icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Разделение на зони съгласно ATEX и NEC 500

В зависимост от вида на материалите, които се срещат, опасните места не са изложени на еднаква степен на риск. Честотата и продължителността на появата на едно от тези вещества са причина за създаването на различни изисквания за защита на работното оборудване.


Съгласно CENELEC и IEC, в Европа опасните места се разделят на шест различни зони на опасност. Колкото по-голяма е вероятността от възникване на потенциално експлозивна атмосфера, толкова по-строги са изискванията към работното оборудване, за да се предотврати, например, възникването на искри или нагорещени повърхности.

WAGO в областта на решенията за взривозащита

Принципи на взривозащита

Всичко, което си заслужава да се знае за защитата от експлозии, представено накратко.

Категории и групи устройства

Кои ресурси са разрешени за употреба в дадена зона може да се разбере от специфичното работно оборудване и в зависимост от разпределението на зоните. За да се определи в коя зона може да се използва конкретно работно оборудване, от значение са групата и категорията на устройството. Зоната на взривозащита, в която може да се експлоатира работното оборудване, се определя въз основа на температурните класове и групите по експлозивност.

Разделение на зоните в Северна Америка

В Северна Америка се прилага различна класификационна система, базирана на стандартите NEC 500 и NEC 505. Тук запалимите вещества се разделят на три класа (класове от I до III). Експлозивни газове, изпарения и мъгли от клас I се подразделят на газови групи A, B, C и D; запалимите прахове от клас II - на групите Е, F и G.

В зависимост от честотата или продължителността на появата на тези материали, опасните места се делят на така наречените разделения. Разделение 1 отговаря на Зони 0 и 1, а разделение 2 - на Зона 2. В допълнение към разделението на експлозивните зони, конструкцията на работното оборудване и инсталацията на електрическите системи също се различават помежду си.

Общ преглед на газовите групи

Газова група (group)Проби от матриала
AАцетилен
BВодород
CЕтилен
DПропан
EМетален прах
FВъглищен прах
GПрах от зърнени храни

Прочетете повече тук

Какво се случва по време на експлозия, кои фактори са важни и какви са приложимите защитни мерки? Всичко, което трябва да знаете за директивите ATEX, зоните с потенциално експлозивна атмосфера, категории за защита от запалване и др.

Продукти на WAGO за взривозащита

WAGO в действие

Приложения за взривозащита

Като партньор и лидер в новаторските решения, WAGO вдъхна живот на редица интересни проекти. Открийте какво подпомагаме като творчески, ефективни решения в областта на технологичните процеси.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече от областта на технологичните процеси

Независимо дали става въпрос за модулната автоматизация на процесите, защитата от експлозии, киберсигурността или Процес 4.0 – WAGO предлага решения за всяко предизвикателство, пред което се изправя индустрията.

Препоръчителна информация

WAGO в други отрасли

Технологиите за автоматизация и електрическо свързване на WAGO също са популярни извън технологичното инженерство. Научете какви решения предлага WAGO в други браншове.

Наличен на кораба на бъдещето

Съвременни технологии за задвижване, подсистеми за работа в мрежа – автоматизацията и цифровизацията са стандарт при оборудването на корабите.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Индустрия в процес на преход

Съвременните технологии за автоматизация и цифровизация създават интелигентни комуникационни мрежи.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg