Сигурност с WAGO

Криптирайте надеждно машинни данни с WAGO

В рамките на автоматизацията, оптимизираните производствени процеси са предмет на много нови бизнес модели в контекста на цифровизацията. Независимо дали външни изпълнители използват машини или се осъществява комуникация между множество производствени бази, неизбежно е машинните данни да останат повече там, където са генерирани – данните напускат фабриката по множество пътища.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: