Select language
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Zone-indeling volgens ATEX en NEC 500

Afhankelijk van de aard van de voorkomende stoffen worden explosieve omgevingen niet in dezelfde mate bedreigd. Uit de frequentie en duur van het voorkomen van één van deze stoffen kunnen verschillende beveiligingseisen voor de bedrijfsmiddelen worden afgeleid.


Volgens CENELEC en IEC in Europa worden explosieve omgevingen ingedeeld in zes verschillende gevaarzones. Hoe hoger de waarschijnlijkheid van een explosieve atmosfeer, hoe hoger de eisen die aan bedrijfsmiddelen worden gesteld, om bijvoorbeeld het ontstaan van vonken of hete oppervlakken te voorkomen.

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van explosiebeveiliging

Alles wat u moet weten over explosiebeveiliging in één oogopslag

Toestelcategorie en -groep

Afhankelijk van de zone-indeling kan uit de toestelcategorie worden afgeleid welke bedrijfsmiddelen in een bepaalde zone mogen worden gebruikt. Om te bepalen voor welke zone een bedrijfsmiddel mag worden gebruikt, zijn de toestelgroep en toestelcategorie relevant. Aan de hand van de temperatuurklassen en explosiegroepen kan worden bepaald voor welke „explosiebeveiligingszone“ het betreffende bedrijfsmiddel geschikt is.

Zone-indeling in Noord-Amerika

In Noord-Amerika gebruikt men een ander classificatiesysteem, dat gebaseerd is op de normen NEC 500 en NEC 505. Daar worden de brandbare stoffen in drie klassen (Class I tot Class III) ingedeeld. Explosieve gassen, dampen en nevels van Class I worden in de gasgroepen (groups) A, B, C en D ingedeeld, brandbaar stof van Class II in de groepen E, F en G.

Afhankelijk van de frequentie en de duur van het voorkomen van deze stoffen worden de explosieve omgevingen in zogenaamde Divisions ingedeeld. Daarbij komt Division 1 overeen met zone 0 en 1 en Division 2 met zone 2. Naast de indeling van de explosieve omgevingen wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de constructie van de bedrijfsmiddelen en de installatie van de elektrische inrichting.

Overzicht van de gasgroepen

Gasgroep (Group)Voorbeelden van stoffen
AAcetyleen
BWaterstof
CEthyleen
DPropaan
EMetaalstof
FKolenstof
GGraanstof

Lees verder

Wat gebeurt er tijdens een explosie, welke factoren zijn doorslaggevend en welke beschermende maatregelen zijn er? Alles wat u moet weten over ATEX, Ex-zones, soorten bescherming en co.

WAGO-producten voor explosiebeveiliging

Uw contactpersoon bij WAGO

Market Management Industry Process

Andere serviceaanbiedingen: