Теми 21 Септември 2020
Спецификации на материалите и
Свързване на
Алуминиеви проводници

За нашите продукти ние използваме материали, които са се доказали в практиката, някои и през вековете. Независимо от това, ние непрекъснато извършваме допълнителни проучвания и тестваме нови материали. Това важи и за контактната паста, която трябва да се използва за свързване на алуминиевите проводници към пружинните клеми на WAGO.

Информация за WAGO:

 • Изолационни материали
 • Таблица: Стандартни изолационни материали
 • Полиамид (РА 66)
 • Полиамид, подсилен със стъклени влакна (PA 66 GF)
 • Полифталамид (PPA GF)
 • Полиамид (РА 46)
 • Поликарбонат (PC)
 • Свързване на алуминиеви проводници

Спецификации на материалите и свързване на алуминиеви проводници във WAGO

Преглед на спецификациите на материалите

Изолационни материали

WAGO използва предимно полиамид (PA 66 и PA 46) за покриване на токопроводящи части, както и полифталамид (PPA) и поликарбонат (PC) за изолационен материал (вижте таблицата). От повече от 40 години тези материали са се доказали в продуктите на WAGO и всички те са одобрени от сертифицирани организации на трети страни. Изброените полимерни материали са технически без съдържание на халогени и са труднозапалими в съответствие с IEC 61249-2-21, а освен това не съдържат тежки метали, силикон, азбест или формалдехид в състава си.

Полиамид (PA66)

WAGO използва модифицирани труднозапалими полиамиди, технически без съдържание на халогени.

Тези материали не корозират, трудно се запалват и имат самозагасващи свойства (клас на негоримост V0 съгласно UL 94). В съответствие с UL 746C, полиамидите, използвани от WAGO, имат непрекъсната работна температура 105°C (221°F), базирана на относителния температурен индекс при ударно натоварване (RTIimp).

Това гарантира, че необходимите електрически и механични изолационни свойства се поддържат на достатъчно гарантирано ниво за продължителен период от време. Краткосрочната горна граница на температурата е

200°C (392°F). При по-ниски температурни диапазони е установено, че по време на употреба при температури до –35°C (–31°F) по изолационният материал не възникват повреди. След монтаж и окабеляване продуктите на WAGO могат да се използват дори при температури до –60°C (–76°F). Влажността на околната среда (до 2,5% в стандартна атмосфера) се абсорбира, като осигурява на полиамидите оптимална еластичност, якост и издръжливост. Практиката е доказала в продължение на много години, че основната стабилизация на полиамидите на WAGO е достатъчна за предотвратяване на повреди, причинени от излагане на въздействието на озон или ултравиолетови лъчи в предназначените приложения. Полиамидите имат отлична издръжливост и при най-тежките климатични условия и са се доказали в тропически приложения по целия свят. Изолационните части, изработени от полиамид, са устойчиви на насекоми. Материалът не осигурява кислород или други биогенни елементи на микроорганизмите. Наличието на анаеробни земни бактерии, плесени, гъбички и ензими не разгражда материала. Полиамидите са устойчиви на повечето горива, смазки и масла, както и на най-често използваните почистващи препарати като алкохол, фреон, фриген и въглероден тетрахлорид. Киселинната устойчивост зависи от вида и концентрацията на киселината, както и от времето на експозиция.

Използването на изолационни материали по време на собственото производство във WAGO става само след приемане на сертификати за фабрично тестване и определени тестове на материалите.

Полиамид, подсилен със стъклени влакна (PA 66 GF)

WAGO използва полиамиди, подсилени със стъклени влакна, за компоненти с повишени изисквания към механичните характеристики, като лостове, бутони или корпуси, изложени на високи напрежения, тъй като те имат значително по-добри механични свойства от неподсилените полиамиди. По принцип се използват материали, които имат отлична устойчивост, клас на негоримост и устойчивост на висока температура.

Повече данни можете да намерите в таблицата.

Полифталамид (PPA GF)

Полиамидите, подсилени със стъклени влакна, са идеални за високотемпературни приложения,благодарение на високото ниво на термична стабилност на размерите на материала, ниската му зависимост от условията на околната среда и отличните якостни свойства. Изключителната трекинг устойчивост на материала позволява да се реализират миниатюрни компоненти. Пожарозащитното оборудване позволява класифициране в клас на негоримост V0 съгласно UL 94 – дори при изключително тънки стени. PPA GF абсорбира минимални количества влага от атмосферния въздух, което го прави идеален за приложения за THR запояване и за тънкостенни, стабилни по отношение на размерите компоненти.

Повече данни можете да намерите в таблицата.

Полиамид (PA46)

В сравнение с PA 66, РА 46 има значително по-висока стабилност на размерите при нагряване. Относителният температурен индекс при ударно натоварване (RTIimp) е 115°C (239°F) за PA 46.

Надеждната краткосрочна температура за типа, използван от WAGO, е 280°C (536°F).

Повече данни можете да намерите в таблицата.

Поликарбонат (PC)

Поликарбонатът има отлична стабилност по отношение на размерите при нагряване. Електрическите и механичните свойства остават непроменени при изключително високи температури до приблизително 120°C (248°F) съгласно „Жълтата карта” на UL. Отличните му електрически изолационни свойства и стабилността на размерите са практически независими от условията на околната среда, като например влажност и температура. Могат да бъдат създавани компоненти с висока прецизност поради слабото свиване на материала по време на шприцоване. Поликарбонатът има отлична устойчивост на атмосферни влияния, а освен това е силно устойчив на високоенергийни лъчения. Ако поликарбонатът не е цветен, компонентите са прозрачни. Благодарение на привлекателните си свойства (напр.стабилност на размерите, устойчивост на топлина, незапалимост, издръжливост и прозрачност), поликарбонатът е доказан и широко използван материал в електротехническата промишленост. В зависимост от изискванията към готовия продукт, WAGO използва поликарбонати, които са от класове на негоримост V2 и V0 съгласно UL 94. Използва се поликарбонат със среден вискозитет, който има отлична химическа устойчивост.

Полибутилен терефталат (PBT)

Полибутилен терефталатът се използва благодарение на балансираното си съчетание от твърдост и якост, успоредно с издръжливост и устойчивост на топлинни деформации, както и отлична стабилност на размерите.

Електрическите и механичните свойства са на високо ниво и не се влияят от влажността на околната среда. Обикновено оборудването за противопожарна защита технически не съдържа замърсители, а материалът е с клас на негоримост V0.

Полибутилен терефталат, подсилен със стъклени влакна (PBT GF)

Полибутилен терефталатът, подсилен със стъклени влакна, се отличава и с множеството си много добри механични и електрически свойства, особено при тънки стени.

Типът PBT GF също има клас на негоримост V0 и, както и другите пластмаси на WAGO, технически няма замърсители.

Свързване на алуминиеви проводници (контактна паста „Alu-Plus“)

Всички продукти на WAGO са предназначени за свързване на медни проводници, при следните изключения:

Използвайте контактната паста „Alu-Plus“, когато свързвате твърди алуминиеви проводници към нашите редови клеми с пружинно свързване.

Поради ниската проводимост на алуминиевите проводници, освен това е необходимо номиналните токове да се адаптират по съответния начин: 2.5 mm2 = 16 A и 4 mm2 = 22 A.

Спринцовка

Съдържание: 20 ml контактна паста „Alu-Plus“
Артикул №: 249-130
20 броя в опаковъчна единица (4 х 5)

Области на приложение

Контактната паста „Alu-Plus“ е предназначена за безопасно свързване на твърди алуминиеви проводници(1) до 4 mm2 при свързване с пружинните клеми на WAGO.

Следното важи за свързването с пружинни клеми с технологията на свързване PUSH WIRE® и Push-in CAGE CLAMP®:
Почистването и гресирането на алуминиевите проводници вече не е необходимо. Вместо това използвайте контактната паста „Alu-Plus“ на WAGO, която директно се инжектира във входния отвор за проводника на редовите клеми на WAGO с помощта на удобната спринцовка. Алуминиеви проводници, които показват очевидни корозионни повреди (т.е.черно обезцветяване) изискват механично почистване. Лесно могат да бъдат поставени неподготвени твърди алуминиеви проводници.


С помощта на редови клеми с технологията за пружинно свързване CAGE CLAMP® алуминиевите проводници трябва първо да бъдат почистени с нож и след това незабавно да бъдат поставени в захващащите устройства, напълнени с контактна паста „Alu-Plus“.

(1)Алуминиеви проводници съгласно стандарта IEC 61545, Клас B, „Сплав 1370“ с якост на опън 90-180 N/mm2 и удължение 1-4%.
Стандартни стойности: якост на опън 90 ...180 MPa, удължение 1 ...4% (съгласно EN 615.4.1)

Контактна паста „Alu-Plus“ на WAGO

 • Автоматично разрушава окисния слой по време на процеса на поставяне в PUSH WIRE® и
  Push-in CAGE CLAMP® свързвания.
 • Предотвратява директното окисляване в точката на захващане.
 • Предотвратява електролитната корозия между алуминиевите и медните проводници (в една и съща редова клема)
 • Осигурява дългосрочна защита срещу корозия.

Освен това е възможно „Alu-Plus“ на WAGO да се приложи допълнително върху цялата повърхност на алуминиевия проводник преди свързването, разбира се.

Осветителни конектори на WAGO

Примери за приложение

„Alu-Plus“ на WAGO в спринцовката предлага по-висока степен на надеждност и чистота при свързване на твърди алуминиеви проводници. Пълненето се извършва на следните две избрани редови клеми на WAGO – доста бързо, както е описано в примера.

h_0249_0130_002_xx_2000x1125.jpg

Стъпка 1:

Натиснете накрайника на спринцовката „Alu-Plus“ първо в кръглия, а след това в отворения квадратен входен отвор за проводници на осветителния конектор на WAGO.

h_0249_0130_003_xx_2000x1125.jpg

Стъпка 2:

Натискайте буталото, докато и двата входни отвора за проводника се напълнят с „Alu-Plus“.
Бележка: Не е подходящ за приложения с по-висока температура!

Редови клеми за шинен монтаж на WAGO (до 4 mm2 /12 AWG)

h_0249_0130_005_xx_2000x1125.jpg

Стъпка 2:

Натискайте буталото, докато всички входни отвори за проводника се напълнят с „Alu-Plus“.

h_0249_0130_004_xx_2000x1125.jpg

Стъпка 1:

За всяко въвеждане на проводник:
Поставяйте последователно накрайника на спринцовката с „Alu-Plus“ във всеки отворен входен отвор за проводник.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: