process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg

Модулна процесна автоматизация

По-бързо изграждане и модификация на технологичните системи: Искате ли по всяко време да реагирате бързо и гъвкаво на актуалните пазарни изисквания, за да увеличите конкурентноспособността си? Решението е DIMA – Децентрализирана интелигентност за модулни приложения. На общото събрание на NAMUR през 2014 г.WAGO представи DIMA, един подход, който може да революционизира технологичните процеси.

Предимства на концепцията за модулната система:

  • Съкратена идейна фаза
  • Съкращаване на времето за изграждане на системата
  • Бързо пускане в експлоатация
  • Гъвкаво адаптиране на капацитета на модулите към пазарните условия

Модулна процесна автоматизация

Бъдете пионери с адаптивните системи

Преработващата промишленост може да реагира достатъчно бързо на постоянно променящите се пазарни изисквания само с модулни системи.

Изисквания: Адаптивно производство

През последните десетилетия пазарните изисквания, поставени към преработвателната промишленост, се промениха основно: Заедно с нарастващите изисквания за ориентирана към клиента продуктова специализация, променящите се пазари на доставки и продажби водят до все по-кратки жизнени цикли на продуктите и иновациите; което се отнася и за – или в особена степен за химическите продукти. Today's production systems can only meet these demands with difficulty: Обикновено промяната в обема на производството при конвенционалните системи води до загуба на ефективност на производството.

И съответно, нови продукти обикновено се пускат само на надеждни пазари, а нови и обещаващи технологии се прилагат само със значително забавяне. Освен това, особено в бъдещата среда, определена от Индустрия 4.0, се очаква тенденциите на глобализация и индивидуализация да продължат да нарастват – и заедно с тях, изискванията към гъвкавостта на производствения процес. Това означава, че е още по-важно производствените системи да се подобрят днес, като системите и машините се направят гъвкаво адаптивни.

Решение: Инженерство на модулни системи

Инженерството на модулни системи е един от ключовите фактори за увеличаване на гъвкавостта на производството от няколко години насам. Идеята: Цялата система се състои от няколко напълно независими модула. В тази рамка един модул на системата включва една или повече стандартизирани производствени стъпки и може да бъде комбиниран с други модули, за да образува цялостен процес. Това се извършва чрез свързване на всички участващи модули към опорна мрежа. Тази опорна мрежа захранва модулите както с материали, така и с информация.

В такъв случай промяната на производствения процес е въпрос просто на смяна на един или на няколко модула. Обемът на производството може да се увеличи чрез увеличаване на броя модули; т.е.добавяне на допълнителни модули от същия тип (фигура 1). Преработващата промишленост може да реагира достатъчно бързо на постоянно променящите се пазарни изисквания само с адаптивни модулни системи. Но в момента липсват техническите решения за автоматизация, необходими за последователно внедряване на инженерството на модулни системи. На общото събрание на NAMUR през 2014 г.WAGO представи DIMA, един подход, който може да революционизира технологичните процеси.

WAGO в действие

Повече за модулната процесна автоматизация

Ролята, която играят концепциите за модулните системи в модерните технологични процеси става все по-важна. Подготвихме за вас темите и решенията, свързани с тях.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

WAGO в други отрасли

Технологиите за автоматизация и електрическо свързване на WAGO също са популярни извън технологичното инженерство. Научете какви решения предлага WAGO в други браншове.

Наличен на кораба на бъдещето

Съвременни технологии за задвижване, подсистеми за работа в мрежа – автоматизацията и цифровизацията са стандарт при оборудването на корабите.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Индустрия в процес на преход

Съвременните технологии за автоматизация и цифровизация създават интелигентни комуникационни мрежи.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg