Taal selecteren

Aardingsweerstand signalisatiemodule

Met de nieuwe aardingsweerstand signalisatiemodule biedt WAGO de mogelijkheid om in geaard bedrijf - naast de 0V-aarding - ook volledig geautomatiseerd een onderschrijding van een niet-instelbare, asymmetrische isolatieweerstand tussen +24 V of 0 V van de voedingsspanning en aarde te detecteren.

Eigenschappen

Eigenschappen

De evolutie van de aardingsweerstand signalisatiemodule

Enkelvoudige draad

  • Directe activering van de zekering bij een aardfout
  • Directe stop van de installatie
  • Geen voorafgaande waarschuwing

Aarddraad-scheidingsklem - handmatige controle van de isolatieweerstand

  • Directe activering van de zekering bij een aardfout
  • Directe stop van de installatie
  • Detectie van mogelijke aardfouten door regelmatige handmatige onderhoudsintervallen

Aardingsweerstand signalisatiemodule - automatische controle van de isolatieweerstand

De aardingsweerstand signalisatiemodule biedt een optimale kosten-batenverhouding en is eenvoudig te gebruiken. Een vervanging van de tot dusverre gebruikte aarddraad-scheidingsklem is probleemloos mogelijk. U hoeft slechts twee extra draden op de PLC aan te sluiten om het potentiaalvrije contact te kunnen analyseren.

Voordelen van de aardingsweerstand signalisatiemodule in vergelijking met de mechanische aarddraad-scheidingsklem in de praktijk

  • Volautomatische bewaking op mogelijke aardfouten in plaats van een handmatige controle
  • Inkorting van het testinterval van ca. 3 maanden tot 10 seconden
  • Directe overdracht door potentiaalvrij contact voor de signalering aan de PLC

Applicatievoorbeelden

Technisch product advies

Ma.-Do. 8:00-17:00 uur
Vr. 8:00-16:00 uur

Andere serviceaanbiedingen: