Taal selecteren
icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Veilige ontstekingsbronnen

Wanneer in een bepaalde werkomgeving een explosieve atmosfeer niet kan worden verhinderd, komt de secundaire explosiebeveiliging tot haar recht. Daaronder verstaat men het verhinderen van om het even welke ontstekingsbron in explosieve omgevingen.


Deze zijn echter niet zo eenvoudig te herkennen. Pas wanneer men weet waardoor er een vonk of hitte kan ontstaan, kunnen er maatregelen worden genomen om explosies te verhinderen. De ontstekingsbronnen staan vermeld in de basisnorm EN 1127-1 „Explosieve atmosferen – explosiebeveiliging“ – deel 1 alsook in de „Technische regels voor bedrijfszekerheid“ TRBS 2152, deel 3. Hier worden ook de betreffende maatregelen om ontstekingsbronnen te verhinderen opgesomd.

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van explosiebeveiliging

Alles wat u moet weten over explosiebeveiliging in één oogopslag

Ontstekingsbronnen en hun oorzaken

OntstekingsbronOorzaak (voorbeeld)
Hete oppervlakkenVerwarmingselementen, mechanische processen door wrijving en spaanafname, verlieswarmte (wrijvingskoppeling en remmen)
LichtboogMechanisch veroorzaakte vonken (bv. door schuur-, slag- en materiaalafnameprocessen), elektrische vonken, schakellichtbogen
Vlammen en hete gassenVlammen evenals hun hete reactieproducten zoals hete gassen of gloeiende vaste-stofdeeltjes kunnen een explosieve omgeving ontsteken.
Mechanisch veroorzaakte vonkenSchuur-, slag-, materiaalafnameprocessen, zoals bv. bij het slijpen; werktuigen zoals moersleutels, tangen of hulpmiddelen zoals ladders; werkzaamheden aan roestige onderdelen met aluminium gereedschap (thermietreactie)
Elektrische installatiesOpenen en sluiten van elektrische stroomcircuits, compensatiestromen, elektromagnetische velden, geleidende stoffen
Opmerking: een lage veiligheidsspanning is geen explosiebeveiligingsmaatregel aangezien ook bij minder dan 50 V een ontsteking mogelijk is!
Kathodische bescherming tegen corrosieRetourstromen naar de stroombron, inductie, behuizings- of aardlek
Statische elektriciteitOntlading van statische elektriciteit
Blikseminslag-
Elektromagnetische veldenFrequentiebereiken van 9 x 103 Hz tot 3 x 1011 Hz. Hiertoe behoren onder andere hoogfrequentie-installaties zoals zendinstallaties of hoogfrequentiegeneratoren.
Elektromagnetische stralingFrequentiebereiken van 3 x 1011 Hz tot 3 x 1015 Hz en golflengtes van 1000 μm tot 0,1 μm. Daartoe behoren optische straling zoals zonlicht, laser, flitslichtbronnen, lichtbogen, enz.
Ioniserende stralingOntsteking door energieabsorptie, bijvoorbeeld veroorzaakt door kortegolf UV straling, röntgenbuizen of radioactieve stoffen
UltrasoonOntsteking door energieabsorptie, bijvoorbeeld veroorzaakt door kortegolf UV straling, röntgenbuizen of radioactieve stoffen.
Adiabatische compressie en stromende gassenDoor de hoge temperaturen die zich door schokgolven en bij adiabatische compressies kunnen voordoen, kan een explosieve omgeving worden ontstoken.
Chemische reactieDoor chemische reacties die een warmteontwikkeling veroorzaken (exotherme reacties), worden stoffen verhit wat tot explosies kan leiden.

Lees verder

Wat gebeurt er tijdens een explosie, welke factoren zijn doorslaggevend en welke beschermende maatregelen zijn er? Alles wat u moet weten over ATEX, Ex-zones, soorten bescherming en co.

WAGO-producten voor explosiebeveiliging

Uw contactpersoon bij WAGO

Market Management Industry Process

Andere serviceaanbiedingen: