Anschlussbereich_s_an_ur_0221_0xxx_000_xx_2000x1500.jpg

Серия 221 на WAGO вече свързва и проводници със сечение 6 mm² (10 AWG)

Вдигнете лоста, вмъкнете проводника, натиснете лоста обратно надолу – готово. Инсталационните клеми от серия 221 винаги са се използвали за лесно, бързо и безопасно свързване на твърди едножилни или фини многожилни проводници. Проводници с размери от 0,14 до 4,0 mm2 (AWG 28–12)? Няма проблеми! Но тази клема може да предложи доказано повече: Със серия 221 вече могат да се свързват проводници с напречни сечения от 0,5 до 6 mm2 (20–10 AWG) за по-голяма мултифункционалност.

Вашите предимства:

  • Лесно терминиране на проводници до 6 mm2 (10 AWG)
  • Свързване на твърди едножични и фини многожични проводници.
  • Спестяване на време за инсталатори и производители на устройства.
  • Бързо инсталиране на устройства с по-висока консумация на електроенергия.
  • Безопасна инсталация на дълги кабели с по-големи сечения на проводниците.
  • Вдигнете лоста, вмъкнете проводника, затворете лоста

Преглед на продуктите

WAGO 221 - НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ!

Есенна WAGO промоция 2021г.!

Вдигнете лоста, вмъкнете проводника, затворете лоста

Инсталационна клема от серия 221 за всички видове проводници със сечения от 0,14 до 6 mm2 (26–10 AWG)

  • Свързване на твърди едножични и фини многожични проводници.
  • Спестяване на време за инсталатори и производители на устройства.
  • Бързо инсталиране на устройства с по-висока консумация на електроенергия.
  • Безопасна инсталация на дълги кабели с по-големи сечения на проводниците.

Ненадминатите предимства на 221

Anschlussbereich_s_an_ur_0221_0xxx_000_xx_2000x1500.jpg
Обхват на сечението на проводника

Два размера за всички видове проводници

Бързо и лесно свързване на всички видове проводници с различни напречни сечения с помощта на клеми за дву-, три- и петжични проводници. В новите клеми се поставят както фини многожични проводници от 0,14 to 4 mm2 (28–12 AWG), така и твърди едножични проводници от 0,2 до 4 mm2 (24–12 AWG). С варианта от 6 mm2 (10 AWG) можете да свързвате всички видове проводници – с напречни сечения от 0,5 до 6 mm2 (2−10 AWG).

leichtere_betaetigung_h_ur_0221_0413_002_xx_2000x1500.jpg
По-лесно задействане

Изключително лесни за използване

Инсталационните клеми WAGO се отварят лесно и бързо. Лостовете на серия 221 се отварят почти без усилия. Това означава, че можете да свързвате проводниците много бързо, без допълинтелни инструменти! Докато свързвате проводника, вдлъбнатите дръжки от двете страни осигуряват лесно и сигурно захващане на клемата.

pruefoeffnung_221_s_an_0221_0413_005_xx_2000x1500.jpg
Тестов порт

Два тестови порта

С новите инсталационни клеми от серия 221 вече можете да тествате напрежението от две различни страни, дори и след инсталацията. Клемите разполагат с два тестови порта точно под надписа WAGO: първият е в посоката на вкарване на проводника, а вторият е на противоположната страна. Това осигурява изключително удобни условия за тестване, дори и след инсталирането. Всички варианти на клемите осигуряват също така добър контакт за всички стандартни измервателни сонди.

Befestigungsadapter_h_ur_0221_0500_007_xx_2000x1500.jpg
Монтажен адаптер

Серия 221 на WAGO превзема разпределителните табла

Монтажните адаптери са достъпни за всички инсталационни клеми от серия 221, без значение дали са за свързване на дву-, три- и пет-жични проводници. Подходящи са за вертикален и хоризонтален монтаж. Осигурете адаптера, като го захванете за DIN шината или ползвайте винтове за гладките повърхности. Гъвкавите монтажни скоби улесняват както поставянето, така и изваждането на клемата. Проводниците могат да бъдат свързвани и разкачвани удобно преди или след поставянето на конектора в адаптера. Винаги достъпен тестов порт, гарантиращ съответствие с VDE стандартите.

Примери за приложение на серия WAGO 221

Серия 221 в практиката

Серия 221 в практиката

Продукти с инсталационни клеми от серия 221

Поръчайте серия 221

Серия 221 в близост до вас

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1500.jpg

Намерете търговец на едро

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Това също може да представлява интерес за вас!

Теми и продукти, свързани с нашите редови клеми и конектори