Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Надеждни клеми за печатен монтаж за силова електроника

Тенденцията към намаляване на компонентите поставя нови предизвикателства пред силовата електроника. Повишената производителност, постигната чрез комбиниране на сигналния и изходния слой на печатната платка, също влияе върху системите за свързване. Клемите за печатен монтаж трябва да бъдат компактни, за да могат надеждно да предават токове, като същевременно функционират безпроблемно с печатните платки при взискателни условия.

Вашите предимства

 • Богата продуктова линия за сечения, вариращи от 0,2 до 25 mm2 (24-4 AWG)
 • Push-in CAGE CLAMP® свързване
 • По-широк диапазон проводници и по-голямо допустимо токово натоварване
 • Свързвайте проводници към печатните платки както хоризонтално, така и вертикално
 • Успоредно и перпендикулярно тестване на входа на проводника
Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Клеми за печатен монтаж с Push-in CAGE CLAMP® и лостове

Клемите за печатен монтаж с Push-in CAGE CLAMP® и лостове (серии 2604, 2606 и 2616) могат да се задействат интуитивно и безинструментно чрез лостовете. Тези клеми, с компактния си размер, високо допустимо токово натоварване и интегрирана технология за свързване, осигуряват по-бързо и по-лесно окабеляване. Лесно задействащият се лост осигурява сигурна връзка, когато чрез него затворите затягащото устройство. Освен това лостът се заключва ясно в съответното положение (отворено/затворено) с щракване, което се усеща и се чува. Проводниците могат да бъдат свързани както хоризонтално, така и вертикално към печатните платки и тестването може да се извърши успоредно или перпендикулярно на входа на проводника.

Предимства на клемите за печатен монтаж с Push-in CAGE CLAMP® и лостове:

 • По-бързо и по-лесно окабеляване
 • Безинструментно, интуитивно задействане на лоста
 • Сигурно свързване чрез лесно и без усилие задействане на лоста в затворено положение
 • Лостът се заключва с ясно щракване в съответното положение (отворено/затворено)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

Клеми за печатен монтаж с Push-in CAGE CLAMP®

Клеми за печатен монтаж с Push-in CAGE CLAMP® (серии 2624, 2626 и 2636) са идеалният избор за свързване на компактни устройства в приложения за монтаж в ограничени пространства или съединително/бързо монтиране. Свързването чрез задействане с инструмент се извършва успоредно на входа на проводника. Това позволява лесната употреба на клемите за печатен монтаж, дори и при висока плътност на компонентите на печатните платки. Освен това, проводниците могат да бъдат свързани към печатните платки хоризонтално и вертикално. Ето защо тестването може да се извърши успоредно или перпендикулярно на входа на проводника. Интегрираната технология за свързване Push-in CAGE-CLAMP® позволява свързването както на едножилни, така и на проводници с накрайник чрез просто натискане в устройството.

Предимства на клемите за печатен монтаж, оборудвани с Push-in CAGE CLAMP®:

 • Компактно свързване на устройствата
 • Идеален за приложения за съединяване и приложения с ограничено пространство
 • Работа успоредно на входа на проводника
 • Съвместимост със съществуващи решения в отрасъла
 • За приложения, отговарящи на EN и UL 61800-5-1 (подробности при поискване)

Видео: Клеми за печатен монтаж за силова електроника:

Нашите клеми за печатен монтаж на видео

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: