automotive_3d_pressen_2000x2000.jpg

Пресовъчният цех

В пресовъчния цех, в поредица от различни стъпки се произвеждат готови части за сглобяване на каросерията. Ламарината се оформя с голям натиск в пресовъчни линии. Последващите вибрации, обаче, могат да доведат до спиране на оборудването. Ето защо трябва да се гарантира максимална надеждност на процесите, като за целта се използват продукти на WAGO: Надеждното, необслужваемо свързване на проводниците на всички компоненти предотвратява лошите връзки и съответно повишеното контактно съпротивление.

Защо да използваме WAGO?

 • Устойчивостта на електромагнитни смущения е основна характеристика на всички наши продукти, гарантираща безпроблемната им работа – дори при тежки условия.
 • Доказаната технология за пружинно свързване намалява разходите и увеличава надеждността.
 • Предлагаме цялостни решения за записване на машинни и енергийни данни.
automotive_3d_karrosseriebau_2000x2000.jpg

Цех за монтаж на каросерии

Произвеждането на каросерия поставя максимални изисквания към сигурността на системата, както и за безопасността и надеждността по време на производството. Това се допълва от независимо автоматизиране на отделни части на системата и включване в главна система. Тъй като често частите на системата за една производствена линия се произвеждат от различни производители. С продуктите на WAGO можете бързо и лесно да се справите с тези предизвикателства.

Защо да използваме WAGO?

 • Благодарение на безвинтовите и щепселнте връзки за окабеляване WAGO улеснява по-бързата смяна на компонентите.
 • Продуктите за автоматизация на WAGO говорят много езици, като например: PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet, CC-Link и много други.
 • Продуктите на WAGO са важна връзка за M2M (машина-към-машина) комуникацията.
 • С многобройните си одобрения продуктите на WAGO са готови за употреба по целия свят.
 • Използването на продуктите на WAGO означава опростена интеграция за вашето решение за автоматизация.
automotive_3d_lackiererei_2000x2000.jpg

Бояджийската линия

В бояджийския цех една с друга се синхронизират множество различни стъпки. Това е необходимо, за да може транспортното оборудване, роботите и самите приложения да взаимодействат помежду си, за да комбинират отделните стъпки на приложението в един плавен процес. Бояджийският цех е зона в която не се допускат никакви грешки, което поставя най-високи изисквания към електрическите компоненти. WAGO предлага оптимизирани продукти за идеален процес на боядисване.

Защо да използваме WAGO?

 • Искорбезопасните модули Ex i позволяват използването във взривоопасни зони.
 • Контролерите на WAGO, както модулите M-Bus, MP-Bus, броячен, за термодвойки, измервателни модули и RTD спомагат за наблюдението, управлението и регулирането на процесите.
automotive_3d_montage_antreibsstrang_2000x2000.jpg

Задвижващите системи

Терминът „задвижваща система“ описва всички области, в които се произвеждат компоненти за задвижващата система. Фокусът тук е поставен върху производството на високо прецизни междинни предавки, както и на колянови валове за двигателя. Задвижващата система изисква максимална надеждност на всички продукти за автоматизация: Всички завършени компоненти трябва да са готови в точното време за монтаж в правилния двигател или трансмисия. Това изискване се изпълнява от продукти на WAGO, предназначени специално за това приложение.

Защо да използваме WAGO?

 • Продуктите за автоматизация на WAGO вече отговарят на изискванията на Индустрия 4.0.
 • Настройката на параметрите на сензорите посредством входно-изходните модули в управляващата среда на WAGO намалява времето за пускане в експлоатация и престой във вашите инсталации.
 • WAGO предлага EPSITRON

  ®

  PRO Power, професионалните захранвания за приложения с високи изисквания към качеството.
 • Електронните предпазители спомагат за предотвратяване на случайно изключване, дължащо се на големи пускови токове или неконтролирано стартиране на системата в случай на неизправност, като по този начин се увеличава разполагаемостта на оборудването.
 • Редовите клеми за шинен монтаж с POWER CAGE CLAMP осигуряват надеждно свързване на големи проводници със сечение до 185 mm⊃2; (350 kcmil).
automotive_3d_end-montage_2000x2000.jpg

Окончателно сглобяване

В автомобилното производство окончателното сглобяване завършва процеса. Най-важната стъпка при окончателното сглобяване е напасването, т.е.моментът, в който трансмисията и двигателят се закрепват с болтове към каросерията. Необходима е висока степен на точност и контрол, за да се гарантира, че десният компонент се свързва винаги с точната част по време на монтажа. Продуктите на WAGO, като например контролери, отговарят на високи изисквания в областта на окончателното сглобяване и гарантират, че работата в съответните зони е осигурена срещу откази във всеки един момент.

Защо да използваме WAGO?

 • Децентрализираните контролери в среда на Индустрия 4.0 осигуряват гъвкави производствени системи.
 • Свържете системата си за управление на производството с решение за управление на WAGO pick-to-light.

Приложения и решения за автомобилната индустрия накратко

Продуктите на WAGO се използват във всички сфери на производство в автомобилостроенето, където технологията за безвинтово свързване, например, осигурява максимална надеждност на системата. Контролерите на WAGO и отдалечените входно-изходни устройства осигуряват подкрепа при енергийният мениджмънт в производствените предприятия. За ефикасно производство в автомобилостроенето на бъдещето.

WAGO в действие

Клиентски приложения: Автомобилна индустрия

process_schweissen_person_2_2000x1125.jpg

Взривозащита в автомобилната индустрия

Какво точно е определението за „експлозия“? Какви са причините и характеристиките? Какви защитни мерки са възможни? WAGO ви информира.

automotive_bmw_produktionshalle_2000x1125.jpg

Светлинен мениджмънт

Съвременното управление на осветлението в складовите и производствените бази предлага повече от просто намаляване на потреблението на енергия и разходите – то съчетава икономичната работа и запазването на ресурсите с удобството и гъвкавост за потребителя.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: