energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Оптимизиране на процесите чрез облака

Искате да съхранявате енергийните и процесните си данните в облака, за да имате достъп до тях отвсякъде, или да ги направите достъпни за нови приложения като прогнозна поддръжка? WAGO ви подкрепя в това ваше решение.


Нашите контролери могат да бъдат използвани като централни мениджъри на данни за аналогова и цифрова информация със сигурни връзки към облака. Можете да използвате високия ИТ капацитет на онлайн хранилището, за да разработвате стратегии за оперативно управление, които да повишат ефективността, без да се страхувате от злоупотреба с данни.

Енергиен мениджмънт с IoT и Big Data:

 • Облачна свързаност: Нови възможности за Вашия енергиен мениджмънт
 • Киберсигурност: Без вратички за хакери
 • Прогнозна поддръжка: Стратегиите за поддръжка, принадлежащи на бъдещето
 • Управление на натоварването: Спестете електричество чрез облака

Цифровизация на енергийния мениджмънт с WAGO

Нашата оферта за вас

Облачна свързаност: Нови възможности за Вашия енергиен мениджмънт

Облакът ви дава възможност да имате достъп до текущите си енергийни и процесни данни от всяко място. Освен това той предлага интелигентността на големите данни, така че да можете да обработвате, анализирате и съхранявате по-големи обеми от данни. Това може да бъде предимство, ако например искате да използвате изкуствен интелект, за да предвидите кога ще бъде необходима поддръжка за отделните машини във вашата производствена верига. WAGO създава необходимите предпоставки: Софтуерът в нашите контролери може да изпраща данни директно към облака, например към новият WAGO Cloud Data Control. Уеб порталът служи като потребителски интерфейс за облачната услуга, хоствана от Microsoft Azure. Разбира се, можете да използвате и други облачни платформи с нас – независимо от избраната от вас услуга, всичко е във вашите ръце. Облакът ви носи тази добавена стойност:

 • Предоставяне на централни данни
 • Независим от местоположението достъп до текущите данни
 • Машинно обучение
 • Нови стратегии за оперативно управление

Киберсигурност: Без вратички за хакери

Ако искате да използвате облака за енергийния си мениджмънт, трябва да вземете предвид сигурността на данните, защото ако киберпрестъпниците успеят да манипулират производството ви чрез интернет, ще претърпите големи загуби. С WAGO вие сте защитени от кибератаки. „Вградена сигурност“ – ИТ сигурност, интегрирана от самото начало под формата на базирана на нива на достъп архитектура за сигурност – гарантира, че крадците на данни няма да могат да получат достъп до нашия контролер Linux®. Комуникацията между контролерите и облачните данни се осъществява и криптира чрез протокола MQTT. Можете също така да дефинирате променливи, които да се прехвърлят в облака – по този начин чувствителните данни не напускат компанията. Това са предимствата за сигурността за вас:

 • Подобрена операционна система Linux®
 • Без пачове
 • Криптирана комуникация
 • Дефинируеми променливи и интервали

Прогнозна поддръжка: Стратегиите за поддръжка, принадлежащи на бъдещето

В интелигентната фабрика данните за енергията и процесите могат да се използват и за прогнозиране на повреди и разработване на нови стратегии за оперативно управление и поддръжка. Една от темите е прогнозната поддръжка, проактивният подход към поддръжката. Това дава възможност на компаниите да идентифицират дефектите, преди те още да са се появили. Системите вече няма да бъдат ремонтирани, когато се повредят, а преди това да се случи. Проблемите често са резултат от неблагоприятни взаимовръзки. Изкуственият интелект в облака може да открие тези условия. И все пак, дори и без облачна връзка, нашата система за енергиен мениджмънт помага: Чрез тях можете да определяте гранични стойности за установяване на начални индикации за тези, които отговарят за сервиза и поддръжката, за да се установи, кога нещо в производството не работи гладко и има заплаха от възникване на неизправност. С това познание могат да бъдат избегнати големи повреди навреме. Ето защо прогнозната поддръжка е полезна за вас:

 • По-малко щети
 • По-ефективна поддръжка
 • По-голяма надеждност на системата
 • Икономична

Управление на натоварването: Спестете електричество чрез облака

Какво могат да направят компаниите, ако искат не само измерване и визуализация за енергийния си мениджмънт, а също така и автоматизиран контрол? Благодарение на отворените интерфейси системата за енергиен мениджмънт на WAGO може прозрачно да осигурява натрупаните данни за по-нататъшна обработка; например в базирана на облак Производствена изпълнителна система (MES) или Система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). След това въз основа на нашите данни системите инициират допълнителни действия, като например контролиране на потреблението на електроенергия в контекста на управлението на натоварването. По време на процеса профилът на натоварването на компанията се хармонизира и уеднаквява, като по този начин се намаляват пиковете на натоварване и износването на машините. Промишлените компании могат да балансират изгодно натоварването си. Това се извършва чрез осигуряване на енергия за компенсиране на краткотрайните колебания в електрическата мрежа. Ето какви са предимствата на управлението на натоварването за вас:

 • Намалени пикове на натоварване
 • Хармонизиран профил на натоварване
 • По-ниски нива на търсене
 • Намалено износване на машините

Теми и решения за днес и утре

WAGO в действие

Клиентски приложения: цифровизация

Като партньор и лидер в новаторските решения, WAGO вдъхна живот на редица интересни проекти. Открийте какви улеснения предоставяме като творчески, ефективни решения в областта на цифровизацията.

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече решения за управление на енергията

WAGO ви подкрепя да увеличите максимално своя потенциал - от мониторинг до идентифициране на подходящи мерки.