Контролери за електроцентрали с управление за електроцентрала от WAGO

MM-4197_reference report_MSR Glück_Foto_0097_2000x2000.jpg

Цифровизация на енергийния пазар

Доставчиците на енергия трябва да променят начина си на мислене. Вместо просто да продават зелена енергия, те също така трябва да организират и продават гъвкавостта, която е необходима за поддържане на стабилността на електрическата мрежа. Това означава, че енергийната система трябва да бъде управляема от производството до потреблението, като за целта се използват интелигентни комуникационни мрежи. WAGO подкрепя цифровизацията на енергийния сектор и проектирането на интелигентни мрежи с най-съвременна технология за управление и измерване, както и софтуерни решения, които позволяват проста и сигурна връзка с облака.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Генериране на възобновяема енергия

Тъй като делът на възобновяемите енергийни източници се увеличава, децентрализираните доставчици и подстанциите трябва да бъдат последователно наблюдавани. Тези данни трябва да бъдат архивирани, анализирани и предадени по сигурен и безопасен начин. Системите за автоматизация на WAGO дават решението: Те са компактни, поддържат много интерфейси и протоколи за промишлени мрежи и предлагат високо ниво на разполагаемост – дори при лют студ или силна жега. Благодарение на модулите със собствена безопасност Ex i за модулната система WAGO-I/O, употребата в опасни зони, като например инсталации за производство на биогаз, не е проблем.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Интегриране на децентрализирани доставчици

Във виртуалните електроцентрали децентрализираните генератори, като например вятърни турбини, съоръжения за съхранение на енергия и управляеми товари, служат за гъвкав (и регулируем) резерв. Интелигентното им синхронизиране намалява натоварването на електрическата мрежа. Контролерите за телеконтрол на WAGO улесняват комбинирането им: Те отговарят на изискванията на комуникационния стандарт VHPready 4.0, като осигуряват безпроблемно свързване на системите към виртуалната електроцентрала. VHPready функционира като преводач, така че контролните центрове и системите да се разбират взаимно.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Енергийни мрежи

Мрежите, включително технологията им за автоматизация и телеконтрол, трябва да бъдат модернизирани. Контролерите на WAGO предоставят важни данни за мрежата, позволяващи на мрежовите оператори да се намесват при необходимост с автоматизирано управление. В областта на доставките на газ и топлинна енергия, технологията на WAGO дава възможност за контрол и достъп до всички данни в рамките на системите, свързани към мрежите от всяко свързано място. Със специалната концепция за сигурност на контролера PFC200 WAGO следва всички съответни насоки по отношение на киберсигурност.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Системи за съхранение на енергия

Системите за съхранение компенсират колебанията в генерирането на зелена електрическа енергия, като така се намалява натоварването на електрическата мрежа. Технологията за телеконтрол на WAGO е ключов елемент в системите за съхранение. Тя записва всички измерени стойности, като например данните за подадена енергия от соларни инсталации или вятърни турбини, и позволява наблюдение и специфичен за клиента контрол на съхранението. Например, ако мрежовата честота се увеличи поради голямото количество подадена енергия от възобновяеми източници, централата за съхранение на енергия, за превръщане на електроенергия в топлинна енергия или за превръщане на електроенергията в газово гориво получава нареждане да отведе излишното електричество от мрежата.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg
При нарастващата децентрализация и колебанията в производството на електроенергия отделните елементи на енергийната система трябва да бъдат интелигентно свързани един с друг. WAGO предлага много решения за тези предизвикателства:

Производство на енергия

При нарастващата децентрализация и колебанията в производството на електроенергия отделните елементи на енергийната система трябва да бъдат интелигентно свързани един с друг. WAGO предлага много решения за тези предизвикателства:

  • Получаване и мониторинг на енергийни данни
  • Комуникация чрез протоколи за телеконтрол
  • Управление на соларни и вятърни паркове
  • Управление на съхранението на енергия

Електроразпределение

За да може зеленото електричество да се предава свободно и да се разпространява безопасно и до най-малкото разклонение, електрическата мрежа трябва да бъде модернизирана. WAGO разполага с многобройни решения за това:

  • Управление на подаваната енергия съгласно немския закон за развитието на възобновяемите източници на енергия (EEG)
  • Управление и регулиране на системите за средно напрежение, например
  • Решения за телеконтрол за осигуряване на управление на енергията
  • Киберсигурност

Теми и решения за днес и утре

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Продукти

СИСТЕМАТА WAGO-I/O 750 XTR

Автоматизираме там, където другите не успяват − надеждно и икономично, в потенциално екплозивна среда Зони 0/20!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Продукти

Постигнете върховна ефективност с редовите клеми TOPJOB® S

Просто ги включете и вече сте готови за работа: С редовите клеми за шинен монтаж TOPJOB® S можете да извършвате бързо, директно и сигурно окабеляване навсякъде по света във всички приложения.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg
Продукти

Клеми за печатен монтаж за силова електроника

По-компактни, но също толкова надеждни: Изискванията към силовата електроника са високи. Удовлетворете ги с клемите за печатен монтаж на WAGO.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Продукти

POWER CAGE CLAMP приложение за големи токове

Оптимална сила на затягане за интензивни енергийни приложения – дори и в зони с потенциално експлозивна среда. Решенията на WAGO, включващи POWER CAGE CLAMP, предлагат всичко, от което се нуждаете при тежки режими на работа.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg
Цифровизация

За промишлеността на бъдещето

Кръстосана комуникация през облак или интелигентна автоматизация: Въпреки че промишлената цифровизация има много аспекти и предлага още повече възможности, киберсигурността е огромно предизвикателство.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Енергиен мениджмънт

Идентифициране и използване на потенциала

Енергоспестяването е добро за околната среда и за бизнеса. Извършването на правилния анализ и предприемането на правилните стъпки могат да доведат до устойчива печалба. WAGO е вашият партньор за ефективен енергиен мениджмънт.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg