elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

Електронни прекъсвачи (ECB)

Високият капацитет на включване се комбинира с електронно реле.
Спестяващите място ECB на WAGO влизат в действие, когато акцентът пада както върху безопасността, както и върху превъзходното съотношение цена-качество.

ECB от семейството EPSITRON® имат много какво да предложат:

 • Те предлагат надеждна защита срещу претоварване и късо съединение.
 • Освен това, те позволяват активиране на товари с голям капацитет от 50 000 микрофарада и по-високи – без да се налага да се увеличава зададения номинален ток.
 • Моделите с един, два, четири и осем канала с номинални токове от 0,5 до 12 А ви предлагат гъвкавостта, от която се нуждаете, за да зададете номиналния ток, съответстващ на индивидуалните ви приложения.
 • С максимална ширина 45 mm (1.772 инча), тези ECB предлагат висока гъстота на каналите, за да спестят място в контролната табло.
 • Предлагат се и устройства с ограничение на активния ток, предпазващо захранващото устройство от претоварване по време на късо съединение.

Едноканални ECB

С широчина само 6 mm (0,236 инча), тези нови прекъсвачи са най-тесните ECB, които понастоящем се предлагат на пазара. Те са с приблизително 66% по-малки от миниатюрните прекъсвачи, благодарение на което спестяват още повече пространство, особено когато се използват в контролни табла. ECB на WAGO позволяват да се включват товари с голям капацитет, по-голям от 50 000 микрофарада, без да е необходимо допълнително действие или промяна на номиналния ток, което спомага за намаляване на фалшивото изключване заради пускови токове.

Вашите предимства

 • 24 VDC / в шест версии за номинални токове от 1 до 8 A
 • С цветно кодирани устройства в зависимост от номиналния ток
 • Версия с изключително тънък корпус
 • Капацитет на включване: >50,000 µF
 • Широк диапазон на околната температура: −25 … +70°C (−13 … +158°F)
 • Рестартиране, включване/изключване директно от модула или дистанционно посредством цифров входен сигнал
 • Задействаният изходен сигнал може да се комбинира и като групов сигнал за до 30 устройства
 • Одобрения: CE, UL 61010, UL 2367

2-, 4- и 8-канални ECB

Спестяващите място ECB на WAGO осигуряват надеждна защита при превъзходно съотношение цена/качество. Те предлагат изключителни характеристики и надеждна защита срещу претоварване и къси съединения. С максимална ширина 45 mm (1.772 инча), тези ECB предлагат висока гъстота на каналите, за да спестят място в контролната табло.

Вашите предимства

 • Дву-, четири- и осем-канални защитни комутатори с ток на настройка от 0,5 до 12 A
 • Висок капацитет на включване: >50,000 µF
 • Възможност за комуникация: дистанционно наблюдение и наблюдение
 • Опционално активно токоограничаване
 • Одобрения: CE, UL 60950, UL 2367, GL

Вашите предимства с ECB на WAGO

1

Най-компактните в индустрията:
Широчината от само 6 mm (0,23 инча) увеличава максимално пространството в таблото

2

Маркиране:
Идентификация на устройството чрез маркери WMB или маркиращи ленти TOPJOB®

3
4

Характеристики на изключване:
Надеждно, бързо и прецизно изключване при ток над номиналния или късо съединение

5

Визуално разграничаване на моделите: Цветно кодирани устройства в зависимост от номиналния ток

6

Просто окабеляване: Шунтируем изходен сигнал и общо рестартиране на до 30 устройства

7
8
9
10

Спестете пространство в контролното табло:
До осем канала в модул с широчина само 42 mm (1,653 инча)

Най-компактните в индустрията:
Широчината от само 6 mm (0,23 инча) увеличава максимално пространството в таблото

Маркиране:
Идентификация на устройството чрез маркери WMB или маркиращи ленти TOPJOB®

Характеристики на изключване:
Надеждно, бързо и прецизно изключване при ток над номиналния или късо съединение

Визуално разграничаване на моделите: Цветно кодирани устройства в зависимост от номиналния ток

Просто окабеляване: Шунтируем изходен сигнал и общо рестартиране на до 30 устройства

Спестете пространство в контролното табло:
До осем канала в модул с широчина само 42 mm (1,653 инча)

Защо да има защита с предпазители на вторичната страна?

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

На вторичната страна импулсните захранващи устройства осигуряват постоянно напрежение за товарите в управляващата верига (напр.контролери, операторски панели, дисплеи и помощни релета). Тези управляващи схеми също изискват защита на окабеляването, а ако товарът няма собствена защита, също и защита на устройството. Освен това, Директивата за машините EN 60204 изисква откриване на опасно заземяване при неизправност в управляващите вериги и изключване в рамките на пет секунди.

Защитата от ток над номиналния в първичните импулсни захранващи устройства реагира много бързо на ток над номиналния от вторичната страна. Селективната защита на отделни токови пътища във вторичния кръг чрез предпазители или конвенционалните прекъсвачи често е неефективна, ако захранването не може да подаде кратък свръхток.

Какви видове защита чрез предпазители има?

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Термична

Възможни приложения:

 • Предпазители за ниско напрежение, високомощни и DP предпазители
 • При големи токове над номиналния е необходимо бързо изключване

Обяснение:

 • В примера: ток превишаващ номиналния десетократно (свързано е и с номиналния ток на предпазителя): имаме изключване в рамките на 30 ms (най-добрия случай) или 200 ms (най-лошия случай)
 • При само двукратно превишаване на номиналния ток: изключването е в рамките на 2 s (най-добрия случай) или > 100 s (най-лошия случай)
grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Термична и магнитна

Възможни приложения:

 • Използва се в прекъсвачи или защитни превключватели за двигатели
 • При големи токове над номиналния е необходимо бързо изключване

Обяснение:

 • В примера: три- до петкратно по-голям от номиналния ток, за В-характеристика и работа на променлив ток, допълнителен коефициент на сигурност 1,2 или 1,5
 • По този начин, при най-лошия сценарий е необходим ток на изключване 7,5 пъти по-голям от номиналния ток.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Електронна

Възможни приложения:

 • Изисква прецизни настройки
 • Реагира бързо – дори при ниски свръхтокове
 • Възможна защита на дълги кабели и малки сечения на проводника

Обяснение:
ECB осигуряват надеждна защита дори при ниски превишения на токовете и при дълги кабели.

Как функционира ECB?

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

ECB проверява дали изходящият ток е по-голям от номиналния ток. Щом изходящият ток надвиши номиналния ток, изходът се изключва електронно от полупроводников превключвател. Времето на изключване зависи от големината на свръхтока. Измерването на изходния ток, обработката и изчисляването на времето за изключване, както и задействането на полупроводниковия превключвател се извършват от микропроцесор, който следи един или повече изходни канала. Съответните времена на изключване могат да бъдат взети от графиката вдясно.

Предимства на ECB:

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

 • Изключват токове над номиналния и къси съединения на вторичната страна – дори при дълги линии и малки сечения на проводника – прецизно, бързо и многократно
 • Селективност, особено в случаите, когато ECB имат активно токоограничаване
 • Дистанционно управление чрез цифров вход и изход
 • Функции за прочитане (комуникация) чрез сериен трансфер на данни през цифров вход и изход
 • Оптимални размер и ширина на монтаж, например, осем изходни канала на ширина само 42 mm (1.653 инча), което спестява повече от 70% от пространството за монтаж в сравнение с миниатюрните прекъсвачи
 • На всеки канал може да се зададе отделен номинален ток
 • Изпълняват изискванията на EN 60204-1 за надеждно изключване при заземяване поради неизправност след пет секунди

Communication

Communication 1.0
Digital Signaling (S/P)

The electronic circuit breaker can be reset via digital control signal. The 787-2861 ECB can also be switched on and off with this control signal. A digital output signal indicates the status of the channel or the sum of the channels for 787-166x ECBs. For some devices, this signal is potential-free (P).

Communication 2.0
Manchester Protocol (M)

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис