Taal selecteren

Praktische tips voor TOPJOB®S etage installatieklemmen

Hoe gebeurt de bedrading van de etage installatieklemmen in de schakelkast? Waarop moet u letten bij de montage en ingebruikname?

Met etage installatieklemmen meer plaats in de schakelkast

Moderne gebouwinstallaties worden steeds omvangrijker en verdeelkasten worden om tijd en kosten te besparen steeds compacter met installatieapparaten en klemmen uitgerust. Om het overzicht te bewaren, is het vooral bij gebruik van TOPJOB®S etage installatieklemmen raadzaam gebruik te maken van de praktische WAGO-markeringsstroken.
Dankzij de CAGE CLAMP®-aansluiting met WAGO-Push-In-techniek gaat bedraden eenvoudig:
  • eendradige en fijndradige geleiders met adereindhuls kunnen direct worden ingestoken ‒ snel en zonder gereedschap.
  • Alle andere geleiders worden door voorafgaand openen van de veer eenvoudig en veilig aangesloten.
  • Het geplaatste bedieningswerktuig houdt de geleiderinvoer open en markeert terzelfder tijd de klemplaats - zo blijven de handen vrij voor het bedraden.
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Tip: tijdbesparing bij montage en gebruik

De gebouwinstallatie stelt hoge eisen aan een rijgklemmensysteem. Naast de installatie en inbedrijfstelling moeten ook regelmatig tests snel, veilig en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Door het gebruik van etage installatieklemmen met N-verbreking van WAGO is het mogelijk de uitvoering van de isolatieweerstandsmeting zonder het loskoppelen van kabels normatief correct uit te voeren.

Snelle en veilige elektrische installatie dankzij TOPJOB®S etage installatieklemmen

TOPJOB®S etage installatieklemmen van WAGO waarborgen een snelle en veilige gebouwinstallatie, aangezien ze berekend zijn op een plaatsbesparende bekabeling in standaardverdelers. Minimale afmetingen, zoals de geringe bouwlengte, bieden veel ruimte bij de aansluiting van de geleiders. Dankzij het grote doorsnedebereik van 0,25 tot 6 mm2 kunnen alle toepassingsdomeinen van moderne gebouwinstallaties optimaal worden afgedekt.

tobjob_s_sicherungsstecker.jpg

De basisklemmen kunnen in combinatie met de 1 mm dikke afsluitplaat ook met de zekeringsstekker gebruikt worden.

Dankzij veerklemtechniek maken de klemmen het mogelijk om massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls direct aan te sluiten.. Aangezien voor de stroomkringbedrading in de gebouwinstallatie uitsluitend massieve geleiders moeten worden gebruikt, bieden de etage installatieklemmen een enorm tijdsvoordeel bij het aansluiten. De vrij toegankelijke, optimaal geschikte geleiderinvoeropeningen zorgen ervoor dat de geleiders in een gemakkelijke hoek veilig kunnen worden ingestoken. Het aandraaien van schroeven tijdens de werking van de installatie behoort daardoor tot het verleden. Ook worden foutmogelijkheden, zoals bv. het doldraaien van schroeven, uitgesloten. Het TOPJOB®S-rijgklemmensysteem staat bovendien garant voor een overzichtelijke stroomkringbekabeling. Dat komt zowel dankzij de eenduidige toekenning van één geleider per klempositie als dankzij de zichtbare klemmenmarkering voor iedere etage. De op het bovenste klemmenniveau aangebrachte markeringsstrook maakt een markering van max. 3 regels mogelijk en wordt ook in bedrade toestand niet bedekt door aangesloten geleiders. Met het uitgebreide en praktijkgerichte TOPJOB®S-bruggensysteem kunt u ieder denkbaar overbruggingsprobleem optimaal oplossen. Zo kunt u bv. met de dwarsbrug voor eindeloos bruggen een eindeloze potentiaalvermenigvuldiging in slechts één brugrij realiseren.

Normconforme en snelle uitvoering van de isolatieweerstandsmeting

Na de installatie dienen regelmatige controles te worden uitgevoerd. DIN VDE 0100-718 en DIN VDE 0100-482 bepalen dat in iedere afzonderlijke vertrekkende stroomkring, bij draaddoorsneden van minder dan 10 mm2, een eenvoudige meting van de isolatieweerstand van alle geleiders t.o.v. de massa van iedere afzonderlijke vertrekkende stroomkring zonder het loskoppelen van de nulleider mogelijk moet zijn. Normconform uitvoerbaar zijn metingen enkel wanneer er één geleider per klempositie aangesloten is. Aangezien de productnorm voor rijgklemmen met veeraansluittechniek precies dat voorschrijft, zit u met de TOPJOB®S etage installatieklemmen van WAGO altijd goed. Zodra twee geleiders in slechts één klempositie aangesloten zijn, wat bv. bij gebruik van schroefklemmen toelaatbaar is, kan er geen normconforme isolatieweerstandsmeting worden uitgevoerd. De reden daarvoor is dat één geleider moet worden losgekoppeld, wat niet toelaatbaar is.

Etage installatieklemmen worden zekeringsklemmen

De etage installatieklemmen met inwendige N-verbreking ronden het TOPJOB®S-programma voor gebouwinstallaties af en maken een rendabele bekabeling van kleine stroomkringgroepen mogelijk. Bovendien kunnen de basisklemmen van deze nieuwe varianten ook als zekeringsklemmen worden gebruikt. De TOPJOB®S-zekeringsstekker voor fijne zekeringen (5 x 20 mm) kan in de insteekschacht van de basisklemmen worden aangebracht. De nieuwe 1 mm dikke afsluitplaat past de klembreedte aan aan de breedte van de zekeringsstekker. De centraal t.o.v. de draagrail gepositioneerde insteekschacht is vooral geschikt voor toepassingen in kleine verdelers. Dankzij de standaard uitsparing in de afdekking van de verdeler kunnen de zekeringen eenvoudig gecontroleerd en vervangen worden.

Etage installatieklemmen – de rendabele en toekomstbestendige beslissing

Het gebruik van etage installatieklemmen waarborgt de normconforme uitvoering van de isolatieweerstandsmeting, die in de toekomst bv. ook door de E-CHECK steeds belangrijker wordt. Klemmen met directe insteektechniek staan garant voor een rendabele en blijvend veilige installatie. De overzichtelijke opbouw en goed leesbare markeringen zorgen voor een eenduidige toewijzing van de stroomkringen. Dat zijn optimale voorwaarden voor een duurzaam veilige exploitatie van elektrische installaties.

Tip: etage installatieklemmen met N-verbreking — ja, maar welke?

Gebouwen moeten in technisch opzicht absoluut veilig zijn. Naast de zorgvuldige statische berekening en de correcte vakkundige omzetting speelt daarbij in het bijzonder de elektrische installatie een essentiële rol. Een veiligheidsmaatregel is de isolatieweerstandsmeting, die bij de inbedrijfstelling en bij regelmatige herhalingscontroles wordt uitgevoerd.
Deze maatregel is in bedrijfsruimten met brandrisico overeenkomstig het installatievoorschrift DIN VDE 0100-482 alsook in gebouwen voor samenscholingen overeenkomstig DIN VDE 0100-718 verplicht. De norm bepaalt dat bij draaddoorsneden van minder dan 10 mm2 een eenvoudige meting van de isolatieweerstand van alle geleiders t.o.v. de massa van iedere afzonderlijke vertrekkende stroomkring zonder het loskoppelen van de nulleider mogelijk moet zijn. De N-verbreking is vereist.
Installatieklemmen met N-verbreking zijn een beproefde oplossing om te voldoen aan deze eisen:

1. Alternatief:
etage installatieklemmen met N-scheidingsschuiven voor de opbouw met N-verzamelrail

2. Alternatief:
etage installatieklemmen met inwendige N-verbreking voor de opbouw zonder N-verzamelrail

Het moderne rijgklemmensysteem TOPJOB® S van WAGO omvat beide alternatieven voor gebouwinstallaties:

  • met N-scheidingsschuiven: 2003-76xx voor het doorsnedebereik van 0,25 mm2 tot 4 mm2, 32 A

  • met N-scheidingsschuiven: 2005-76xx voor het doorsnedebereik van 0,5 mm2 tot 6 mm2, 36 A

  • met inwendige verbreking: 2003-66xx voor het doorsnedebereik van 0,25 mm2 tot 4 mm2, 25 A of 28 A

Wanneer moet welke klem worden gebruikt?

Bij iedere installatie moet afzonderlijk worden gecontroleerd hoeveel afzonderlijke stroomkringen d.m.v. een FI-schakelaar moeten worden beveiligd. Dienovereenkomstig kan de installateur kiezen tussen de beide mogelijkheden voor de installatieopbouw. Afhankelijk van dat aantal wordt de installatie uitgevoerd met de ene of de andere klem.
De etage installatieklemmen met N-scheidingsschuiven zijn vooral geschikt voor de elektrische installatie van grotere stroomkringgroepen met slechts weinig FI-potentialen. Een schroefloze N-scheidingsschuif maakt een automatisch en duurzaam contact met de verzamelrail mogelijk door eenvoudig opschuiven. Daarbij wordt bespaard op bedradingen en de N-geleider wordt per FI-potentiaal slechts eenmaal gevoed en via de N-verzamelrail verdeeld.
De etage installatieklemmen met inwendige verbreking zijn daarentegen geschikt voor de installatie van kleinere stroomkringgroepen met vele FI-potentialen.
Een voordeel van dit alternatief is de ruimtebesparing op de draagrail dankzij de wegvallende verzamelraildrager. Bovendien wordt de montage vereenvoudigd aangezien er geen korte N-verzamelrailsecties nodig zijn voor vele verschillende FI-potentialen.

Praktijktips voor de TOPJOB®S rijgklemmen

Hoe worden PV-installaties aangesloten? Hoe functioneren rijgklemmen in verdeelkasten? Hoe verloopt de opbouw van verdeelkasten met TOPJOB® S rijgklemmen

Toepassing in fotovoltaïsche systemen

Met het uitgebreide TOPJOB®S-rijgklemmenprogramma van WAGO kunnen fotovoltaïsche kabels betrouwbaar en permanent worden aangesloten. Scheidings- en zekeringklemmen met hoge spanningsvastheid zorgen voor een veilige scheiding tussen de PV-generatoren en de wisselrichters; klantspecifieke speciale oplossingen zoals diodeklemmen tot 1000 V DC ronden het assortiment af.

Reduzierbruecker_1-2011.jpg

Met een reduceerbrug kunnen bijvoorbeeld 6mm2- eenvoudig worden verbonden met 16mm2-klemmen.

Het TOPJOB® S Classic rijgklemmenprogramma, series 780 tot 784, maakt het mogelijk om spanningen tot 1000 V DC en AC rechtstreeks aan te sluiten. Dankzij een intelligent brugsysteem kunnen met het TOPJOB® S rijgklemmenprogramma bovendien PV-strings eenvoudig worden bijeengebracht en met een grotere draaddoorsnede worden verbonden met de wisselrichter.

De TOPJOB® S rijgklemmen (series 2006, 2010 en 2016) zijn wegens hun lucht- en kruipwegen berekend voor een nominale spanning van 800 V in de verontreinigingsgraad 3. Door het overbruggen van afzonderlijke klemmen bereikt men echter een gemeenschappelijk potentieel. De resterende lucht- en kruipwegen van het potentiaal naar de draagrail volstaan voor 1000V-toepassingen. Het volstaat de afzonderlijke potentiaalblokken bv. d.m.v. een eindsteun van elkaar te scheiden. Bij hogere spanningen is naast de zuivere lucht- en kruipwegenwaarneming een gedeeltelijke-ontladingstest als extra geschiktheidstest zinvol.
Daarom onderwerpt WAGO de productreeksen die in fotovoltaïsche installaties worden gebruikt aan gedeeltelijke-ontladingstests om op die manier de duurzame stabiliteit van het isolatiemateriaal van de afzonderlijke onderdelen en klemmen aan te tonen.

Praktische tips voor het assortiment multifunctionele bruggen

Hoe worden bruggen zinvol toegepast?

Tip: multifunctioneel bruggenprogramma

Het TOPJOB®S rijgklemmenassortiment omvat een omvangrijk en multifunctioneel bruggenprogramma, waarmee alle denkbare overbruggingstaken kunnen worden gerealiseerd. Ter verduidelijking worden twee voorbeelden gegeven, die de flexibiliteit van eindeloze bruggen en bruggen van het insteektype in mogelijke praktische situaties verduidelijken.

Endlosbrueker2.jpg

Wijzigingen kunnen flexibel worden uitgevoerd met eindeloze bruggen.

Voorbeeld 1: eindeloos overbruggen

Met de eindeloze brug van de serie 2002 kunt u eindeloos veel klemmen met elkaar verbinden. Ze is zo ontworpen dat telkens één contact van twee bruggen in één brugopening geplaatst wordt, waardoor ze een gemeenschappelijk contact vormen. Dit betekent dat voor een eindeloze brug slechts één brugmogelijkheid van de TOPJOB®S rijgklemmen nodig is. De tweede brugmogelijkheid blijft beschikbaar en kan bijvoorbeeld met TOPJOB® S connectoren voor extra aansluitingen of voor testdoeleinden worden gebruikt. Wanneer bij de inbedrijfstelling een extra functie moet worden toegevoegd en het aantal gebrugde klemmen uitgebreid moet worden, voegt u eenvoudig een extra eindeloze brug toe. Net zo eenvoudig kunnen afzonderlijke bruggen weer uit de koppeling worden verwijderd. Zo kunt u met slechts één product een willekeurig aantal klemmen bruggen.

Nog een voordeel is dat eindeloze bruggen kunnen worden gebruikt om willekeurige functiegroepen van klemmen te bruggen. Ze is er dus slechts één brug nodig om 2, 3, 4 of n klemmen te verbinden. Ook hier kunnen gemakkelijk wijzigingen worden aangebracht.

Voorbeeld 2: reduceerbruggen gecombineerd met kambruggen

Een voeding Promet 24 V van WAGO voedt via een elektronische zekering meerdere verbruikers, in dit geval acht.. De verbindingen van de nulleider van de verbruikers worden via de blauwe TOPJOB®® S nulleiderklemmen bijeengebracht. Daarvoor worden bv. twee 4-draadsklemmen van de serie 2001 gebruikt. Om de min van de verbruikers samen te brengen en weer met de netvoeding te verbinden, wordt een 2-draadse TOPJOB® S rijgklem van de serie 2004 gebruikt.

De overbrugging tussen de serie 2001 (nominale doorsnede 1,5 mm2) en de serie 2004 (nominale doorsnede 4 mm2), die twee doorsneden groter is, kan met een standaard 3-voudige brug van het insteektype van de serie 2001 (artikel: 2001-403) gebeuren. Het laatste contact van de brug kan in de brugopening van de serie 2004 gestoken worden. Ook het overbruggen over de afsluitplaat heen is mogelijk.

Bij het TOPJOB®S rijgklemmensysteem kunnen dus klemmen, waarvan de nominale doorsneden twee maten verschillen, met eenvoudige bruggen van het insteektype van de kleinere serie gebrugd worden. Het is echter belangrijk dat de totale stroomwaarde de uitgangen van de nominale stroom van de brug van het insteektype niet overschrijdt.

Voor alle andere brugtaken voorziet het brugprogramma TOPJOB® S eveneens in de juiste oplossing. Voor de ster- of driehoekschakeling van een motor is bijvoorbeeld een geschikte ster- of driehoekbrug verkrijgbaar. Voor de onderlinge verbinding van verschillende etages in meeretageklemmen kan gebruik worden gemaakt van de insteekbare verticale brug. Als vier potentialen langs elkaar moeten worden geleid, maakt u gebruik van de combinatiebrug. Ook het verbinden van potentialen met verschillende afstanden en hoogten kan gemakkelijk met draadbruggen worden opgelost.

Interview met experten over rijgklemmen in verdeelkasten voor gebouwen.

De kern van de elektrische verbindingstechniek wordt gevormd door de veilige en rendabele verbinding van geleiders. Dat klinkt eenvoudig, maar stelt in de praktijk hoge eisen aan de gebruikte onderdelen. In een interview legt productmanager Andreas Brettschneider uit waar het vooral op aankomt in verband met rijgklemmen in gebouwverdelers.

Mijnheer Brettschneider, wat zijn vandaag de dag de belangrijkste eisen die worden gesteld aan de verbindingstechniek in schakelinstallaties, bijvoorbeeld in gebouwen?

Helemaal bovenaan staan rentabiliteit en veiligheid. Die eerste eis wordt hoofdzakelijk vervuld door een snelle montage. Aangezien in een gebouw hoofdzakelijk massieve geleiders worden gebruikt, bestaat de mogelijkheid om de geleiders direct in te steken. Die mogelijkheid benutten wij met onze Push-in CAGE CLAMP® in het TOPJOB®S rijgklemmenprogramma.

En hoe zit het met de veiligheid?

Rijgklemmen van WAGO zijn voorzien van een hoge veiligheidsreserve. Dat betekent bijvoorbeeld dat onze rijgklemmen één niveau boven de betreffende nominale doorsnede kunnen worden bedraad en bovendien met de nominale stroom van de één niveau hogere doorsnede kunnen worden belast. In cijfers uitgedrukt: een 2,5mm2-geleider past in een klem met een nominale doorsnede van 1,5 mm2. Dat zorgt bovendien voor ruimtebesparing in de schakelkast.

Maar ontstaat er dan geen probleem met verhitting?

Er is in het geheel geen sprake van een probleem. Met de opwarming moet bij het ontwerp en de berekening van schakelkasten beslist rekening worden gehouden. Dat bepaalt de IEC 61439 sinds eind vorig jaar voor zogenaamde schakeltoestelcombinaties in laagspanningstoepassingen. Het komt dus veeleer aan op de vraag over welke elektrische reserves de onderdelen beschikken. Wegens de hoge elektrische reserves van onze TOPJOB®S rijgklemmen dragen zij slechts in zeer geringe mate bij aan de opwarming van de schakelinstallatie.

Dus bij de berekening en installatie van schakelinstallaties onderscheidt het TOPJOB® S rijgklemmenprogramma zich door een aantal duidelijke voordelen?

Precies. De ontwerper of de fabrikant van schakelinstallaties profiteert van de combinatie van hoge elektrische reserves met een geringe omvang. Daardoor kan hij meer klemmen gebruiken in de verdeelkasten en gaat hij mee in de trend naar omvangrijkere bekabelingen in gebouwen. Bij het aansluiten van de verdeelkast op de bouwplaats profiteert de installateur dankzij Push-in CAGE CLAMP® van een snelle en veilige bekabeling door het rechtstreeks insteken van massief uitgevoerde gebouwstroomkringen.

Inspiratie voor u

Meer praktische tips

Praktische tips

Veiligheid en normen

Voor een correct gebruik van WAGO-producten op het gebied van veiligheid en normen hebben we alle waardevolle informatie voor u samengevat.

Praktische tips

Dozenklemmen

Voor een veilig gebruik van aansluitklemmen van WAGO hebben we alle belangrijke informatie voor u samengevat.

Installationsklemmen_Bühnenbild_2000x1500px.jpg
Praktische tips

Overige producten

Voor de succesvolle omgang met onze producten bieden wij u inzichten en toepassingsinformatie.

s_montage_interface_electronic_002_xx_2000x1500.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

Meer uit het bereik gebouwtechniek

Gebouwinstallatie

Optimale verbindingstechniek voor elektrische leidingen

Praktische tips voor installateurs: snelle, veilige en onderhoudsvrije oplossingen die uw dagelijkse leven gemakkelijker maken.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg