ИНФОРМАЦИЯ

Общи условия

WAGO би искал да бъде най-добрият бизнес партньор за всеки клиент. За нас това означава също така предоставяне на цялостна и прозрачна информация за всички приложими условия и клаузи по договора, съгласно които действаме, сътрудничим си и споделяме нашия опит, предварително и без напомняне.