energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Модернизация на всички нива

Автоматизирането на енергийните мрежи има много предимства. Предимствата включват възможността за наблюдение и дистанционно управление. WAGO разполага с правилните решения.

В първата стъпка мрежовите оператори могат да използват технологията на WAGO, за да установят точно къде трябва да се модернизират тяхната инфраструктура. Нашите контролери могат да бъдат използвани по-късно за автоматизиране на процесите и поддръжка на управлението на натоварването. По този начин капацитетът на мрежата може да се използва по-добре – и може да намали нуждата от нови линии.

Интелигентни разпределителни подстанции: Ключ към интелигентната електрическа мрежа

Също като конвенционалните местни електроцентрали, интелигентната разпределителна подстанция (iONS) свързва мрежите за средно и ниско напрежение. За разлика от по-малко напредналите си партньори обаче, новата подстанция също така записва данни от измерванията и позволява тези данни да се четат от разстояние. WAGO е готов да поддържа iONS с цялостна автоматизирана технология: Контролерът PFC200 от страната на средното напрежение и e!DISPLAY от страната на ниското напрежение за визуализиране на данните за измерване и управление директно на самата iONS, както и на пълна технология за свързване. Предимства на решението на WAGO:

 • Многофункционално: Контролерите, които могат да бъдат програмирани свободно чрез CODESYS, събират всички данни от различните системи на подстанцията чрез цифрови и аналогови сигнали (например чрез MODBUS RTU или IEC 61850).
 • многоезично: Нашите контролери превеждат данните в протоколи за комуникация, изисквани от доставчика (напр.IEC 60870-5-101/-104 или IEC 61850) и ги предават на контролния център чрез линията за данни.
 • В противоположната посока, чрез контролерите WAGO контролният център получава достъп до системите на подстанцията (напр.контролно табло за средно напрежение, защитни устройства, измервателни системи на различни производители).
 • Киберсигурност: Потокът от данни от контролерите на WAGO е защитен срещу неупълномощен достъп, като се шифроват данните чрез TLS1.2 и се предават данните чрез специално обезопасени връзки, като IPsec или OpenVPN, съгласно Бялата книга на BDEW.
 • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на ъпгрейд на софтуера MQTT

Интелигентна разпределителна подстанция на Ingenieurbüro Pfeffer

Разпределител на средно напрежение: Автоматизиране с WAGO

В разпределителната мрежа разпределителят играе централна роля за сигурното захранване. За да се гарантира това, автоматизирането на такива станции с контролери на WAGO е отлично решение. Грешките могат да бъдат локализирани бързо чрез свързване на индикаторите за късо съединение и за посока на повредата в заземяването и предаването на информацията, докато автоматичните системи могат да бъдат управлявани дистанционно. Така части от електрическата мрежа могат да се възстановят бързо и радиусът на повредите да се сведе до минимум. Предимства на решението на WAGO:

 • Секции от мрежата могат бързо да се включат отново.
 • Сервизният техник може да бъде изпратен директно до мястото на повредата.
 • Измерените стойности от средното напрежение могат да се предават непрекъснато в центъра за управление.
 • Мониторингът помага за управлението на активи при планиране на бъдещата мрежа.

Driescher разпределител преди доставка

Подстанции: Постоянна видимост към мрежовите възли

Подстанциите са връзката между производството и разпределението на възобновяема енергия. В случай на повреда, свързани генератори, като слънчеви и вятърни паркове, вече не могат да се включат в електрическата мрежа. В зависимост от сериозността и продължителността на прекъсването, може да възникне значителна загуба на печалба или други щети в техническите системи. За да се избегнат прекъсвания и да се отстранят неизправностите в кратки срокове, дистанционното наблюдение и контрол на подстанции в случай на авария са от съществено значение. Контролерите на WAGO могат да се справят с тези задачи безопасно и надеждно. Предимства на решението на WAGO:

 • Прецизно локализиране на повредите
 • Бързо възстановяване на свързването на сегментите на мрежата
 • Сервизният техник може да бъде изпратен директно до мястото на повредата.
 • Измерените стойности могат да се предават непрекъснато към центъра за управление.

подстанции

Газоподаване: Безопасно регулиране на налягането

Безопасното подаване на газ е също толкова важно, колкото и безопасното електрическо захранване. За да се осигури безопасно подаване, наблюдението и контролът на системите за регулиране на налягането на газа и свързващите станциите са от първа необходимост. Освен това газовата мрежа става все по-важна за интегрираната енергия. Благодарение на големите капацитети за съхранение в газовата мрежа могат да се съхраняват големи количества енергия. Това превръща автоматизирането на подаващите станции в необходимост. Предимства на решението на WAGO:

 • Бързо отстраняване на неизправности
 • Онлайн измерване
 • PLC функционалността позволява прилагането на сложни регулации и контрол.
 • Поддържането на всички установени fieldbus системи като PROFIBUS DP или Modbus RTU/TCP, позволява интегрирането на системи на трети страни.
 • Протоколите за телеконтрол като IEC 60870 или DNP 3.0 ви позволяват да се свържете с централната система за управление.
 • Искробезопасните входно-изходни модули позволяват интегриране на сигнали от Ex зони 0, 1 и 2 във WAGO-I/O-SYSTEM.
 • Интегрираната уеб визуализация позволява показването на процесите на място или чрез дистанционен достъп.

Станция DREWAG за регулиране на газовото налягане

Подаване на топлинна енергия: Винаги точната температура

Комбинираното производство на топло- и електроенергия (CHP), заедно със свързаното с тях изграждане и разширяване на отдалечени и локални отоплителни мрежи, е важен компонент на енергийната трансформация. По време на реализирането това означава, че станциите за свързване и пренос на топлинна енергия трябва да бъдат безопасно автоматизирани. Разбира се, клиентите имат нужда от сигурно снабдяване през студения сезон – повредите тук биха били с много тежки последствия! Предимства на решението на WAGO:

 • Прецизно локализиране на повредите
 • Бързо отстраняване на неизправности
 • Онлайн измерване
 • PLC функционалността позволява прилагането на сложни регулации и контрол.
 • Поддържането на всички установени fieldbus системи като PROFIBUS DP или Modbus RTU/TCP, позволява интегрирането на системи на трети страни.
 • Протоколите за телеконтрол като IEC 60870 или DNP 3.0 ви позволяват да се свържете с централната система за управление.
 • Искробезопасните входно-изходни модули позволяват интегриране на сигнали от Ex зони 0, 1 и 2 във WAGO-I/O-SYSTEM.
 • Интегрираната уеб визуализация позволява показването на процесите на място или чрез дистанционен достъп.

Общинска топлопреносна станция във Фленсбург

Вижте нашите решения в действие

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Повече за енергетиката

Повече приложения в областта на електроенергетиката

Независимо дали става въпрос за цифровизация, производство на възобновяема енергия или интеграция на децентрализирани доставчици - WAGO предлага решения за всяко предизвикателство в съвременния енергиен мениджмънт.