Select language
Op deze pagina:

Thema's
EDI en ELGATE

Met EDI verloopt de gegevensuitwisseling van standaard zakelijke transacties tussen twee applicatiesystemen volledig automatisch. ELGATE vormt de centrale draaischijf voor bedrijfsgegevens tussen groothandels en de elektriciteitsindustrie. WAGO ondersteunt beide oplossingen, zodat u onze producten eenvoudig en veilig kunt inkopen.

Voor u samengevat:

 • EDI staat voor Electronic Data Interchange.
 • EDI automatiseert de overdracht van zakelijke documenten.
 • ELGATE staat voor Elektro-Geschäftsdaten-Austausch-Technologie.
 • ELGATE is een infosysteem voor de elektro-industrie en groothandels in elektrisch materiaal.

Overzicht

Bedrijfsdocumenten veilig verzenden met EDI

Wat is EDI?
EDI of Electronic Data Interchange zorgt voor een veilige en bliksemsnelle verzending van bestellingen, orderbevestigingen, facturen en vrachtbrieven tussen uw bedrijf en WAGO. Voor de overdracht zelf worden de bedrijfsdocumenten omgezet in een EDI-standaardformaat, dat zowel de verzender als de ontvanger kan lezen, om vervolgens te worden verzonden via een willekeurig transportprotocol.

Wat heeft men nodig voor EDI?
Een rechtstreekse uitwisseling van elektronische documenten tussen twee toepassingssystemen is heel moeilijk te realiseren. Daarom heeft de berichtenstandaard EDIFACT zich een plaats veroverd in het EDI-verkeer. Om EDIFACT-berichten te genereren en te verwerken hebt u een speciale software en een zogenaamde EDI-omzetter nodig, die door verschillende softwarebedrijven worden aangeboden. Ook moet u verschillende communicatiekanalen beschikbaar stellen (o.a. x.400, AS/2, FTP), om met alle partners veilig, verstaanbaar en foutvrij documenten te kunnen uitwisselen. Afhankelijk van de omvang van uw processen en het volume van uw berichten kan het voordeliger zijn dit uit te besteden aan een dienstverlenend bedrijf (Clearing-Center). Voor WAGO wordt dit al jaren door Curamus GmbH in Oldenburg gedaan.

WAGO helpt u graag bij de uitbouw van een EDI-systeem. Daarbij is het aan u om te beslissen of u uw EDI-systeem helemaal zelf beheert of door een dienstverlenend bedrijf laat beheren. Wij hebben jaren ervaring met EDI en kunnen u zowel commercieel als technisch advies verstrekken. Neem contact met ons op en profiteer ook van de vele voordelen van EDI.

Uw voordelen:

 • Papierloze documentenstroom

 • Ogenblikkelijke plaatsing van bestellingen in het doelsysteem

 • Dubbele en verkeerde registraties zijn uitgesloten.

 • Tijdige en volautomatische overdracht van de orderbevestiging

 • Verhoging van de plannings- en regelingszekerheid

 • Informatie over de levering meteen na het verpakken

 • Geautomatiseerde facturatie

Ondersteunde EDI-formaten

WAGO zet in op de EDI-standaard EDIFACT in het formaat EDILEKTRO volgens D96a. Wij implementeren ook graag andere EDIFACT-versies of andere formaten (bv. XML, SAP IDOC) voor u.

Bovendien bieden wij u de mogelijkheid, u via myOpenFactory te verbinden.

Deze EDI-berichttypes worden door WAGO ondersteund:

 • Bestelling (ORDERS)

 • Orderbevestiging (ORDRSP – Orders Response)

 • Leveringsadvies (DESADV – Despatch Advice/VDA 4905)

 • Factuur (INVOIC)

 • Factuur in ZUGFeRD-formaat

Voorbeeld-verloop van een EDI-project

 1. Eerste contactopname met uw EDI-contactpersoon bij WAGO
  Neem gewoon contact op met uw EDI-contactpersoon bij WAGO. Na een eerste gesprek sturen wij u onze checklist toe.
 2. Gedetailleerde instelling
  Samen met u bepalen wij de EDI-formaten en communicatiekanalen alsook eventuele speciale afwikkelingen.
 3. Uitbesteding van het project door WAGO aan Curamus
  Nadat alle informatie verzameld werd, verzoeken wij u ons een testbestelling te sturen. Vervolgens belasten wij Curamus met de implementatie. Curamus zal dan eventueel rechtstreeks contact met u opnemen.
 4. Afstemming van stamgegevens
  Voor een productieve werking is het vergelijken van artikelstamgegevens zinvol. Zo kunnen EDI-bestellingen foutloos en snel worden verwerkt.
 5. Testfase en afsluiting
  Naargelang de omvang van het gewenste berichttype is een testfase nodig, waarna het systeem dan effectief in gebruik wordt genomen.

Snellere informatie-uitwisseling met ELGATE

Wat is ELGATE?

ELGATE of Elektro-Geschäftsdaten-Austausch-Technologie is een gesloten informatiesysteem voor geautoriseerde deelnemers uit de elektro-industrie en de elektriciteitsgroothandel en werd samen met het Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) en het Bundesverband des Elektro-Grosshandels e.V. (VEG) ontwikkeld.

De informatie-uitwisseling vindt plaats door de beschikbaarstelling van de vereiste gegevens uit het ERP-systeem van de fabrikant/leverancier. Daardoor worden bedrijfsgegevens niet tussentijds opgeslagen.

Uw voordelen:

 • Uniforme gebruikersinterface voor alle leveranciers en fabrikanten

 • Plaats-, tijds-, en personenonafhankelijke bewerking van de aanvragen

 • Verlaging van de kosten dankzij gemeenschappelijk ontwerp en gezamenlijke exploitatie van het infosysteem

 • Tijdbesparing en proceskostenoptimalisering

 • Stijging van de klanttevredenheid en verhoging van de klantenbinding

 • Gegevenslevering op basis van echte gegevens uit het ERP-systeem en daardoor geen afzonderlijke gegevensbeschikbaarstelling noodzakelijk

 • Gebruik van beschikbare portaaltechnologieën

 • Hoge actualiteitswaarde van de gegevensbestanden

 • Geringe administratiekosten