Оптимизация на логистиката във WAGO

Оптимизираме за Вас

С ефективни и далновидни процеси на логистика и поръчки, партньорството с нас помага на вас и вашите клиенти да успеят. Тъй като е от съществено значение да се определи потенциала за оптимизация, да се намалят разходите и да се извърши бързо адаптиране към промените.
Вашите поръчки, в точното количество, в правилната опаковка и с правилните етикети, на точното място и в определеното време – за нас във WAGO това са целите ни във всичко, което правим.
MM-4300_Icon_Logistic Process_2000x1125.jpg
Логистика

Оптимизация на логистичните процеси

За нас оптимизирана логистика означава, че поръчките ви достигат до вас в персонализиран вид съгласно вашите нужди, в точното количество, в правилната опаковка и с правилните етикети, на определеното място и в определеното време.

Ръководство на отдела за обслужване на клиенти във WAGO

Ще се радваме да оптимизираме заедно с вас количествата или честотата на поръчките ви, за да намерите идеалната честота и размер на доставките за вашия бизнес, с подходящия превозвач. Като част от всичко това, ние предлагаме доставка на един продукт на палети или на картонени опаковки за оптимизиране на процеса ви на съхранение на стоки. Моля, свържете се с ръководството на отдела за обслужване на клиенти за повече информация.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: