katalogeinstieg_automatisierung_2000x2000.jpg

Технология за автоматизация

Технологията за автоматизация на WAGO е много гъвкава, предлага отворени стандарти, опростява производствения процес и сградните приложения и предлага цялостен избор на продукти. Открийте решения – от софтуер, HMI устройства и технология за управление, през fieldbus-независими входно-изходни системи – чак до мрежови комутатори и кутии за sensor/actuator.

Гъвкавостта и свободата при планиране са основните предимства на модулните и fieldbus-независимите устройства, използвани за децентрализирана автоматизация. През 1995 г.WAGO предприе първите стъпки на въвеждането на fieldbus система в сектора на автоматизацията, в която fieldbus възлите могат да бъдат прецизно комбинирани, за да подхождат за конкретно приложение, и която се основава на принципа на строителните кубчета. Оттогава ние продължаваме да разширяваме и доразвиваме тази система със съвременна технология за управление и дисплеи.

Вашите предимства с технологията за автоматизация на WAGO:

  • Интегрирана комуникация от контролера до сензорите и изпълнителните механизми чрез поддръжка на най-популярните fieldbus и ETHERNET стандарти
  • Бързо време за стартиране благодарение на модулни концепции и прилагане на установени стандарти
  • Благодарение на международните одобрения, гарантирано използване навсякъде по света, дори при най-тежки условия на работа
  • Здрави, необслужваеми, безопасни и надеждни
  • Над 20 години опит в автоматизацията
  • Превъзходно обслужване и поддръжка

Категории продукти

Разнообразие на технологията за автоматизация

WAGO предлага ориентирани към бъдещето решения за съвременните машини, системи и сградни технологии, отговарящи на всички изисквания, включително продукти за технологията за автоматизация, които се комбинират идеално помежду си. Тази широка гама включва софтуерни компоненти, продукти за управление и наблюдение, решения за управляващи технологии, входно-изходни системи, както и мрежови комутатори и кутии за sensor/actuator.

buehne_software_2000x1125.jpg

Софтуер

Автоматизирайте машините, системите и сградите по-ефективно. Софтуерните решения на WAGO правят това възможно, като ви гарантират интегрирането на отворени стандарти.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Сензорни панели и дисплеи

Проектиране и технология за безопасна и удобна работа на машини и системи: HMI панелите на WAGO разбират HTML5 и могат да бъдат програмирани в CODESYS.

buehne_controller_2000x1125.jpg

Контролери

Всяка задача за управление, голяма или малка, трябва да бъде рентабилна. WAGO предлага точния контролер за всяка задача и изискване.

buehne_io-system_2000x1125.jpg

I/O системи

Независимо дали се намират в или извън контролното табло, входно-изходните системи на WAGO осигуряват автоматизация точно там, където се нуждаете – дори и при тежки условия.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Индустриални мрежови комутатори

Резервирани, стабилни мрежови решения, които освен това са и икономични: С комутаторите на WAGO вашите машини и системи получават надеждни разпределители на данни.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Кутии Sensor/Actuator

Истински plug-and-play: Напълно капсулираният корпус отговаря на стандарта за защита IP67. Sensor/actuator устройствата IP67 на WAGO са икономични и работят иизвън контролно табло.

Научете повече

Теми и новини във връзка с технологията за автоматизация

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис