Клиентско приложение 21 Септември 2020
От проектирането до завършения проект

В промишлените отрасли на бъдещето процедурите за поръчване и производствените процеси ще бъдат все повече цифровизирани и автоматизирани. Цел: Съгласуваност и прозрачност на данните по цялата верига на добавената стойност, за да се намалят разходите и спести време, като същевременно се елиминират ненужните допълнителни разходи. За да подкрепи тази хоризонтална интеграция, WAGO предлага smartDATA Engineering, решение, което подкрепя потребителите от планирането и дизайна, през инженеринга, до тестването и пускането в експлоатация.

Предимстватъа на smartDATA Engineering:

 • Индивидуализирани продукти и решения
 • Съхранение на данни от началото до края на процеса
 • Предотвратява повредите в системата
 • Намалява допълнителните разходи

Конкурентно предимство със smartDATA Engineering

В ерата на Индустрия 4.0 се увеличават сложността и персонализирането на продуктите, както и необходимостта от специални експертни познания, като същевременно се увеличава натиска за намаляване на разходите, така че приоритетите на компаниите за осигуряване на високо качество и намаляване на цените се оказват в конфликт. Освен експертните знания на своите служители и характеристиките на продуктите или услугите, способността на дадена компания да се конкурира в крайна сметка се определя от ефективността и ефикасността на производствените й процеси. За да подкрепи своите клиенти по пътя към по-голяма ефективност, WAGO предлага smartDATA Engineering, с множество данни и услуги, фокусирани върху потребителски продукти и решения. Този продукт дава възможност за съгласувано съхранение на данни и предотвратява системните повреди в различни съоръжения, което би могло да доведе до многократно повторение на операциите и значителни допълнителни разходи.

Безпроблемно решение

Този подход вече започва в етапа на електротехническо планиране и проектиране: Ако проектантът-специалист трябва да импортира данни с помощта на различни инструменти за проектиране, за да включи данни на клиентски проекти, като например електрически схеми или списъци с компоненти, WAGO подкрепя този процес с инженерния инструмент smartDESIGNER. Програмата има интерфейси към различни CAE инструменти като EPLAN и WSCAD, което позволява лесно включване на съществуващи състояния на електротехнически проекти. Освен това, като уеб приложение, софтуерът може лесно да бъде използван през интернет без интегриране в собствената ИТ система на компанията. Това спестява време и пари и е особено полезно, когато ИТ се възлага на външен доставчик на услуги, който начислява такси за нови инсталации или софтуерни актуализации; също така изчезват всички проблеми с контрола на версиите. Състоянията на проекти могат да се администрират или да се използват повторно чрез създаване на независим профил.

Ако се използват електромеханични компоненти или системи за автоматизация на WAGO, smartDESIGNER подкрепя проектантите, като осигурява директна връзка към онлайн каталога на WAGO. Винаги ще намерите актуална информация за продукта под формата на информационни листове, снимки на продукти и файлове за изтегляне на CAE и CAD данни.

Предимствата на smartDESIGNER:

 • Оборудван с интерфейси към CAE инструменти
 • Лесно интегриране в съществуващи етапи за електронно планиране
 • Лесен за използване чрез интернет
 • Директна връзка към smartDESIGNER и онлайн каталога на WAGO

Директна връзка с онлайн магазина на WAGO

След като възела редови клеми бъде конфигуриран, smartDESIGNER автоматично го проверява за грешки. Софтуерът показва, например, че трябва да се постави крайна и междинна пластина, за да се предотврати контакт между части под напрежение, когато се използват редови клеми за шинен монтаж. Ако се планират контролери, наред с други неща се изчислява и стартовия ток, за да се определи захранването въз основа на нуждите. След като проектът е завършен, желаните продукти, включително напълно сглобените предварително възли с DIN шини, могат да бъдат поръчани чрез онлайн магазина. Те се произвеждат и доставят по поръчка на клиента.

След проверка на логиката в smartDESIGNER, данните, след като бъдат компилирани, могат да се показват изцяло в 3D и документирани за по-нататъшна употреба или допълнителен преглед. Могат да бъдат генерирани и отпечатани списъци с части, снимки на използваните продукти или данни за маркировката на компонентите, които ще бъдат включени по-късно в контролното табло – например, за редовите клеми за шинен монтаж.

Хоризонтална интеграция – от smartDESIGNER до e!COCKPIT

Ако за DIN шината са планирани интелигентни компоненти, възможно е лесно да се прехвърлят данни от smartDESIGNER към инженерния инструмент e!COCKPIT. За програмиране на цели компоненти WAGO предлага e!COCKPIT, инженерен инструмент, специално предназначен за удобна и интуитивна работа. e!COCKPIT поддържа всички производствени стъпки, от хардуерна конфигурация и програмиране, през симулация и визуализация, до пускане в експлоатация на разпределителното табло. За да се намали кривата на обучение на e!COCKPIT, потребителският интерфейс наподобява текущите програми на Office. За да даде възможност на потребителите да преглеждат проектите си при увеличаване на сложността, потребителският интерфейс съдържа изключително контекстно ориентирани менюта. Това означава, че в текущия етап на проектиране или експлоатация могат да се използват само онези елементи от менюто и функции, които се появяват. Компонентите могат да се поставят в основната област на потребителския интерфейс и да се свързват помежду си практически чрез плъзгане и пускане. Тъй като това изключва грешките при свързването още от самото начало, то също така предотвратява скъпото отстраняване на неизправности след инсталирането. Тъй като в e!COCKPIT могат да се конфигурират и програмират едновременно няколко контролера, също така е възможно да се симулират и да се изпълняват различни сценарии за тестване на планираната система.

Като мощен инструмент за онлайн проектиране smartDESIGNER осигурява интерфейса за електрическо проектиране, ускорява целия процес на проектиране и поръчване и освен това предлага много начини за опростяване на документацията, като същевременно интерфейсът към инженерния инструмент e!COCKPIT гарантира съгласувано предаване на проектни данни за по-нататъшна конфигурация и програмиране на компонентите за автоматизация. В крайна сметка, в съвременното машиностроене и системно инженерство е изключително важно сложните машинни функции да се изпълняват бързо и надеждно.

Предимствата на e!COCKPIT:

 • Лесна, интуитивна работа
 • Поддържа всички производствени стъпки
 • Грешките при свързването са изключени от самото начало
 • Могат да бъдат конфигурирани и програмирани едновременно няколко контролера
 • Съгласувано предаване на проектни данни
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: