icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Мерките са задължителни

Кой се нуждае от взривозащита? За кого се прилага взривозащита? Какво трябва да се отбележи тук? И какво е конструктивна взривозащита? WAGO е изготвил отговори на най-важните въпроси.

Регулацията за взривозащита в Европа се основава на насоките на ATEX, публикувани през 1994 г.като Директива 94/9/ЕО и приложими от 2014 г.насам като нова версия под наименованието Директива 2014/34/ЕС. Тази директива обхваща устройства и защитни системи, предназначени за използване във взривоопасни зони.

WAGO в областта на решенията за взривозащита

Принципи на взривозащита

Всичко, което си заслужава да се знае за защитата от експлозии, представено накратко.

Директива 2014/34/ЕС – Регламентиране на задълженията на производителя

Съгласно Приложение 1 на Директива 2014/34/ЕС производителят трябва да раздели всяко оборудване, което може да представлява опасност от запалване (източник на запалване) и да доведе до експлозия на групи и категории устройства. За това оборудване трябва да се проведе тест и сертифициране за тип „Ex“ от една от посочените тестови организации. Ако устройството отговаря на изискванията за изпитване на типа, основанието за СЕ маркировката следва с ЕО декларацията за съответствие. Оборудването трябва да е снабдено с инструкции за експлоатация, в които е посочена правилната му употреба.

Първична взривозащита

Основната грижа е да се предотврати формирането на взривоопасна атмосфера, за предпочитане чрез избиране на незапалими алтернативи или материали, които имат висока температура на възпламеняване. Ако по някаква причина това не е възможно, усилията се насочват към други мерки. За една, инертизация. Тук е възможно да се възползваме от свойството, че дадена атмосфера става взривоопасна само при точно определено съотношение на смесване на запалим материал с кислород.

Вторична защита срещу експлозия

Тази мярка има за цел да предотврати запалването на дадена взривоопасна атмосфера, ако възникването й не може да бъде избегнато. За тази цел зоните трябва да бъдат разделени на взривоопасни зони в мястото на приложение в зависимост от честотата и продължителността на появата на взривоопасни атмосфери. Те определят дали в конкретни опасни зони са разрешени или не източници на запалване. Кликнете тук за преглед на източниците на запалване.

Третична взривозащита

Не винаги е възможно по безопасен начин да се предотврати образуването на опасна атмосфера и да се изключи запалване на подходящи ресурси. В този случай трябва да се предприемат допълнителни мерки за взривозащита, за да се намалят последиците от взрива до безвредно ниво. Мерките за конструктивна взривозащита включват, освен устойчивите на високо налягане и удароустойчиви корпуси, оборудване за намаляване на налягането и изравняване на налягането. Потискането на взрива чрез средства за гасене също се отнася към тези мерки.

Изисквания за производителите и операторите

Задължения на производителите ATEX 95 – RL 1994/9/EОЗадължения на операторите ATEX 137 – RL 1999/92/EО
Спецификации за правилна употреба: цел, температурен клас, условия на околната среда, група и категория на взривоопасностИзвършване на оценка на опасността за инструменти и системи, изискващи мониторинг (съгласно ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallV и технически правила и разпоредби)
Оборудването трябва да отговаря на съществените изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.Инструкции за инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддръжка съгласно BetrSichV §§4.7/§12
Извършване на анализ на риска и източниците на запалванеСпецификация на зоните и избор на подходящо оборудване (вижте, например Приложение 3 на BetrSichV, DIN EN 60079-10 или събраните примери BGR 104)
Използвайте процедурата за оценка на съответствието;
ако е необходимо, възложете провеждането на тестовете на специална тестова организация.
Спазване на инструкциите за инсталиране, стартиране и поддръжка
СЕ маркировка на декларацията за съответствие на продуктаПопълване на документа за взривозащита
Редовно актуализиранеРедовно актуализиране

Прочетете повече тук

Какво се случва по време на експлозия, кои фактори са важни и какви са приложимите защитни мерки? Всичко, което трябва да знаете за директивите ATEX, зоните с потенциално експлозивна атмосфера, категории за защита от запалване и др.

Продукти на WAGO за взривозащита

WAGO в действие

Приложения за взривозащита

Като партньор и лидер в новаторските решения, WAGO вдъхна живот на редица интересни проекти. Открийте какво подпомагаме като творчески, ефективни решения в областта на технологичните процеси.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече от областта на технологичните процеси

Независимо дали става въпрос за модулната автоматизация на процесите, защитата от експлозии, киберсигурността или Процес 4.0 – WAGO предлага решения за всяко предизвикателство, пред което се изправя индустрията.

Препоръчителна информация

WAGO в други отрасли

Технологиите за автоматизация и електрическо свързване на WAGO също са популярни извън технологичното инженерство. Научете какви решения предлага WAGO в други браншове.

Наличен на кораба на бъдещето

Съвременни технологии за задвижване, подсистеми за работа в мрежа – автоматизацията и цифровизацията са стандарт при оборудването на корабите.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Индустрия в процес на преход

Съвременните технологии за автоматизация и цифровизация създават интелигентни комуникационни мрежи.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg