Теми
BACnet: Управление на сгради, независимо от производителя на хардуер

“Building Automation and Control Networks” (BACnet) е протокол за трансфер на данни за сградна автоматизация и контрол. BACnet опростява комуникацията между продуктите на различни производители при автоматизацията на сградите.

Накратко за BACnet:

 • Стандартизиран обмен на данни за сградна автоматизация
 • Унифицирана комуникация на ниво управление, ниво автоматизация и полево ниво
 • Междусистемна интеграция на устройства от различни системи за управление на сградите, например камери за наблюдение в асансьора, контрол на достъпа, захранване или радио-приложения

Просто обяснение на BACnet

BACnet е разработен от „Американското дружество за отопление, хладилни и климатични инсталации.“ - накратко, ASHRAE. Публикуван като американски стандарт през 1995 г., BACnet е стандарт ISO 16484-5 от 2003 г.насам. BACnet осигурява отворена, оперативно съвместима сградна автоматизация. В резултат на това разширенията и промените в сградата могат да се изпълняват независимо от производителя и по всички системи. Това се осъществява чрез използване на общи точки за данни и координирани функции.

Гъвкава интеграция: BACnet в сградната автоматизация

Има множество различни протоколи за сградна автоматизация; в мащабни проекти индивидуалните системи често се развиват независимо една от друга. BACnet свързва различни системи и продукти, улесняващи обмена на данни между различните устройства в една цялостна система. BACnet поддържа редица мрежови технологии и топологии, включително протокола IP, което позволява междусистемна интеграция на ОВК, управление на осветление, системи за сигурност и пожароизвестяване на ниво управление и автоматизация. Това означава не само повишена гъвкавост, но и по-малко разходи за поддръжка и инсталиране на системата за автоматизация и контрол на сградите. Като глобален стандарт за комуникация, BACnet се тества от независими лаборатории и непрекъснато се развива и поддържа.

Предимства с BACnet:

 • Независимо от технологията и от производителя

 • Съвместим с различни мрежови технологии, например ETHERNET, ARCNET LAN, MS/TP или PTP

 • Изпитан от независими лаборатории

 • Постоянно обновяван и актуализиран стандарт

Достъпен и готов за бъдещето: WAGO и BACnet

Когато се комбинират, WAGO-I/O-SYSTEM 750 и BACnet предлагат устойчиви и подлежащи на надграждане решения за ОВК приложения в нежилищни сгради. WAGO-I/O-SYSTEM 750 е система, подходяща за всяко приложение и притежаваща пълна комуникационна способност. Продуктите на BAGnet на WAGO осигуряват рентабилни и надеждни решения за контрол, позволяващи компонентите на автоматизираната система да работят надеждно в мрежа.

Продуктовата гама включва BACnet контролери с IP или MS/TP интерфейс и BACnet IP къплери за промишлени мрежи. WAGO BACnet Configurator позволява лесно конфигуриране. Поддържани са всички модули в системата WAGO-I/O-SYSTEM и интерфейсите към bus системи (например KNX или DALI). Контролерите могат да се програмират съгласно IEC 61131-3. С широката си гама от стандартни и специализирани модули, WAGO-I/O-SYSTEM е идеална за различни приложения за сградна автоматизация.

BACnet системни графики

Изпитан и сертифициран

BACnet контролерите на WAGO са сертифицирани от независими изпитателни лаборатории и носят световно признатото лого BTL! Производителите на продукти за BACnet могат да се възползват от тестове за съответствие в признати акредитирани агенции за изпитване, за да докажат, че техните устройства отговарят на стандарта BACnet ISO 16484-5/ANSI ASHRAE 135.

Тези лабораторни изпитания се провеждат последователно съгласно плана за изпитване на BTL и стандарта за изпитване BACnet ISO 16484-6/ANSI ASHRAE 135.1. Марката BTL е запазена по целия свят - само продукти, които са успешно изпитани в изпитателна лаборатория на BACnet, имат разрешение да носят логото BTL в рамките на съответния процес на регистрация.

Нови продукти

Обновена BACnet функционалност

Разширение на фърмуера BACnet/IP за PFC200 и сензорни панели 600

BACnet е един от най-често използваните комуникационни протоколи за сградна автоматизация. С оглед на това WAGO вече предлага разширение на фърмуера за гамата контролери PFC200 и сензорните Touch Panel 600; разширението може да се използва за активиране на съществуващи устройства чрез лицензиране за BACnet/IP.

Това допълнение позволява да се автоматизира голям брой BACnet обекти само с един контролер PFC200 или сензорен панел Touch Panel 600. С мощните сензорни панели, базирани на Linux®, и лицензите за BACnet могат да се реализират контролът и визуализацията на по-големи проекти за сградна автоматизация на едно устройство. Устройствата действат като BACnet сградни контролери (BBC) съгласно BACnet ревизия 14. Присъствието в BTL списъка означава, че те отговарят на стандартните изисквания на търговете. WAGO предлага два различни лиценза: Единият е за 256 BACnet обекта, а другият е без ограничения.

Вашите предимства:

 • Използване на съществуващи продукти с BACnet/IP
 • Автоматизиране на огромен брой BACnet обекти
 • Контрол и визуализация в едно устройство за рентабилни решения
 • Мащабируемост чрез различни лицензи

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: