Select language

Thema's
Coöperatief: maatschappelijk engagement

Ons engagement beperkt zich niet tot de corebusiness.

Er zijn in het verleden zowel strategische samenwerkingen als afzonderlijke werknemeracties ontstaan, die bijdragen aan het behoud en de bevordering van de regionale structuren. Daaraan willen wij blijven vasthouden. Daarom zijn wij medeondertekenaars van het charter „Verantwoordelijkheid nemen, zich duurzaam engageren, genetwerkt handelen“ van de BBE en de IHK.

Verantwoordelijkheid nemen:

  • Regionaal, nationaal en internationaal engagement
  • Uitwisseling en samenwerkingen
  • Werknemeracties

Onze verantwoordelijkheid

Voor de maatschappij

De belangrijkste thema's op het maatschappelijke werkterrein zijn voor ons de bevordering van de regionale infrastructuur, de onderlinge uitwisseling met de samenleving en de waarneming van organisatiemogelijkheden door gepaste netwerken en samenwerkingen.

Actief in en voor Duitsland

Onze onderneming is stevig geworteld in de maatschappij. Dat berust enerzijds op de traditie van ons familiebedrijf en hangt anderzijds samen met het persoonlijke engagement van onze vennoten en zaakvoerders. Een actueel plan is het netwerk „vluchtelingspartner Minden“, dat mede door WAGO werd opgezet. Ondernemingen, serviceclubs en onderwijspartners hebben hun krachten gebundeld om projecten te stimuleren voor de integratie van onze nieuwe medeburgers. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning aan de projectgroep van de VDI OWL (Verein Deutsche Ingenieure Ostwestfalen-Lippe) „MINT Integration Flüchtlinge“. Bovendien nemen de werknemers van onze beide Duitse vestigingen deel aan bloedinzamelingsacties en DKMS-registratieacties (Deutsche Knochenmarkspenderdatei), die wij in Minden en Sondershausen organiseren.

Begaan met jonge mensen: WAGO Minden

WAGO Minden zet zich bovendien in grote mate in voor jongeren. Zo steunen wij bijvoorbeeld het kinderdagverblijf Löwenzahn. Bovendien worden in samenwerking met regionale (hoge-)scholen regelmatig evenementen georganiseerd voor het stimuleren van technisch talent of om jongeren te helpen bij hun beroepskeuze. Zo wordt jaarlijks onder meer de „Tag der Ausbildung“ (dag van het onderwijs) gehouden, waarop wij een inkijk verschaffen in onze onderneming en in de opleidings- en studieprofielen. Reeds vermeld werd ook de WAGO-stichting en de samenwerking met "Zukunft Ausbildung im Mühlenkreis" ZAM e.V., waarmee wij het onderwijs in onze regio stimuleren en meer jongeren de mogelijkheid verschaffen een opleiding te starten. Onze leerjongens zelf engageren zich in het kader van een project voor de vereniging Mindener Tafel.

Digitale vestigingssteun voor Minden

De stad Minden werd eind 2016 onderscheiden om haar digitale project. Het Sparkassenverband Westfalen-Lippe reikte de stad de Tourismusinnovationspreis uit voor de combinatie van gratis WLAN, Beacon-Mile, app, digitale marktplaats en QR-codes. Als aandeelhouder van de firma Minden Marketing GmbH (MMG) ondersteunt WAGO het project op uiterst actieve wijze. „Digitaal Minden“ vormt een uitgelezen kans voor stadsmarketing, vestigingsmarketing en stadsontwikkeling in het algemeen. Meer informatie vindt u hier.

Regionaal en lokaal sterk: WAGO Sondershausen

In Sondershausen organiseerden onze werknemers en de bedrijfsraad een „opendeurdag“ en maakten ze van de gelegenheid gebruik om giften voor regionale instellingen in te zamelen. In het verleden werd de opbrengst door de bedrijfsleiding verdubbeld en geschonken aan het Kinderhospiz Mitteldeutschland en het Familienzentrum Düne. Bovendien neemt WAGO Sondershausen regelmatig deel aan de actie „Saubere Stadt“ en schakelen wij onze leerjongens actief in in de milieubescherming. Daarbij werken onze leerjongens samen om rondslingerend afval op de omliggende terreinen op te ruimen. Bovendien werden onze WAGO-leerjongens door het middenstandsinitiatief „Energiewende“ met hun presentatie over „warmterecuperatie in de kunststofproductie“ uitgeroepen tot beste team van de energiescouts. Dankzij een aantal bijzonder geëngageerde werknemers in de vestiging van Sondershausen nemen wij sinds een aantal jaren deel aan de geschenkactie voor kinderen in nood „Weihnachten im Schuhkarton“ (Kerstmis in een schoenendoos). De geschenken in schoenendozen zijn bestemd voor arme kinderen in Oost-Europa en zorgen voor een glimlach.

Engagement zonder grenzen: WAGO Internationaal

Ook in onze internationale vestigingen beschouwen we het als onze plicht om iets te doen voor de samenleving. Zo is er in Zwitserland de „Nationalen Zukunftstag“ (nationale dag van de toekomst), waarop ook wij onze deuren opzetten voor jongeren. In het brandpunt van dat project staat de totstandbrenging van een perspectiefwijziging bij jongens en meisjes, om een geslachtsonafhankelijke beroepskeuze te bevorderen. Daarnaast wordt ook belang gehecht aan samenwerkingen met omliggende scholen en opleidingsinstellingen, worden er gezamenlijk evenementen georganiseerd en worden regionale projecten gesponsord.

WAGO China heeft de „Community Service vrijwilligersvereniging“ opgericht, die zich voor anderen wil inzetten en iets wil teruggeven aan de gemeenschap. Daarbij helpen de leden door onder andere bezoeken te brengen aan verzorgingstehuizen en kindertehuizen of zich na het werk in te zetten in kleuterscholen en scholen. Op die manier wil de onderneming een signaal geven, medeleven tonen en de gemeenschap een dienst bewijzen. Al eerder gaf WAGO China de aanzet tot verscheidene sociale projecten, zoals bv. kledinginzamelingen voor armere buurten en geldinzamelingen voor slachtoffers van de „Tianjin Tanggu explosie“.

Onze werknemers van de vestiging in de USA zijn zeer sociaal geëngageerd. Ze steunen het „Adopt a Family“-programma, het „Salvation Army“ en de „American Cancer Society“ in hun streven naar sociale rechtvaardigheid. Het welzijn van de kinderen staat daarbij op de voorgrond, want zij zijn onze toekomst. Drie keer was WAGO Germantown vorig jaar de gastheer van de bloedinzamelactie van het „Blood Center of Wisconsin. Meer dan 35 werknemers namen regelmatig deel en gaven bloed voor het goede doel. Volgens schattingen kunnen zo minstens 51 levens worden gered.

In de vestiging in Frankrijk speelt een uitgebreide netwerking en stimulering van technisch talent een belangrijke rol. Wij zijn de drijvende kracht achter en technische adviseurs voor eindwerken van studenten en onze AUTOMATION-experts geven als docenten les aan de universiteit. Ook buiten het technische domein engageren onze werknemers zich: een mooi voorbeeld daarvan is de deelname en een gesponsorde loopwedstrijd voor kinderen met een handicap.

WAGO Polen zet zich in voor een kindertehuis in de buurt.

Voor de mensen ter plaatse:

  • Beroepsoriëntering
  • „Community Service vrijwilligersvereniging China“
  • Bevordering van sociale rechtvaardigheid
  • Networking en stimulering van technisch talent
Uw contactpersoon bij WAGO

Corporate Social Responsibility

Andere serviceaanbiedingen:

WAGO als werkgever!

Steunen en stimuleren