Захранвания WAGO Pro 2

19 Март 2020
Мощността комуникира сега

Захранването Pro 2 на WAGO в диапазона 120–960 W се превръща в еталон за комуникация и параметризация в индустрията. Може да се свързва както към контролери, така и към IoT гейтуей посредством допълнителен комуникационен модул (в момента с IO-Link; а в бъдеще с базирани на ETHERNET протоколи като Modbus TCP, Ethernet IP, PROFINET).

Изборът на стандартизирани протоколи гарантира удобна и надеждна интеграция в съответната инфраструктура. „Дългите срокове на експлоатация, максималната ефективност и минималният размер на инсталацията означават максимално намаляване на оперативните разходи. Това са директни ползи за нашите клиенти и системните оператори още от първия ден на употреба“, казва Клаус Бьомер, мениджър, отдел за интерфейсна електроника във WAGO.

Накратко:

  • Интелигентните функции за мониторинг постигат прозрачност.

  • Спестете енергия и пространство благодарение на максималната ефективност от 96,3%.

  • TopBoost и PowerBoost гарантират надеждна разполагаемост на системата.

  • Всеобхватните възможности за параметризация позволяват персонализиране на захранванията.

Интелигентни функции за мониторинг

Данните от захранващия модул Pro 2 на WAGO могат да бъдат запазвани и анализирани за оптимизация на енергийното потребление; централният контролер може да изключи разпределените захранващи модули в части от системата чрез хардуерен сигнал или команда на шината, за да активира режим на готовност с цел пестене на енергия, като с функциите за мониторинг на устройството може да предостави информация за текущото захранване или свързаните данни за натоварването.

Максимална ефективност за максимална икономия

Тези тънки захранващи блокове съчетават в себе си изключително висока плътност на мощността и отлична ефективност, което изисква по-малко пространство и образува по-малко топлина в контролното табло. Pro 2 осигурява ефективно преобразуване на енергията до 96,3%. Комбинацията от високоефективна силова електроника и цифрово управление позволява пестене на енергия и намаляване на оперативните разходи при същевременно намаляване на емисиите на CO2.

TopBoost или PowerBoost

Високопроизводителните TopBoost или PowerBoost гарантират максимална разполагаемост на системата. Снабдени с гъвкав интерфейс захранващите модули са готови за изискванията на всяко приложение. Ако е необходимо, различните параметри, напр. изходно напрежение и поведение при претоварване, могат да бъдат лесно конфигурирани софтуерно.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

Потребителска конфигурация

Функцията „Електронен прекъсвач“ е опция за конфигуриране, която заслужава внимание. С нея потребителите могат надеждно да изключат изхода, когато бъде надвишен прагът на претоварване след предварително зададено време.

power-supply_pro2_configuration_en_2000x1125.gif