Taal selecteren
icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Maatregelen zijn verplicht

Voor wie is explosiebeveiliging een vereiste? Voor wie geldt de explosiebeveiliging? Wat moet in acht worden genomen? En wat is een constructieve explosiebeveiliging? WAGO heeft de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u verzameld.

Explosiebeveiligingsvoorschriften in Europa zijn gebaseerd op de ATEX-richtlijn, die in 1994 als richtlijn 94/9/EG en sinds 2014 als een herschikte versie onder de naam 2014/34/EU werd gepubliceerd. De richtlijn heeft betrekking op apparaten en beveiligingssystemen die worden gebruikt in mogelijk explosieve omgevingen

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van explosiebeveiliging

Alles wat u moet weten over explosiebeveiliging in één oogopslag

Richtlijn 2014/34/EU - Regulering van de verplichtingen van fabrikanten

Volgens 2014/34/EU bijlage 1 moet de fabrikant zijn bedrijfsmiddelen, waarvan ontstekingsrisico's (ontstekingsbronnen) kunnen uitgaan en die zodoende een explosie kunnen veroorzaken, in apparaatgroepen en -categorieën indelen. Bovendien moet voor deze bedrijfsmiddelen een ex-typekeuring en -certificering door een van de aangewezen testcentra worden uitgevoerd. Als het apparaat voldoet aan de eisen voor het typeonderzoek, volgt met de EG-conformiteitsverklaring de basis voor het CE-merkteken. Het apparaat moet vergezeld zijn van een gebruiksaanwijzing, waarin het reglementair gebruik van het apparaat is gedefinieerd.

Primaire explosiebeveiliging

Het doel is hier, om de vorming van een explosieve atmosfeer te voorkomen, bij voorkeur door een niet-ontvlambaar vervangingsmiddel te kiezen of stoffen met een hoog vlampunt. Als dit om verschillende redenen niet mogelijk is, zullen andere maatregelen genomen moeten worden. Bijvoorbeeld door inertisatie. Hierbij gebruikt men de eigenschap, dat zich een explosieve atmosfeer pas in een exacte mengverhouding van een brandbare substantie met zuurstof vormt.

Secundaire explosiebeveiliging

Deze maatregel heeft tot doel, het ontsteken van gevaarlijke explosieve atmosferen te voorkomen, als de vorming hiervan niet kan worden vermeden. Voor dit doel moeten op de plaats van gebruik zones worden geclassificeerd op basis van de frequentie en de duur van het optreden van explosieve omgevingen in gevaarlijke gebieden. Deze bepalen of ontstekingsbronnen in bepaalde gevarenzones zijn toegestaan of niet. Hier vindt u een overzicht van de ontstekingsbronnen.

Tertiaire explosiebeveiliging

Het is niet altijd mogelijk om op betrouwbare wijze het optreden van een gevaarlijke atmosfeer te voorkomen en een ontsteking van gebruikte bedrijfsmiddelen uit te sluiten. Dan moeten aanvullende maatregelen ter bescherming tegen explosies worden toegepast, om de gevolgen van een explosie tot een ongevaarlijk niveau te beperken. De maatregelen voor een constructieve explosiebeveiliging omvatten niet alleen de drukbestendige of drukstootvaste constructie van behuizingen maar ook drukontlastings- en drukcompensatieapparatuur. Ook een explosieonderdrukking door blusapparatuur behoort hierbij.

Vereisten aan fabrikanten en exploitanten

Vereisten aan fabrikanten ATEX 95 − RL 1994/9/EGVereisten aan exploitanten ATEX 137 − RL 1999/92/EGC
Bepaling van de reglementaire toepassing: beoogd gebruik, temperatuurklasse, omgevingscondities, explosiegroep en categorieUitvoering van een risicobeoordeling voor apparatuur en installaties die bewaking vereisen (in overeenstemming met ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallV & Technische Regeln)
Apparatuur moet voldoen aan essentiële gezondheids- en veiligheidseisenLijst van installatie-, ingebruikname- en onderhoudsinstructies in overeenstemming met BetrSichV §§4,7/§12
Analyse van risico- en ontstekingsbronnen uitvoerenDefinitie van zones en selectie van de overeenkomstige apparaten (zie bijvoorbeeld BetrSichV Annex 3, DIN EN 60079-10 of voorbeeldcollectie BGR 104
Toepassing van procedures die de conformiteit beoordelen
evt., controle door genoemde instantie
Naleving van instructies voor installatie, inbedrijfstelling en onderhoud
CE-markering van het product ConformiteitsverklaringOpstellen van een explosiebeveiligingsdocument
Regelmatige updateRegelmatige update

Lees verder

Wat gebeurt er tijdens een explosie, welke factoren zijn doorslaggevend en welke beschermende maatregelen zijn er? Alles wat u moet weten over ATEX, Ex-zones, soorten bescherming en co.

WAGO-producten voor explosiebeveiliging

Uw contactpersoon bij WAGO

Market Management Industry Process

Andere serviceaanbiedingen: