Select language

Op deze pagina:

Thema's
EDI en ELGATE

Met EDI verloopt de gegevensuitwisseling van standaard zakelijke transacties tussen twee applicatiesystemen volledig automatisch. ELGATE vormt de centrale draaischijf voor bedrijfsgegevens tussen groothandels en de elektriciteitsindustrie. WAGO ondersteunt beide oplossingen, zodat u onze producten eenvoudig en veilig kunt inkopen.

Voor u samengevat:

 • EDI staat voor Electronic Data Interchange.
 • EDI automatiseert de overdracht van zakelijke documenten.
 • ELGATE staat voor Elektro-Geschäftsdaten-Austausch-Technologie.
 • ELGATE is een infosysteem voor de elektro-industrie en groothandels in elektrisch materiaal.

Overzicht

Bedrijfsdocumenten veilig verzenden met EDI

Ondersteunde EDI-formaten

WAGO zet in op de EDI-standaard EDIFACT in het formaat EDILEKTRO volgens D96a. Wij implementeren ook graag andere EDIFACT-versies of andere formaten (bv. XML, SAP IDOC) voor u.

Bovendien bieden wij u de mogelijkheid, u via myOpenFactory te verbinden.

Deze EDI-berichttypes worden door WAGO ondersteund:

 • Bestelling (ORDERS)

 • Orderbevestiging (ORDRSP – Orders Response)

 • Leveringsadvies (DESADV – Despatch Advice/VDA 4905)

 • Factuur (INVOIC)

 • Factuur in ZUGFeRD-formaat

Voorbeeld-verloop van een EDI-project

 1. Eerste contactopname met uw EDI-contactpersoon bij WAGO
  Neem gewoon contact op met uw EDI-contactpersoon bij WAGO. Na een eerste gesprek sturen wij u onze checklist toe.
 2. Gedetailleerde instelling
  Samen met u bepalen wij de EDI-formaten en communicatiekanalen alsook eventuele speciale afwikkelingen.
 3. Uitbesteding van het project door WAGO aan Curamus
  Nadat alle informatie verzameld werd, verzoeken wij u ons een testbestelling te sturen. Vervolgens belasten wij Curamus met de implementatie. Curamus zal dan eventueel rechtstreeks contact met u opnemen.
 4. Afstemming van stamgegevens
  Voor een productieve werking is het vergelijken van artikelstamgegevens zinvol. Zo kunnen EDI-bestellingen foutloos en snel worden verwerkt.
 5. Testfase en afsluiting
  Naargelang de omvang van het gewenste berichttype is een testfase nodig, waarna het systeem dan effectief in gebruik wordt genomen.

Snellere informatie-uitwisseling met ELGATE