На тази страница:

Грижа за клиента

В допълнение към производството на висококачествени и напълно надеждни продукти, ние се стремим още от първия ден да изградим връзка с нашите клиенти основана на партньорство. Ние подкрепяме нашите клиенти с мисълта, че устойчивият успех се осигурява само чрез създаване на дългосрочни и надеждни партньорства.

Надеждните продукти и качествена препоръка са толкова естествени за нас, колкото и съвместното разработване на решения с клиентите, за да отговарят те на техните специфични приложения.
Обслужване на клиенти на WAGO:
С удоволствие ще отговорим на вашите въпроси.

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: