automatisierungstechnik_security-hinweise_schloss-grafik_2000x2000.jpg

Инструкции за киберсигурност

Когато става дума за софтуер и киберсигурност, WAGO проактивно ви оказва помощ, за да защитите най-добре съществуващите промишлени автоматизирани процеси. Когато и да възникнат нови потенциални заплахи, ние ще ви дадем препоръки, пачове и актуализации възможно най-бързо, за да сведем риска до минимум.

Във всеки случай най-добрата защита е да се има предвид проблема с киберсигурността и да защитите своите активи и системи от неоторизиран достъп и зловреден софтуер.
Когато се инсталират продукти с ETHERNET интерфейси, ние препоръчваме да следвате инструкциите, дадени тук, както и съответната информация в нашите продуктови ръководства.
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Продукти и решения на WAGO