Теми 21 Септември 2020
Нашата отговорност

За нас устойчивостта не е просто възможен начин на действие, тя е ключов фактор за успех.

Като се има предвид значението на устойчивостта, ние активно търсим начини да я включим във всяка област, върху която нашата бизнес дейност влияе пряко или непряко. Ние се ръководим от универсалната етика и принципи – по-точно почтеност, честност и уважение към човечеството. За WAGO това означава също, че поемаме отговорност, като разглеждаме последствията от нашите бизнес решения и действия от икономическа, техническа, социална и екологична гледна точка.

Поемане на отговорност:

  • Устойчивостта като убеждение
  • За нашите служители
  • За опазване на околната среда
  • За обществото
  • По веригата на доставки
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Това е цифровото бъдеще

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg