Taal selecteren

Voorbeelden van toepassingen

Wetenswaardigheden en toepassingen

Relais met Ex-certificatie

Relais met Ex-certificatie

Veilig en flexibel: WAGO-relais zijn geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen in Zone 2 en dekken daardoor een breed scala aan toepassingen.

Explosiegevaarlijke omgevinge

In verschillende industrieën, zoals bijvoorbeeld in de chemische industrie, bij de verwerking van aardolie of aardgas of in de voedingsindustrie, ontstaan explosiegevaarlijke omgevingen. Deze zijn onderverdeeld in zones 0, 1 en 2 volgens de frequentie en duur van het optreden van gevaarlijke explosieve atmosferen. Relais van WAGO zijn inzetbaar in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 2.

Voor het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen dienen apparaten duidelijk gemarkeerd te zijn.

Om kosten te besparen, maar de producten toch in Ex-omgevingen te kunnen installeren, probeert de systeembeheerder toestellen te gebruiken met zone 2-certificatie.

Voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is een zogenaamd typekeuringscertificaat of fabrikantverklaring vereist. Deze kan in u de E-Shop downloaden en toevoegen aan de documentatie van uw installatie.

Zone 2

Ruimte waar normaal bedrijf naar verwachting geen explosieve atmosfeer zal opleveren als een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gas, stoom of nevel met lucht. Als het toch gebeurt, dan slechts voor een korte tijd.

Relais voor installaties met lange leidingen

Relais voor installaties met lange leidingen

Betrouwbaar schakelen ondanks interferenties: Relaismodules schakelen pas bij nominale spanning UN. Anderzijds voldoet een houdspanning van slechts 15% van de nominale spanning om geactiveerd te blijven. In standaard schakelcircuits werken alle relaismodules betrouwbaar. In schakelcircuits met lange en parallel geplaatste kabels alsook in circuits met actieve 2-draadssensoren of met digitale AC-stuuruitgangen leidt een lage houdspanning echter vaak tot storingen. De modules schakelen niet meer uit.

Dit effect treedt vaak op bij de vernieuwing van installaties, bij de wissel van oude "stroomintensieve" naar nieuwe "stroombesparende" relaismodules.

Waar liggen de oorzaken en hoe laten ze zich verhelpen?

Lange en parallel geplaatste kabels zijn capacitief aan elkaar gekoppeld. Als gevolg hiervan vindt een overdracht van energie aan de aangrenzende geleiders plaats. Actieve 2-draads sensoren zoals naderingsschakelaars of niveauschakelaars hebben over het algemeen een minimale continue stroom nodig, die er toe kan leiden dat de houdspanning van de besturingskabels van de relais niet onderschreden wordt. Hierdoor kan het relais echter niet correct geschakeld worden.

Voor deze toepassingen heeft WAGO extra RC-basislastmodules tegen spanningsinkoppelingen ontwikkeld en in de relaismodules geïntegreerd. Ze reduceren de ongewenste spanningen zonder grote verliezen en maken gedefinieerde schakelingen mogelijk.

Verlichtingsinstallaties en relais

Verlichtingsinstallaties en relais

Korte stroompieken - fatale gevolgen: moderne armaturen uitgerust met elektronische voorschakelapparaten (EVG's) of led-drivers bieden tal van voordelen. Ze leveren met hoog rendement flikkervrij licht. Bij de planning van nieuwe en bij het vervangen van oude verlichtingsinstallaties moet de inschakelstroom van de elektronische voorschakelapparaten nauwkeurig worden bekeken.

Een condensator in het ingangscircuit van vele elektronische voorschakelapparaten en LED drivers veroorzaakt bij het inschakelen een behoorlijke stroompiek die ver boven de tienvoudige nominale stroom kan oplopen. Ook wanneer deze stroom slechts enkele milliseconden vloeit, kan hij tot het aan elkaar lassen van de relaiscontacten leiden.

Met welke aspecten moet er bij de planning van een verlichtingsinstallatie rekening worden gehouden?

Bij de keuze van de relais is het belangrijk om rekening te houden met de inschakelstroom. Standaard relais worden hier al gauw op proef gesteld. Voor deze toepassingen heeft WAGO relaismodules ontwikkeld, waarvan de contacten korte, hoge inschakelpieken veilig opvangen. Het contactmateriaal voorkomt hierbij het plakken of aan elkaar lassen van de contacten.

Voor maximale inschakelpieken staan relaismodules met twee parallel werkende contacten ter beschikking. Het eerst schakelende contact, bestaande uit het robuuste wolfraam, vangt de stroompiek op. Het daarna schakelende tweede contact, bestaande uit een goed geleidende zilverlegering, voert de bedrijfsstroom.

Als alternatief voor de relais heeft WAGO voor toepassingen met capacitieve belastingen optocouplers en solid-state-relais in het productportfolio. Speciale uitvoeringen met nulspanningschakelaars reduceren de pieken tot een minimum.

Relais in veiligheidsrelevante circuits

Relais in veiligheidsrelevante circuits

Functionele zekerheid: om aan de relevante richtlijnen en voorschriften van functionele veiligheid te beantwoorden, is onder andere het gebruik van bijzondere componenten voorgeschreven. Deze moeten aan strenge eisen voldoen. Bij relaismodules zijn bijvoorbeeld gedwongen contacten met minimaal één verbreekcontact en één maakcontact voorgeschreven. Deze moeten zodanig met elkaar verbonden zijn dat het verbreekcontact en het maakcontact niet tegelijkertijd gesloten of geopend kunnen zijn. Op deze wijze kunnen fouten als gevolg van niet openende contacten duidelijk worden herkend. Voor een veiligheidsrelevante beoordeling zijn alleen fouten door niet openende contacten en een falende isolatie van groot belang.

Schakeltechnisch kan een geopend maakcontact door een gesloten verbreekcontact worden herkend (herkennen van storingen). Dit geldt ook voor een gesloten maakcontact waarbij het verbreekcontact geopend is.

De eisen van de norm EN 50205 gelden in veiligheidsrelevante stroomcircuits vanzelfsprekend ook voor relais met wisselcontacten. Deze bepaalt dat per wisselcontact alleen het verbreekcontact of het maakcontact gebruikt mag worden en dat de wisselcontacten gedwongen ten opzichte van elkaar worden uitgevoerd. Vandaar mogen in veiligheidsrelevante stroomcircuits slechts relais met ten minste twee wisselcontacten worden toegepast.

Zware omgevingen – bijzondere Relais

Zware omgevingen – bijzondere relais

In enkele industriële bereiken, in chemische bedrijven en staalbedrijven alsook in afvalwaterbedrijven komen agressieve gassen veelvuldig voor. Een hoge concentratie schadelijke stoffen, een hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen hebben een negatieve invloed op de elektrische componenten. Dit zijn de toepassingsgebieden van de verschillende contactmaterialen:

AgNi - zilvernikkelcontact:

 • Ohmse belastingen
 • Zwak inductieve belastingen
 • Voor gemiddelde en hogere schakelvermogens

AgSnO2 - zilvertinoxidecontact:

 • Voor hoge schakellasten, vooral in netspanningstoepassingen bij grote inschakelstromen
 • Zeer erosiebestendig, goede brandwerendheid
 • Lage materiaalmigratie bij het schakelen van gelijkspanning

AgCdO - zilvercadmiumoxidecontact:

 • Inductieve AC-belastingen
 • Voor hoge schakellasten, voor in netspanningstoepassingen bij grote inschakelstromen
 • Erosiebestendig, goede brandwerendheid

AgNi + Au - Zilvernikkelcontact met hardverguldsel

 • Kleine lasten
 • Zeer corrosiebestendig; belangrijk materiaal voor een betrouwbaar contact bij lage schakelvermogens

De oppervlakken van zilverlegeringen zijn geneigd tot oxidatie, wat tot een stijgende contactweerstand leidt. Bij het schakelen van grotere lasten vormt dit geen probleem, omdat steeds kleine, reinigende vlambogen onstaan. Bij kleine lasten is dat anders. Deze leveren te weinig energie om de oxidelaag thermisch op te breken en daardoor te reinigen. Het gevolg zijn storingen die met hardvergulde contacten kunnen worden voorkomen. Goud vormt geen oxidelaag en is ook onder barre externe omstandigheden uitermate resistent tegen corrosie.

Relais voor de gebouwautomatisering

Relais voor de gebouwautomatisering

Manueel en elektrisch schakelen: Het doelmatig schakelen van afzonderlijke stroomcircuits zonder bediening van de besturing heeft bij een aantal toepassingen duidelijke voordelen, bijvoorbeeld bij de inbedrijfstelling.

Bij complexe gebouwbesturingen kunnen afzonderlijke ruimtes onafhankelijk van de opbouw van de besturing getest worden en in bedrijf gesteld worden. Hetzelfde geldt voor de inbedrijfstelling bij industriële processen. Bij het opsporen van storingen of voor een beperkt handmatig bedrijf stellen service en onderhoudstechniek de optionele handmatige bediening zeer op prijs.

Mechanische of elektrische handbediening?

WAGO biedt twee alternatieven bij de relaismodules met handbediening. Variante 1 is ontworpen voor handmatige bediening aan de voorzijde, wat betekent dat de contacten puur handmatig worden gesloten. In handmatig bedrijf zijn de modules begrensd tot ongeveer 100 schakelcycli. In automatisch bedrijf kunnen deze modules het normale aantal schakelcycli van de relais verwerken.

Bij de tweede variant met handmatige bediening wordt de relaisspoel elektrisch geschakeld. De bedrijfstoestand kan met behulp van een "manueel - 0 - automatisch" omschakelaar aan de voorkant worden ingesteld. Deze relaismodules kunnen het normale aantal schakelcycli zonder beperkingen verwerken.

Kosten verlagen door relais met breed ingangsbereik

Kosten verlagen door relais met breed ingangsbereik

Veelzijdig inzetbaar: In principe zijn de relaismodules met een breed ingangsbereik echte allrounders voor vrijwel alle toepassingen. De relaismodules voldoen, net als de standaard relaismodules van WAGO, aan alle eisen van de van toepassing zijnde normen en voorschriften.

Met een enkele relaisvariant kunnen bijna alle gebruikelijke spanningen worden afgedekt: hierdoor laten zich kosten voor opslag en service aanzienlijk reduceren.

Deze relaismodules zijn ontwikkeld voor gelijk- en wisselspanningen van 24 V tot 230 V, kunnen continue grensstromen tot maximaal 6 A schakelen en dat met hetzelfde aantal schakelcycli als de standaard varianten. De relaismodules zijn geschikt voor diverse toepassingsbereiken, bijvoorbeeld voor service en onderhoud.

Een module voor alle toepassingen

Voor de vervanging van een defecte module in geval van een storing hebben technici en onderhoudsspecialisten slechts één relaismodule voor alle spanningen nodig. Een dure opslag van relaismodules voor verschillende spanningbereiken valt zo weg.

Het principe "Een module voor alle applicaties" optimaliseert ook de productie en opslag bij de gebruikers die kleine series voor de wereldmarkt produceren. Ze benodigen slechts één relaismodule als wereldstandaard. Voor de eenvoudige handhaving en betrouwbare elektrische verbinding voorziet WAGO de relaismodules met push-in CAGE CLAMP-aansluittechniek.

Relais voor spoorwegtechniek

Relais voor spoorwegtechniek

Zo moeten alle componenten die worden gebruikt in spoorwegtoepassingen betrouwbaar werken bij bedrijfsspanningen tussen 70% en 125% van de nominale spanning. Kortstondige pieken tot het 1,4-voudige van de nominale spanning mogen geen schade veroorzaken.

Afwijkingen van deze regels gelden alleen voor onderdelen die door gestabiliseerde spanningsvoorzieningen worden gevoed. Hier zijn schommelingen van ±10 % van de nominale spanning toegestaan - waarden die ook voor industriële toepassingen normaal zijn.

In spoorwegtoepassingen worden componenten zoals relaismodules, afhankelijk van het toepassingsgebied, blootgesteld aan extreme temperaturen van -40 C tot +70 C, omdat de schakelkasten zijn geïnstalleerd in gedeeltelijk niet-geconditioneerde stalen behuizingen onder de wagons.

Afhankelijk van de plaats van montage en de warmteverhouding delen de spoordiensten de toepassingsgebieden voor elektrische bouwelementen in vier temperatuurklassen in (van T1 tot TX). Jarenlange ervaring leert dat een groot aantal toepassingen in de klasse T3 valt, wat overeenkomt met een temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C. Alle relaismodules van WAGO voor spoorwegtoepassingen voldoen aan de hoogste klassen T3 of TX.

De belastingen veroorzaakt door trillingen en schokken zijn ook aanzienlijk, vooral bij spoorwegvoertuigen. De mechanische invloeden door het rijden worden beschreven in de norm EN 61373 "Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Uitrusting voor rollend materieel - Schok- en trilproeven".

De WAGO-relaismodules beantwoorden aan alle voorwaarden voor de inzet in het spoorbedrijf in de categorieën 1A tot 1B. Dankzij de veerkrachtaansluiting bieden de relaismodule een hoge mate van bestendigheid tegen schokken en trillingen.

Omgevingstemperatuur volgens EN 50155
TemperatuurklassenOmgevingstemperatuur buiten het voertuigInwendige kasttemperatuurInwendige kasttemperatuur (<10 min)Luchttemperatuur aan de printplaat
T1-25 … +40 °C-25 … +55 °C+15 K-25 … +70 °C
T2-40 … +35 °C-40 … +55 °C+15 K-40 … +70 °C
T3-25 … +45 °C-25 … +70 °C+15 K-25 … +85 °C
TX-40 … +50 °C-40 … +70 °C+15 K-40 … +85 °C

Optocouplers en solid-state-relais

Optocouplers en solid-state-relais

Duurzaam en slijtvast: WAGO heeft een breed assortiment optocoupler- en SSR-modules voor industriële toepassingen ontwikkeld. Bij alle optocouplermodules van WAGO zijn de optocouplers direct in de behuizing geïntegreerd. SSR-modules zijn uitwisselbare halfgeleiderrelais die PIN-compatibel zijn met standaard relais.

Er is een omvangrijk portfolio met varianten voor DC- en AC-spanningen beschikbaar. Deze zijn ontwikkeld voor nominale spanningsbereiken bij de ingang van 5 V tot 230 V en bij de uitgang tussen 3 V en 280 V.

De geïntegreerde veiligheidsschakeling garandeert een duurzame werking in alle toepassingen. De modules schakelen belastingen met zowel hoge in- als uitschakelpieken. Hierbij tellen gloeilampen met ohmse belasting en elektrische voorschakelapparaten (EVSA's) met capacitieve belasting tot de veroorzakers van hoge inschakelpieken en magneetkleppen met hun inductieve spoelen tot de veroorzakers van belastende uitschakelpieken.

Voor toepassingen met hoge schakelpieken heeft WAGO optocouplers en solid state relais met een nulspanningsschakelaar ontwikkeld. Deze reduceren de pieken tot een minimum.

Als interfacemodule tussen de perifere procesapparatuur en de besturings-, meld- en regelinrichtingen weten de optocouplers en de solid state relais (SSR) met diverse voordelen te overtuigen:

 • lange levensduur
 • geen mechanische slijtage
 • geen contactdender
 • korte schakeltijden
 • beperkte inschakelstroom
 • geruisloos
 • ongevoelig voor schokken en trillingen
Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch product advies

Ma.-Do. 8:00-17:00 uur
Vr. 8:00-16:00 uur