buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Токови трансформатори и напреженови клеми

Навсякъде, където се измерват и обработват големи токове, токовите трансформатори на WAGO са вашият първи избор. Напреженовите клеми също лесно и безопасно отвеждат измервателното напрежение в съществуващите системи.

Предимствата за вас:

 • Безопасно, сигурно окабеляване с CAGE CLAMP® Технология на свързване
 • Пълна гама продукти за нови системи, както и за модернизиране на съществуващи инсталации
 • Съгласувани компоненти за управление на енергийните ви данни

Product Overview

New Product

Бобина на Роговски

Бобините на Роговски от серия 855 на WAGO се състоят от соленоид със затворена въздушна сърцевина с немагнитно разделено ядро ​​и предлагат надеждно преобразуване на променливите токове.

Предимства:

 • Намалени размери – идеални за измерване на големи токове посредством разделено ядро
 • Лесни за използване, благодарение на байонетния затвор и точките за закрепване с кабелни връзки
 • По-висока сигурност благодарение на херметизирания байонетен затвор
 • Директно свързване на бобините на Роговски към трифазния модул за измерване на мощността (750-495/000-002)
 • Готови за употреба в много отрасли навсякъде по света, благодарение на логото на UL

Токови трансформатори с разделяемо ядро

Предимства:
 • Компактни токови трансформатори с разделени ядра – идеални за модернизиране на съществуващи системи
 • Без прекъсване на пътя на тока
 • Лесен и икономичен монтаж чрез кабелни връзки
 • Крачето на токовия трансформатор (855-5xxx) може да бъде напълно отстранено, ако пространството е малко

Напреженови клеми за изолирани проводници

Напреженови клеми от серията 855 на WAGO включват лесно и безопасно измервателното напрежение в съществуващите системи. Контактът на проводника се осъществява чрез IDC конектор за бързо включване.

Вашите предимства с нашите напреженови клеми:

 • Безопасно включване на измервателното напрежение само с едно завъртане
 • Свързването без използване на инструменти при изместване на изолацията гарантира сигурен монтаж
 • Възможна е употребата на предпазител 2 А (5 х 25 mm)
 • За изолирани проводници до 16 mm⊃2; (6 AWG)

Токова и напреженова клема

Комбинацията от токов трансформатор и токова и напреженова клема на WAGO може бързо и лесно да се монтира в отвора за проводник на редовата клема за големи токове 95 mm2 (4/0 AWG) (285-195).

Предимства:

 • Данните за мощността могат директно да се включат в захранването
 • Вграден токов трансформатор 25 A/1 A
 • Съответства на клас на точност 0.5 съгласно EN 61869-2, осигурявайки точни резултати от измерването
 • Защитената верига на напрежението предпазва свързаните измервателни устройства

Вдъхновение за вас

Измерване и анализ на тока

Решение на WAGO за енергиен мониторинг и запазване на енергията

Компактни редови клеми за трансформатори

Предварително сглобен набор от редови клеми за лесно свързване и окъсяване на токови трансформатори, подходящ за трифазни модули за измерване на мощността

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Продукти

Компактни редови клеми за трансформатори

Простото решение за надеждно окъсяване на токови трансформатори, които не са директно свързани към товар. Предлага се и за трифазни схеми.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: