icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Групи устройства за по-голяма безопасност

Подобно на устройствата, газовете, изпаренията и прахът се разделят на различни групи в зависимост от свойствата им. Това разделение улеснява правилния избор на устройства за различните газове, изпарения и прах.

До въвеждането на стандарта EN 60079 0:2009 устройствата, разрешени за употреба във взривоопасните зони, бяха разделени на две групи. След влизането му в сила, устройствата се подразделят на три: групи 1, 2 и 3.

WAGO в областта на решенията за взривозащита

Принципи на взривозащита

Всичко, което си заслужава да се знае за защитата от експлозии, представено накратко.

Разделяне на групите устройства

  • Група I: Устройства за мини, които са чувствителни към газ гризу.
  • Група II: Устройства за използване в зона с опасност от газова експлозия (не мини)
  • Group III: Устройства за употреба в зони със запалим прах (не мини)

Електрическите устройства от група II също се подразделят на групите IIA, IIB и IIC, в зависимост от вида на потенциално взривоопасната атмосфера. Това разделение оказва влияние върху видовете защита от запалване – устойчиви на високо налягане капсулирани корпуси (Ex d) и искробезопасност (Ex i).

Устройствата за зони със запалим прах също се подразделят на следните групи в зависимост от вида на праха:

  • Запалими власинки
  • Непроводим прах
  • Проводим прах

Разделение на устройствата

ГрупаГазМаксимално експериментално безопасно разстояние MESGМинимален ток на запалване MIC
IIAПропан> 0,9 mm> 0,8
IIBЕтилен0,5 … 0,9 mm0,45 … 0,8
IICВодород< 0,5 mm< 0,45

Прочетете повече тук

Какво се случва по време на експлозия, кои фактори са важни и какви са приложимите защитни мерки? Всичко, което трябва да знаете за директивите ATEX, зоните с потенциално експлозивна атмосфера, категории за защита от запалване и др.

Продукти на WAGO за взривозащита

WAGO в действие

Приложения за взривозащита

Като партньор и лидер в новаторските решения, WAGO вдъхна живот на редица интересни проекти. Открийте какво подпомагаме като творчески, ефективни решения в областта на технологичните процеси.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече от областта на технологичните процеси

Независимо дали става въпрос за модулната автоматизация на процесите, защитата от експлозии, киберсигурността или Процес 4.0 – WAGO предлага решения за всяко предизвикателство, пред което се изправя индустрията.