energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Одиторите стават все по-стриктни

В бъдеще компаниите ще получават по-трудно сертификати на системите си за енергиен мениджмънт по стандарта ISO 50001. От октомври 2017 г.те за първи път трябва да потвърдят, че има измеримо увеличение на енергийната ефективност, в противен случай няма да получат сертификата.

Серията стандарти ISO 50000 поставя по-големи изисквания към системите за енергиен мениджмънт. За да ги изпълнят, компаниите трябва да разработят подходяща концепция за измерване, с която ключовите цифри да могат да бъдат дефинирани разумно и проактивно. Заедно поддържаме вашата система за енергиен мениджмънт актуална и предприемаме следващата стъпка към постигане на ефективност с вас.

Това са нашите теми:

 • Нови стандарти за енергиен мениджмънт
 • По-дълги периоди на одит, по-задълбочено изследване
 • WAGO Ви подкрепя при прилагането на стандартите
 • Технология, точно както ви е необходима

Нови стандарти за енергиен мениджмънт

Голям брой големи компании в Германия са сертифицирани по стандарта ISO 50001. Този стандарт изисква създаването на систематичен енергиен мениджмънт. Сега стандартът ISO 50003 върви с една крачка напред и изисква непрекъснато и системно увеличаване на енергийната ефективност. Това изисква по време на сертификационния одит одиторът да провери и потвърди последователното подобрение. С ISO 50003 влизат в сила допълнителни нови стандарти от серията ISO 50000: ISO 50006 предписва изискванията за измервания на енергийната ефективност при използване на енергийна стартова база (EnB) и показатели за енергийна ефективност (EnPl). От своя страна, ISO 50015 се отнася до измерването и верификацията на енергийната ефективност на организациите. Семейството ISO 50000:

 • ISO 50001: Създаване на систематичен енергиен мениджмънт
 • ISO 50003: Инструкции за сертифицирането, предназначени за одиторите
 • ISO 50006: Разработване на показатели за енергийна ефективност
 • ISO 50015: Систематично измерване

По-дълги периоди на одит, по-задълбочено изследване

До момента като база за определяне на периодите на одит, необходими за сертифициране по ISO 50001, са използвани фактори като икономическия сектор, броя на служителите или сложността на енергийния мениджмънт на компанията, които произтичат от общото потребление на енергия, относителните дялове на енергийните източници и други фактори. Тези фактори определят базово време от два дена за одит за първоначално сертифициране на промишлени предприятия и един и половина дни за непромишлени системи за енергиен мениджмънт.

ISO 50003 пропуска това разделение. Този стандарт дава по-голяма тежест на специфичните за дадена компания условия, които оказват влияние върху енергийната ефективност, като например броя на значимите потребители на енергия като машини или системи за климатичен контрол. Освен това сега вместо всички служители се вземат предвид само служителите със значително влияние върху потреблението на енергия. Тези фактори в крайна сметка обуславят период за одит от най-малко три дена за всички компании. За вас това означава повишен разход на време, но също и възможност да откриете допълнителен потенциал чрез отделяне на по-голямо внимание на техническите подробности. Това се промени:

 • Нови методи за изчисляване на продължителността на одита
 • Базовият одит се увеличи до три дни
 • Допълнителни разходи, но и нови възможности за компаниите

Технология, точно както ви е необходима

Увеличаващите се законови изисквания изискват и сложна измервателна технология? В никакъв случай! С нашето решение за енергиен мениджмънт записвате всичките си процесни променливи и консумацията на енергия само с една система. Благодарение на модулността на WAGO-I/O-SYSTEM можете да проектирате индивидуално системата за събиране на данни и да я разширите по всяко време – точно съгласно нуждите на вашата компания. Конфигурирайте системата си за събиране на данни, съхранявайте и показвайте измерените данни. Или ако предпочитате, в новото управление на облачни данни на WAGO. Нашият софтуер в контролера може да изпраща данни директно в облака чрез стандартизиран протокол MQTT – и с подобрена операционна система Linux®, е защитен с изключителна система за сигурност. Това е отличен начин да откриете бързо и лесно потенциала си за спестяване и да направите консумацията на енергия прозрачна. Нашата система:

 • Проста
 • Персонализирана
 • Разширяема
 • Също и с облачна свързаност

WAGO Ви подкрепя при прилагането на стандартите

Законодателните промени могат бързо да доведат една компания до границите на възможностите й. Прилагането на новите стандарти отнема време и носи риск от отнемане на сертификата поради недостатъчни ключови стойности. WAGO ви подкрепя в създаването на персонализирана концепция за измервания с качествени продукти и услуги, така че повишаването на енергийната ви ефективност да стане видимо по един надежден начин и да можете да продължите напред, възползвайки се от всички предимства. Въз основа на показателите ви за енергийна ефективност и енергийната стартова база, ние разработваме подходящи мерки за ефективност за вашата компания и заедно с вас създаваме система за енергиен мениджмънт, която да ви служи и в бъдеще. Предимствата на нашето решение:

 • Отворена и гъвкава
 • Свържете лесно всички нови и съществуващи сензори към WAGO-I/O-SYSTEM
 • Интегрирана визуализация
 • Опростено определяне на мерки за ефективност въз основа на нашия енергиен мониторинг
 • Прозрачна база данни за енергийните източници и влияещи фактори за извършване на енергийна оценка по ISO 50001

Теми и решения за днес и утре

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече решения за управление на енергията

WAGO ви подкрепя да увеличите максимално своя потенциал - от мониторинг до идентифициране на подходящи мерки.