buehne_uebergabemodule_2000x2000.jpg

Интерфейсни модули

Интерфейсните модули на WAGO предлагат безопасни връзки, които не се нуждаят от обслужване за гъвкаво приложение в сигнални инсталации. Те свързват електрониката с електрическите системи на контролно ниво, осъществяват предаване и разпространение на сигнали на управляващо и промишлено нива (система, машина) и обратно. Тук управляващите сигнали от предварително сглобени, щепселни съединения се прилагат към свързването на редови клеми.

Вашите предимства:

  • Икономична и спестяваща време конфигурация и изчисление чрез намаляване на необходимите модули за окабеляване
  • Ускорено окабеляване, пускане в експлоатация и отстраняване на неизправности, благодарение на ясното окабеляване и маркиране на полюсите
  • Безопасно и необслужваемо свързване на сигнални кабели чрез надеждни редови клеми, снабдени с технологията за пружинно свързване CAGE CLAMP®
  • Спестяващо пространство и с висока плътност окабеляване на контролни табла
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис