buehne_messumformer_2_ad_2000x2000.jpg

Преобразуватели на сигнали и изолационни усилватели

Изолиране, усилване, филтриране и преобразуване: Сигналните преобразуватели JUMPFLEX® и изолационните усилватели на WAGO поддържат голям брой функции в различни области на приложение и осигуряват сигурно и безгрешно предаване на сигнала – благодарение на широк набор от одобрения за приложения по цял свят. Фокусът е поставен върху лекотата на употреба и абсолютната надеждност.

Преобразувателите на сигнала и изолационните усилватели на WAGO поддържат еднакви профили в кутиите. Това позволява лесно свързване на захранващото напрежение, като се елиминира нуждата от продължително свързване на отделните компоненти.

Предимства:

 • Калибрираното превключване между измервателните диапазони гарантира винаги еднаква прецизност
 • Симулация на входната/изходната реакция (серия 2857)
 • Може да се използва при екстремни условия на околната среда (-40...+70°C)
 • Безопасна изолация съгласно DIN EN 61010-1
 • Интуитивно конфигуриране чрез софтуер, приложение, дисплей, DIP или DIP-превключвател

Product Overview

Various Combination Options

Открийте нашата гама от преобразуватели на сигнали и изолационни усилватели

grafik-trennverstaerker_oZ_2000x2000_4.jpg

Изолационни усилватели

Изолиране, усилване, филтриране или преобразуване: Изолационните усилватели на WAGO изпълняват голям брой функции в индустриални приложения и осигуряват сигурно и без грешка предаване на сигнала.

Обхватът на изолационните усилватели осигурява правилното решение за всяко приложение:

 • Със захранване: изолационни усилватели (постоянно конфигурирани), изолационни усилватели (с възможност за конфигуриране), универсални изолационни усилватели, биполярни изолационни усилватели, повторителни захранвания, сигнални сплитери
 • Без захранване: пасивни изолатори, изолационни усилватели, захранвани от контура

Вашите предимства с нашите изолационни усилватели:

 • Галванична изолация между вход/изход/захранване
 • Настройване на нулата и обхвата, за да се компенсира грешката или изместването на сигнала
 • Превключваема функция за филтриране за предотвратяване на смущения в сигнала
 • Надеждна защита на входната верига срещу токове над номиналния (857-409, 857-402, 2857-401)
 • Цифровият изходен сигнал (DO) реагира на свободно конфигурирани граници на диапазона на измерване (това позволява използването като превключвател на прагова стойност – със закъснение на активиране/деактивиране).
grafik-frequenzmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Преобразуватели на честотни сигнали

Преобразувателите на честотни сигнали на WAGO записват сигнали от 0.1 kHz до 120 kHz от сензори NAMUR, NPN или PNP и преобразуват честотата в стандартен аналогов сигнал.

Вашите предимства с нашите преобразуватели на честотни сигнали:

 • Получаване на сигнали от сензори NAMUR, NPN или PNP
 • Честотен диапазон: 0.1 … 120 kHz
 • Сигнализиране при неизправности: Откриване на прекъсване на проводник/късо съединение за сензори за близост NAMUR
 • Сигнализиране при излизане извън измервателния обхват

grafik-temperaturmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Преобразуватели за измерване на температура

С преобразувателите за измерване на температура на WAGO, сигналите от Pt, TC, Ni, KTY и RTD сензори и резистори могат да бъдат записани и конвертирани в стандартен аналогов сигнал на изходната страна. Дали се използва съпротивително температурно устройство или термодвойка зависи от фактори като максималния температурен диапазон, средата на инсталация и необходимата точност на измерване:

 • Съпротивително температурно устройство (RTD): Температурен диапазон до 850°C, висока точност
 • Термодвойка (TC): Температурен диапазон до 2320°C, по-добро време за реакция

Вашите предимства с нашите преобразуватели за измерване на температура:

 • Получаване на сигнал от сензори Pt, TC, Ni, KTY и RTD и резистори до 4.5 kOhm (напр.сензори Pt100)
 • 2-, 3- и 4-проводникова технология за свързване
 • Сигнализиране при неизправности: Откриване на прекъсване на проводник/късо съединение на сензора
 • Сигнализиране при излизане извън измервателния обхват
grafik-grenzwertschalter_oT_2000x2000_1.jpg

Превключватели на гранични стойности

Превключвателите на прагови стойности на WAGO следят различни сигнали от измервания, като температура, ток или напрежение. Ако стойността се повиши над или падне под зададена гранична стойност, могат да се задействат аварийно спиране или алармена сигнализация. Освен превключватели на прагови стойности за аналогови сигнали, WAGO предлага и RTD превключватели за прагови стойности за съпротивителни температурни сензори и потенциометри, както и TC превключватели за прагови стойности за термодвойки, позволяващи едновременно наблюдение и измерване на сигнала.

Вашите предимства с нашите превключватели за прагова стойност:

 • Симулация на входната/изходната реакция (серия 2857)
 • Релетата като превключватели за прагова стойност (напр.закъснение при активиране/деактивиране)
 • Цифровият изходен сигнал (DO) реагира на свободно конфигурирани граници на диапазона на измерване (това позволява използването като превключвател на прагова стойност – със закъснение на активиране/деактивиране).

grafik-potipositionsmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Преобразуватели на сигнали от потенциометри

Преобразувателите на сигнал за позиция на потенциометър на WAGO записват сигнали за съпротивлението, например от потенциометри, и ги превръщат в стандартен аналогов сигнал.

Вашите предимства с нашите преобразуватели на сигнали от потенциометри:

 • Получаване на сигнали от потенциометри и резистори
 • Автоматично идентифициране на потенциометъра
 • Конфигурирани входни и изходни параметри
 • Цифровият изходен сигнал (DO) реагира на свободно конфигурирани граници на диапазона на измерване (това позволява използването като превключвател на прагова стойност – със закъснение на активиране/деактивиране).
grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

Преобразуватели на сигнали на ток, напрежение и мощност

Освен преобразувателите на сигнали на ток и напрежение, които записват прави и променливи токове и напрежения, тази впечатляваща гама включва и преобразувател на сигнала на мощността, който може успоредно да измерва тока и напрежението, да ги преобразува в мощност и да ги извежда като стандартен аналогов сигнал. Освен това преобразувателят на сигнала на WAGO за бобини на Роговски предлага решение за модернизиране на съществуващи системи. Така не е необходимо да изключвате проводника под напрежение.

Вашите предимства с нашите преобразуватели на сигнали на ток, напрежение и мощност:

 • Получаване на сигнали от правотокови и променливотокови напрежения до 300 VAC/VDC посредством модули с широчина от само 6 mm
 • Променливи токове до 4000 А чрез бобини на Роговски
 • Превключваема функция за филтриране за предотвратяване на смущения в сигнала
 • Цифровият изходен сигнал (DO) реагира на свободно конфигурирани граници на диапазона на измерване (това позволява използването като превключвател на прагова стойност – със закъснение на активиране/деактивиране).

The 3-in-1 Solution – in One Device

New 1-Phase Power Measurement Module for Current, Voltage and Power Measurement

The new single-phase power measurement module is a true multi-talent that directly measures both DC and AC currents up to 8 A, as well as DC and AC voltages up to 500 V. Furthermore, measured variables such as current, voltage, all types of power (3-in-1) and many more can be flexibly configured and evaluated – in the configuration software or directly on the device display. Therefore, this new module allows many current and voltage measurement requirements to be met in both industrial and transportation applications.

It also monitors, reports and displays signal statuses with up to two switching thresholds and provides these statuses to a higher-level PLC via an analog or serial interface. For use of this power measurement module as a current, voltage or power threshold switch, a relay and digital output are integrated.

Your Benefits:

 • Display connection for display and configuration
 • Simulation of input/output response for quick start-up
 • Additional digital signal output for configured measurement range limits

Опции за конфигуриране

Интуитивно конфигуриране чрез софтуер, приложение или дисплей

Interface Configuration Software

The signal conditioners are all user-friendly and easy to configure using WAGO's interface configuration software.

 • Simulation of input and output parameters (2857 Series)
 • Automatic module recognition
 • Configuration and visualization of process values
 • Paramentierung des digitalen Schaltausgangs (Grenzwertfunktionalität)
 • Communication via WAGO USB Service Cable (750-923) or WAGO Bluetooth® Adapter (750-921), pluggable on both series
konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

Configuration Display

WAGO's 2857-0900 Removable Display can be quickly and easily attached to the housing. This unique feature includes an innovative touch panel for intuitively configuring devices. The multicolor display changes between orange, red, green or white depending on the 2857 Series’ current status. Integrated capabilities, such as the copy function, can transmit stored configuration data from one device to another of the same type. Passwords for protecting configured data may be assigned to prevent unauthorized access and changes.

 • Can be easily plugged into signal conditioners
 • Touch-Funktion durch kapazitives Bedienumfeld
 • Automatic module recognition
 • Configuration and visualization of process values
 • Copying configuration data from device to device
konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

Configuration App

The free JUMPFLEX®-ToGo App brings the power of PC-based configuration software to your Android mobile device.

 • Configuration of input and output parameters with a stroke of the finger
 • Simple display of configuration data and current value
 • Communication via WAGO Bluetooth® Adapter (750-921)
konfigurationsapp_2000x2000px.jpg

Видео: Преобразуватели на сигнали и изолационни усилватели

Открийте разнообразните функции на преобразувателите на сигнали и изолационните усилватели JUMPFLEX®, които опростяват ежедневните задачи чрез оптимизирано въвеждане в експлоатация и работа.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

This May Also Interest You

Related Topics and Products

Прозрачно обслужване и поддръжка

Кой мисли за обслужване и поддръжка при използване на технологични системи на производство? Аналоговите преобразуватели на сигнали и изолационните усилватели са намерили своето място в преработвателните технология. Освен галванична изолация, те предоставят възможност за просто и икономично адаптиране на сигналите от технологията за измерване за по-нататъшна обработка на контролното ниво. След значително намаляване на размера им до ширина на монтаж от 6 mm и използването на DIP превключватели, обаче, е крайно време за допълнителни нововъведения в тяхната конфигурация. Защо да не помислите за прикрепващ се дисплей, компютърен софтуер или приложение за смартфони? Те могат значително да подпомогнат пускането в експлоатация, обслужването и поддръжката на системната технология.
process_aufzug_schacht_oben_2000x1125.jpg