijd bieden open en interoperabele automatiseringsoplossingen de gebruikers alle mogelijkheden om projecten efficiënt te realiseren. Veiligheid zonder verlies van flexibiliteit - dat maakt complexe gebouwautomatiseringsprojecten succesvol op lange termijn.

Veiligheid met controllers van WAGO

WAGO levert de kennis én de technologie om gebouwen energie-efficiënt en veilig te kunnen plannen en te bouwen. De controllers PFC200 en PFC100 van WAGO spelen hierbij een centrale rol. Deze controllers beschikken standaard over een geïntegreerde firewall die netwerkaanvallen afweert. Bovendien zijn de controllers voorzien van Cloud Connectivity, zodat gebouwgegevens optimaal beschermd zijn tegen ongewenste toegang. De gegevens worden direct in de besturing gecodeerd en vervolgens via IPsec- of OpenVPN-verbindingen aan de cloud overgedragen.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

Cyber-security direct in de switch

  • Industrial Managed Switches met hardwaregebaseerde codering (MAC security).
  • Veilige overdracht van gegevens in bestaande netwerken implementeren.
  • Authenticatie in het netwerk
MM-6912_Sicherheit_im_Gebaeude_Switches_Composition_2000x1125.jpg

WAGOdirect Building: gebouwen toekomstveilig bouwen

De huidige gebouwtechniek biedt veel potentieel: u kunt gebouwen comfortabeler, efficiënter en energiezuiniger ontwerpen. Tegelijk stijgen hiermee ook de eisen die in de toekomst aan gebouwen worden gesteld. Hoe ze eruit zien en hoe u vandaag de dag toekomstbestendig bouwt, om voorbereid te zijn op de eisen van morgen kunt u lezen in onze actuele WAGOdirect Building.

Energie-efficiënte en veilige projecten

In de Duitse stad Saarlouis wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de controllers PFC200 en van de WAGO Cloud om een stedelijke energiecentrale en een bronsysteem te bewaken en energie-efficiënter te kunnen exploiteren. De controllers verzamelen de gegevens en dragen deze over aan de cloud, zodat de voor de energiecentrale en bronsysteem verantwoordelijke medewerkers hierop vanuit elke locatie toegang toe hebben. Als de installaties van de energiecentrale bijvoorbeeld niet efficiënt werken, kunnen de medewerkers dit in het kader van het asset management snel herkennen en gepaste tegenmaatregelen nemen. Met administratieve en veiligheidstechnische aspecten hoeft hierbij geen rekening gehouden te worden - daarvoor zorgen de veiligheidsfeatures van WAGO in de toegepaste technologie.