icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Безопасни източници на запалване

Ако в работната зона не може да бъде предотвратено образуването на потенциално експлозивна атмосфера, се осигурява вторична взривозащита. Вторичните мерки включват предотвратяване на възникването на източници на запалване в зоната с опасност от експлозия.


Те обаче не могат да се открият толкова лесно. Само ако разполагате с познания за това, което може да предизвика искра или топлина, могат да се предприемат мерки за предотвратяване на възникването на експлозии. Източниците на запалване са изброени в основния стандарт EN 1127-1 „Експлозивни атмосфери. Взривозащита. Част 1“, както и в „Технически правила за експлоатационна безопасност“ TRBS 2152, Част 3. Там са изброени и подходящи защитни мерки за предотвратяване на появата на източници на запалване.

WAGO в областта на решенията за взривозащита

Принципи на взривозащита

Всичко, което си заслужава да се знае за защитата от експлозии, представено накратко.

Източници на запалване и причините за възникването им

Източник на запалванеПричина (пример)
Горещи повърхностиУстройства за отопление, механични процеси, дължащи се на триене и раздробяване, топлинни загуби (зацепване чрез триене и фрикционно спиране)
Електрически дъгиМеханично генерирани искри (например, дължащи се на триене, удари или процеси на механична обработка), електрически искри, дъги в електрически ключове
Пламъци и горещи газовеПламъците или горещите продукти от горенето, като например горещи газове и светещи частици от материали, могат да възпламенят потенциално експлозивната атмосфера.
Искри, генерирани механичноПроцеси на триене, удар или механична обработка, като например шлифоване, инструменти като гаечни ключове, клещи или инструменти като стълби; работа по ръждиви компоненти с алуминиеви инструменти (термитна реакция)
Електрически системиОтваряне и затваряне на електрически вериги, изравняващи токове, електромагнитни полета, проводящ прах
Забележка: Ниското напрежение, използвано като средство за защита, не е мярка за предпазване от експлозия, тъй като е възможно запалване и с по-малко от 50 V!
Катодна защита от корозияОбратен ток към източника на ток, индукция, окъсяване или заземяване поради неизправност
Статично електричествоРазряд на статично електричество
Мълния-
Електромагнитни полетаЧестотни диапазони от 9 х 103 до 3 х 1011 Hz. Те включват високочестотно оборудване, като например радиооборудване или високочестотни генератори.
Електромагнитно излъчванеЧестотни диапазони от 3 х 1011 до 3 х 1015 Hz и дължини на вълните от 1000 до 0,1 μm. Това включва оптично излъчване като слънчева светлина, лазери, светкавици, електрически дъги.
Йонизиращо лъчениеЗапалване, дължащо се на абсорбция на енергия, с причини като късовълнови UV лъчи, рентгенови лъчи или радиоактивни материали
УлтразвукЗапалване, дължащо се на абсорбция на енергия, с причини като късовълнови UV лъчи, рентгенови лъчи или радиоактивни материали.
Адиабатна компресия и изтичащи газовеПоради високите температури, които се появяват вследствие на ударни вълни и в случаите на адиабатна компресия, потенциално експлозивната атмосфера може да се възпламени.
Химическа реакцияПоради химическите реакции, при които се отделя топлина (екзотермични реакции), материалите се нагряват и могат да предизвикат експлозия.

Прочетете повече тук

Какво се случва по време на експлозия, кои фактори са важни и какви са приложимите защитни мерки? Всичко, което трябва да знаете за директивите ATEX, зоните с потенциално експлозивна атмосфера, категории за защита от запалване и др.

Продукти на WAGO за защита от експлозия

WAGO в действие

Приложения за взривозащита

Като партньор и лидер в новаторските решения, WAGO вдъхна живот на редица интересни проекти. Открийте какво подпомагаме като творчески, ефективни решения в областта на технологичните процеси.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече от областта на технологичните процеси

Независимо дали става въпрос за модулната автоматизация на процесите, защитата от експлозии, киберсигурността или Процес 4.0 – WAGO предлага решения за всяко предизвикателство, пред което се изправя индустрията.

Препоръчителна информация

WAGO в други отрасли

Технологиите за автоматизация и електрическо свързване на WAGO също са популярни извън технологичното инженерство. Научете какви решения предлага WAGO в други браншове.

Наличен на кораба на бъдещето

Съвременни технологии за задвижване, подсистеми за работа в мрежа – автоматизацията и цифровизацията са стандарт при оборудването на корабите.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Индустрия в процес на преход

Съвременните технологии за автоматизация и цифровизация създават интелигентни комуникационни мрежи.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg