icon_ex_zuendschutzarten_2000x2000.jpg

Сигурни категории на огнезащита

В зоните с потенциално експлозивна атмосфера е разрешено да се използва само оборудване, защитено срещу експлозия. Категориите на огнезащита представляват конструктивни и електрически мерки, предназначени за електрическите съоръжения и се квалифицират като вторична защита срещу експлозия.


Експлозиите възникват, когато кислород (въздух), запалимо вещество и източник на запалване се достигнат определено съотношение. Категориите за огнезащита противодействат на възможността за възникване на експлозии; тук тези категории означават мерки, чиято цел е предотвратяват появата на източници на запалване – например, в производствени системи.

WAGO в областта на решенията за взривозащита

Принципи на взривозащита

Всичко, което си заслужава да се знае за защитата от експлозии, представено накратко.

process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg

Общ преглед на категориите на огнезащита

В среда с експлозивна атмосфера категориите за огнезащита служат за подсигуряване, като не позволяват достигането до недопустимо високи температури. Категориите за огнезащита се различават в зависимост от вида и функцията на електрическите съоръжения и вероятността за възникване на експлозивна атмосфера.

Електрическите съоръжения са предмет на разпоредбите на IEC 60079-0 (за газове и пари), IEC 61241-0 (за прах) и EN 13463-1 (неелектрически съоръжения). Съоръженията трябва да бъдат приети от одобрена служба за изпитване, например от Physikalisch-Technische Bundesanstalt [немския национален институт по стандартизация] (PTB).

Прочетете повече тук

Какво се случва по време на експлозия, кои фактори са важни и какви са приложимите защитни мерки? Всичко, което трябва да знаете за директивите ATEX, зоните с потенциално експлозивна атмосфера, категории за защита от запалване и др.

Продукти на WAGO за защита от експлозия

WAGO в действие

Приложения за взривозащита

Като партньор и лидер в новаторските решения, WAGO вдъхна живот на редица интересни проекти. Открийте какво подпомагаме като творчески, ефективни решения в областта на технологичните процеси.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече от областта на технологичните процеси

Независимо дали става въпрос за модулната автоматизация на процесите, защитата от експлозии, киберсигурността или Процес 4.0 – WAGO предлага решения за всяко предизвикателство, пред което се изправя индустрията.