На тази страница:

Теми 21 септември 2020 г.
Лабораторни тестове за повишени качество и надеждност

За да може редовите клеми да се използват навсякъде по света, те трябва да отговарят на определени стандарти и да притежават сертификати от изпитвания.

Тези изисквания се отнасят за всеки производител. WAGO провежда също така собствени тестове, за да повиши стандартите и предложи по-голяма надеждност на продуктите си. Продуктите се подлагат на различни механични, електрически и климатични тестове, от които ще представим няколко примера.

За по-голяма безопасност:

  • Тест на издърпване
  • Изпитване на вибрации
  • Тест на удар
  • Тест за пад на напрежението под въздействие на огъване

Тестова лаборатория на WAGO

Това означава, че продуктите на WAGO могат да се използват безопасно и надеждно както на европейския пазар, така и навсякъде по света за голямо разнообразие от приложения. Отдаваме голямо значение на това, като започваме от фазата на развитие. В резултат на това ние осигуряваме доказано високи нива на безопасност и надеждност на продуктите, като гарантирам едновременно изпълнението и точността на техническите данни, неща, които се намират на най-високо място сред приоритетите на нашите клиенти и потребители по целия свят.

На 22 декември 2009 г.нашата тестова лаборатория бе акредитирана от Германската асоциация по акредитация (Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung GmbH) в съответствие с DIN EN ISO / IEC 17025.

Тест на издърпване (съгласно EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

При теста за сила на издърпване, проводникът се дърпа, докато се извади от затягащото устройство.
Конструкцията на клемите означава, че изваждане имаме само след като стандартната сила на изтръгване е превишена многократно.

Изпитване на вибрации (съгласно IEC/EN 60068-2-6)

В зависимост от приложенията, като например железопътни (според EN 61373) или морски (за GL, LR, DNV), съществуват различни изисквания за тестване, с цел да се определи дали дълготрайното въздействие на вибрациите разрушава електрическите връзки. Изпитваният образец се подлага на различни натоварвания на вибрации по три оси в електродинамична вибрационна система. Амплитудата, ускорението и по-специално честотата на вибрациите варират по време на теста. Тестовите стойности се увеличават многократно спрямо стандартните стойности, за да отговорят на специфичните изисквания на клиентите.

Тест на удар (съгласно IEC / EN 60068-2-27)

Изпитването на удар е много подобно на изпитването на вибрации, с тази разлика, че на изпитвания образец се прилагат единични удари, вместо продължителни вибрации. Примерно, тестовете на удар обикновено се извършват при ускорение от 20g за период от 11 ms. Тестовете за специални изисквания често изискват много по-високи стойности и се провеждат и в нашата лаборатория. Едноредовите клеми за шинен монтаж TOPJOB® S, например, преминават изпитания на удар с тегло до 500 g.

Тест за пад на напрежението под въздействие на огъване (съгласно EN 60947-7-1, EN 60999-1)

Тестът за пад на напрежението под въздействие на огъване симулира механично напрежение върху затягащото устройство. При ежедневна употреба, това натоварване може да възникне по време на окабеляване, например когато електротехникът отмества свързани проводници настрани, за да получи достъп до конкретна част. Качеството на затягащото устройство при преместване на свързан проводник може да бъде потвърдено от постоянно стабилната измерена стойност на пада на напрежението.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: