[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleApplicationPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleServicesPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleCompanyNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleExplanationPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticlePracticalTipsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Оптимален светлинен мениджмънт

Разходите и енергийната ефективност играят важна роля за осветлението. Решенията на WAGO осигуряват дългосрочна подкрепа при планиране и изпълнение на вашите цели.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

Решения за автоматизация на помещения и инсталации

Днес и утре: За да бъдат конкурентноспособни, сградите се нуждаят от максимална икономическа ефективност и способност да служат за различни цели.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

ОВК технология за утре

Приложенията за отопление и охлаждане представляват повече от 55% от общото потребление на енергия. Енергийният преход води директно към котелното помещение. Разчитайте на решенията на WAGO за вентилационните системи на утрешния ден.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

Идентифициране и използване на потенциала

Енергоспестяването е добро за околната среда и за бизнеса. Правилният анализ и активните стъпки могат да доведат до устойчива печалба. WAGO е вашият партньор за ефективен енергиен мениджмънт.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticlePracticalTipsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Протоколи за сградна автоматизация

WAGO-I/O-SYSTEM осигурява на потребителите широка гама от интерфейсни решения за bus-системи и подсистеми за сградна автоматизация.

Независимо дали използвате KNX, BACnet, LON® или MODBUS TCP/IP за сградна автоматизация - използвайте нашата система за създаване на отворени, гъвкави решения. Изпратете специфичните за производителя решения в миналото. Също така, ще получите изключителна гъвкавост по отношение на комуникацията с подсистемите и интерфейсите. Поддържа се голямо разнообразие от протоколи, включително:

WAGO в други отрасли

Допълнителна информация

Автоматизацията и контактната техника от WAGO не са представени само в областта на строителната техника. Разберете какви решения предлага WAGO в други сектори.

Енергия

В цифровото бъдеще

Във всички области енергийният сектор е изправен пред големи предизвикателства. Интелигентната работа в мрежа и иновативните решения на WAGO помагат да се посрещнат тези предизвикателства.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Осветителна технология

Нека заблести светлината ви

От технологията за свързване на LED модули и драйвери, до свързването и управлението на осветление, WAGO разполага с опит и решения, които ви помагат ефективно и ефектно да използвате осветлението.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg