energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Захранване през цялото денонощие

Централите за съхранение на енергия, системите за производство на топлинна енергия или газ от електрическа енергия спомагат за независимостта на електрозахранването, освобождават електрическата мрежа и включват секторите на мобилността и топлинната енергия в опазването на климата – и всички те разчитат на контролери от WAGO.


Системите за съхранение събират излишната енергия и я освобождават при необходимост. Това им позволява да увеличат частното потребление на слънчева енергия от домакинствата и фирмите, да овладяват тежките пикове в потреблението на тока и да осигурят оперативни резерви, за да компенсират краткосрочните колебания в мрежата. Технологията на WAGO дава възможност за управление на системите за съхранение.

Системи за домашно съхранение: Свържете батериите бързо, като същевременно използвате минимално пространство

Пазарът на системи за съхранение в домакинството се стимулира не само от собствениците на жилища, които искат да намалят използването на електроенергия от мрежата с помощта на комбинация от системи фотоволтаици и батерии. Доставчиците също насърчават продажбите на оборудване, тъй като могат да развиват нови бизнес модели. Ако заедно със соларни модули се продават и батерии за съхранение на енергия и те са свързани помежду си като пчелен рой, натоварването на мрежата може да бъде намалено. WAGO предоставя решението за инсталиране на система за домашно съхранение. Редовите клеми за шинен монтаж WAGO TOPJOB®S ​​могат да свържат системата към електроразпределителната система на дома.

Увеличава се търсенето на централи за съхранение на енергия; изследователите ги оптимизират

Локална мрежа, големи и промишлени системи за съхранение: Намаляване на пиковите натоварвания

Локалните системи за съхранение в мрежата регулират напрежението в мрежа за ниско напрежение до предварително зададена стойност. Очевидното повишаване на произведена енергия е сериозен проблем – особено около обяд, когато фотоволтаиците работят на пълна мощност. Използването на система за съхранение в локална мрежа, която отвежда излишната енергия, е алтернатива на подаването му в мрежата за средно напрежение и на разширяването на локалната мрежа. Вечер или когато небето е покрито с облаци, съхраняваната енергия може да бъде подадена обратно в мрежата. Пиковите натоварвания в мрежата могат да бъдат намалени. Освен това, мрежовият оператор може да предоставя системни услуги чрез системата за съхранение, като например оперативни резерви, чрез които да генерира допълнителни приходи.

Масовите системи за съхранение се използват основно за регулиране на честотата. Операторите на преносни мрежи могат да доставят оперативни резерви. Ако мрежовата честота в европейската интегрирана мрежова система се увеличи поради излишната енергия, системите за съхранение отвеждат енергия. Ако честотата спадне, защото се генерира твърде малко енергия, системите за съхранение освобождават енергия.

Промишлените устройства за съхранение на енергия покриват мощности от няколко киловатчаса до няколко мегаватчаса. Промишлените устройства за съхранение на енергия се използват основно за стабилизиране на мрежите и освен за други цели, се използват във виртуални мрежи за ограничаване на пиковите натоварвания; т.е. Обиране на пикове,“ за управление на натоварването и за комбиниране с инертни генератори, като вятърни турбини и контролируеми потребители. Те се използват и като източници на станции за зареждане с електричество, където слънчевата енергия може да се получава денонощно.

Технологията на WAGO се използва за безопасно, икономично по отношение на пространството свързване към модул за съхранение. Нашите контролери за телеуконтрол се използват като gateway за достъп до енергийната мрежа. Различни сензори на полевото ниво могат да се свързват с интернет през тези gateway, като така предоставят достъп до данните си в облака. Това са предимствата на контролерите на WAGO като централен елемент на технологията за измерване и управление:

 • Системата WAGO-I/O 750 е идеално решение в разпределителната мрежа, например за серийна комуникация с инвертори или за измерване на трифазна мощност.
 • Удобно измерване и следене на нивата на генериране или потребление (напр. напрежение, реактивна мощност, активна мощност, ток, cos φ, честота и посока на потока на енергия)
 • Генериране и управление на натоварването
 • Интегриране на системата за управление на батерията (BMS) чрез CAN или MODBUS в контролера
 • Програмируем контролер съгласно IEC 61131 или платформа Linux®
 • Обединяване на количествата генерирана енергия чрез адаптиране към централни системи за управление
 • Връзка с външни участници на пазара, като доставчици и компании за комунални услуги, директни търговци или виртуални електроцентрали чрез телеконтрол в съответствие с IEC 60870-5-101, –103/-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
 • Киберсигурност: Контролерите PFC100/PFC200 отговарят на действащите разпоредби за ИТ сигурност за мрежовите оператори и сигурността им може да бъде подобрена съгласно описанията в бялата книга на Германската асоциация на енергийната и водната индустрии (BDEW).
 • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на ъпгрейд на софтуера MQTT

Промишлени системи за съхранение захранват зарядни станции

Power-to-X: Безопасно преобразуване на електроенергията в топлоенергия и газ

За случаи, при които мощността се съхранява не само за кратки периоди, но и за по-дълги периоди от време, се предлагат системи за производство на топлинна енергия или газ от електрическа енергия. Те преобразуват излишната мощност в топлинна енергия, както и във водород и метан, които могат да бъдат съхранени. Тези продукти могат да се съхраняват в съществуващата мрежа за природен газ, която захранва отоплителни системи, електроцентрали и газ станции. Системите за преобразуване на електрическа енергия в топлина са идеални за използване в приложения, генериращи големи количества топлина, например локални топлофикационни мрежи. Системите за преобразуване на електрическа енергия в газ и електролизери са подходящи за употреба и в случаите, когато в дадена област е планирана гъста мрежа от станции за зареждане с водород или е осигурен надежден достъп до мрежата за природен газ. Предимства на решението телеконтрол на WAGO:

 • Свързване на генератори и топлинни акумулатори чрез контролер; свързано с мрежата интегриране на електролизери за съхранение на големи количества електроенергия
 • Множество интерфейси: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS и др.
 • Удобно измерване и наблюдение на параметрите на генератора/акумулатора, например активна мощност, температура и обем на съхранение; регулиране на стойностите на процеса, като например регулатори на налягането и сепаратори за производствени газове с взривобезопасни модули
 • Интегриране на прогнозите за текущото потребление и данните за метеорологичното време
 • Програмируеми съгласно IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 и DNP3
 • Лесна настройка на параметрите чрез конфигуратор
 • Мащабируеми чрез повече от 500 различни входно-изходни модула за множество приложения, например за измерване на трифазна мощност за анализ на мрежата
 • Киберсигурност: Контролерите PFC100/PFC200 отговарят на действащите разпоредби за ИТ сигурност за мрежовите оператори и сигурността им може да бъде подобрена съгласно описанията в бялата книга на Германската асоциация на енергийната и водната индустрии (BDEW).
 • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на ъпгрейд на софтуера MQTT
 • Стандартни входно-изходни модули и взривобезопасни модули със собствена безопасност в един контролер (в съответния взривобезопасен корпус в зависимост от мястото на монтаж)

Изследователи от ZAE Bayern тестват електролизата.

Вижте нашите решения в действие

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Повече за енергетиката

Повече приложения в областта на електроенергетиката

Независимо дали става въпрос за цифровизация, производство на възобновяема енергия или интеграция на децентрализирани доставчици - WAGO предлага решения за всяко предизвикателство в съвременния енергиен мениджмънт.