На тази страница:
Explore WAGO's product catalog for Electrical Interconnections

Електрически връзки

За бързи, сигурни и необслужваеми връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Разнообразието на нашите продукти се простира от системи редови клеми за монтаж на шина или клеморедни блокове за инсталации и промишлено окабеляване, през щепселни конектори и компоненти за преминаване през прегради, до конектори за печатни платки и маркировъчни решения.

Explore WAGO's product catalog for Interface Electronics

Интерфейсна електроника

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят и на най-строгите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

Explore WAGO's product catalog for Automation Technology

Технология за автоматизация

Измерване, управление, регулиране: Технологията на WAGO за автоматизация и свързаният с нея софтуер са готови за бъдещето и спестяват време. Нашите входно-изходни системи, контролери, екрани и панели се отличават с най-високо ниво на надеждност – дори при екстремни условия.

WAGO новости