На тази страница:
GettyImages-1032070240_2000x2000.jpg

WAGO CAD данни за продукта

Богато продуктово портфолио с отделни продукти на WAGO можете да изтеглите на wago.partcommunity.com. CAD данните за продуктите могат лесно и бързо да се прехвърлят оттук в проектите на клиентите. Независимо дали става въпрос за 2D или 3D данни в неутрален CAD формат или във формат за CAD системи на потребителя, онлайн порталът предоставя данни, които отговарят на тези изисквания. Освен геометрични данни данните за технически и търговски елементи също се прехвърлят в целевата CAD система или в PLM/ERP софтуера.

Вашите предимства с CAD моделирането на WAGO:

  • CAD данни, допълнени с технически и търговски данни за продукта
  • Неограничен брой изтегляния на данни за части след еднократно вписване
  • Прехвърляне на истински подвъзли от smartDESIGNER в 3D проект
  • Наличност на всички неутрални и първични 2D/3D CAD формати
  • Високо качество на данните
  • Достъпен в целия свят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
  • Техническата и търговската информация за теглото, материала, срока на годност, класификациите и др.се прехвърлят в CAD модела на продукта.
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

WAGO Smart Data

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1125.jpg