На тази страница:

Теми 21 септември 2020 г.
Заедно към целта: Нашата верига за доставки

Много аспекти на веригата за доставки гарантират устойчива бизнес дейност.

Те включват установяването на единни социални и екологични корпоративни стандарти и разпространяването им надолу по веригата за доставки, установяване на мерки за съответствие с правилата и разпоредбите, насърчаване на справедливи бизнес отношения и поддържане на високи изисквания за качество.

За нас е важно:

  • Надеждни партньорства
  • Предотвратяване на корупцията и осигуряване на съответствие със стандартните процеси
  • Екологични и социални стандарти

Управление на доставчиците

Като за една международно активна и разширяваща се компания с широко портфолио, нашата верига за доставки става все по-сложна. Надеждните взаимоотношения с нашите доставчици са от съществено значение за гарантиране на спазването както на правните разпоредби, така и на екологичните и социалните стандарти. Дълги години изготвяме и оценяваме проучвания на доставчици по темите „Управление на околната среда“, „Съответствие с REACH/RoHS“ и „Управление на безопасността на работа“. През 2016 г. ние разширихме обхвата на целите си, за да се съсредоточим и върху социалните и етичните стандарти. Ние също така сме ангажирали нашите доставчици да използват промишления код ZVEI e. V. Ние направихме това, за да демонстрираме същественото значение на отговорното фирмено управление по цялата ни верига на доставки и да насърчим прилагането на неговите принципи.

Заслужаващи доверие бизнес отношения

Ние винаги сме се стремили да направим не само добро професионално впечатление на нашите клиенти и бизнес партньори, но и добро лично впечатление. Кодексът на поведение на фирмата ни лежи в основата на това. Ние също така поощряваме почтеността и честността в нашето обучение и работим за изготвяне на подходящи процеси на привеждане в съответствие и основни програми за обучение на нашите служители. В тази връзка ние се присъединихме към инициативата „Съгласуваност във форума на средните предприятия“. През 2016 г. ние възнамеряваме активно да се защитим от клопки, като например – корупцията и да оформим позитивно корпоративната си структура. Това съответно се основава на силна ангажираност от страна на нашето ръководство, което изисква и подкрепя съответните мерки.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: