buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Токови трансформатори и напреженови клеми

Навсякъде, където се измерват и обработват големи токове, токовите трансформатори на WAGO са вашият първи избор. Напреженовите клеми също лесно и безопасно отвеждат измервателното напрежение в съществуващите системи.

Предимствата за вас:

 • Безопасно, сигурно окабеляване с CAGE CLAMP® Технология на свързване
 • Пълна гама продукти за нови системи, както и за модернизиране на съществуващи инсталации
 • Съгласувани компоненти за управление на енергийните ви данни

Бобина на Роговски

Бобините на Роговски от серия 855 на WAGO се състоят от соленоид със затворена въздушна сърцевина с немагнитно разделено ядро ​​и предлагат надеждно преобразуване на променливите токове.

Предимства:

 • Намалени размери – идеални за измерване на големи токове посредством разделено ядро
 • Лесни за използване, благодарение на байонетния затвор и точките за закрепване с кабелни връзки
 • По-висока сигурност благодарение на херметизирания байонетен затвор
 • Директно свързване на бобините на Роговски към трифазния модул за измерване на мощността (750-495/000-002)
 • Готови за употреба в много отрасли навсякъде по света, благодарение на логото на UL

Токови трансформатори с щепселно съединение с технология на свързване picoMAX®

Предимства:
 • Лесен монтаж на вторични кабели посредством технологията на свързване picoMAX®с щепселно съединение
 • Спестяващ място модул директно над прекъсвача, благодарение на страничните блокиращи ключове за оптимален сериен монтаж
 • С логото на UL

Токови трансформатори с разделяемо ядро

Предимства:
 • Компактни токови трансформатори с разделени ядра – идеални за модернизиране на съществуващи системи
 • Без прекъсване на пътя на тока
 • Лесен и икономичен монтаж чрез кабелни връзки
 • Крачето на токовия трансформатор (855-5xxx) може да бъде напълно отстранено, ако пространството е малко

Токови трансформатори с щепселно съединение с CAGE CLAMP®Технология за свързване

Предимства:
 • Технология за безвинтово свързване с CAGE CLAMP®
 • Комплект за бърз монтаж за лесна и икономична инсталация
 • Изключителна гъвкавост благодарение на няколко варианта за монтаж
 • Лесно окъсяване на трансформатора посредством резервните вторични клеми S1 и S2
 • С логото на UL

Напреженови клеми за изолирани проводници

Напреженови клеми от серията 855 на WAGO включват лесно и безопасно измервателното напрежение в съществуващите системи. Контактът на проводника се осъществява чрез IDC конектор за бързо включване.

Вашите предимства с нашите напреженови клеми:

 • Безопасно включване на измервателното напрежение само с едно завъртане
 • Свързването без използване на инструменти при изместване на изолацията гарантира сигурен монтаж
 • Възможна е употребата на предпазител 2 А (5 х 25 mm)
 • За изолирани проводници до 16 mm⊃2; (6 AWG)

Токова и напреженова клема

Комбинацията от токов трансформатор и токова и напреженова клема на WAGO може бързо и лесно да се монтира в отвора за проводник на редовата клема за големи токове 95 mm2 (4/0 AWG) (285-195).

Предимства:

 • Данните за мощността могат директно да се включат в захранването
 • Вграден токов трансформатор 25 A/1 A
 • Съответства на клас на точност 0.5 съгласно EN 61869-2, осигурявайки точни резултати от измерването
 • Защитената верига на напрежението предпазва свързаните измервателни устройства

Вдъхновение за вас

Измерване и анализ на тока

Решение на WAGO за енергиен мониторинг и запазване на енергията

Компактни редови клеми за трансформатори

Предварително сглобен набор от редови клеми за лесно свързване и окъсяване на токови трансформатори, подходящ за трифазни модули за измерване на мощността

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Продукти

Компактни редови клеми за трансформатори

Простото решение за надеждно окъсяване на токови трансформатори, които не са директно свързани към товар. Предлага се и за трифазни схеми.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: