buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Кутии sensor/actuator

Корпусните Sensor/actuator устройства, инсталирани директно на машини или системи, са пасивни разпределителни системи за предаване на сигнали, които са бързи, рентабилни и преди всичко не се нуждаят от табло. Благодарение на напълно капсулирания корпус IP67 сигналите стигат надеждно до контролера.

Вашите предимства с кутиите за sensor/actuator на WAGO:

  • Степен на защита IP67/IP68 на кутии за sensor/actuator с лят свързващ кабел
  • Технология на свързване Plug & Play
  • Напълно капсулирани: Защита от прах/влажност и механични сили като вибрации/удари
  • Широк температурен диапазон: −25 … +80°C
  • Дистанционен модул за безпроблемна инсталация

WAGO в действие

За получаване на сигнали на машинно ниво

Пасивните кутии за sensor/actuator M8/M12 са разположени в близост до процеса и получават сигнали на машинно ниво. Те могат да се използват при много тежки условия на околната среда и да създадат връзката между sensors/actuators и контролера чрез лети или разглобяеми кабели. Използването на стандартизирани конектори с щепселно съединение поддържа технологията на свързване plug & play на сензорите и изпълнителните механизми, а използването на магистрални кабели замества индивидуалното свързване на входно-изходните сигнали с компонентите за автоматизация на контролното табло. Окабеляването е добре организирано и сведено до минимум.

Получаване на сигнали в изключително тежки условия на работа

Кутиите за sensor/actuator на WAGO с отлят кабел (72 часа при дълбочина на водата 1 m) имат изключително здрава конструкция и отговарят на стандартите за защита IP67 и IP68. Този дизайн ги прави идеални за приложения, при които сигналите трябва да се записват при екстремни условия (температура, удари, вибрации) без контролно табло. Освен това те са отлични алтернативи, когато използването на активна входно-изходна система IP67 няма да бъде рентабилно поради малкия брой на сигналите или простите сигнали (само получаване/изпращане на цифров сигнал).

Технология на свързване Plug & Play

Кутиите за sensor/actuator с подвижен свързващ кабел (конектор с щепселно съединение M16 или M23) са идеални за зони, където се изисква често разединяване и повторно свързване (напр.при транспорт, модификации, обслужване).

Постоянен магистрален кабел

Кутиите за sensor/actuator с лят кабел се предпочитат при наличие на предизвикателни кабелни трасета, които не позволяват използването на предварително асемблирани кабели M16/M23.

Екстремни механични експлоатационни показатели

Дадена система/машина е изложена на тежки механични и топлинни влияния. Важно е сигналите, получавани от нея, да се обработват въпреки силните вибрации и удари. Кутиите за sensor/actuator се използват на машинното ниво. Напълно капсулираният корпус предпазва системата по време на работа, така че дори екстремни вибрации и температурни натоварвания да не влошат получаването на сигнали и захранването чрез свързващия кабел към контролера или други компоненти за автоматизация, намиращи се в зоната на некритичното контролно табло.

Гъвкава инсталация

Кутиите за sensor/actuator могат да бъдат монтирани директно върху машината. Разнообразните технологични решения осигуряват съответствие със стандартизирани спецификации от указанията на стандарта CNOMO относно разстоянието между монтажните отвори, които често се използват в пасивните електрически табла или кутиите за sensor/actuator. Предлага се като опция адаптер, който може да се използва за безпроблемно монтиране на два модула един до друг. Това дава предимството да се поддържа определено разстояние, необходимо за правилното прокарване на кабелите за sensor/actuator и за избягване на точките на замърсяване.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: