building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

ОВК технология за системите на бъдещето

Приложенията за отопление и охлаждане представляват повече от 55% от общото потребление на енергия в сградите. Интелигентната автоматизация за всички специалности е единственият начин да се възползвате ефективно от енергията, използвана в една функционална сграда. Интелигентната система за автоматизация позволява измерването на данни от ОВК зоната чрез бързи и сигурни комуникационни канали за икономично управление с ефективно използване на ресурсите.

Вашите предимства с WAGO:

 • Удвоете спестяването на разходите си: Съотношение цена/изпълнение при доставките, по-ниски текущи експлоатационни разходи
 • Одобрения в световен мащаб
 • Софтуер за лесна употреба
 • Готови за употреба програми (макроси)
 • Разширения и модификации на системата по всяко време

Отопление, вентилация и климатизация

Първичните системи се използват икономично

Тъй като ресурсите стават все по-оскъдни, енергийната трансформация води директно към дъното. Продуктите на WAGO ви позволяват да създадете предпоставките за икономично управление на компонентите за ОВК.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Класове на енергийна ефективност съгласно DIN EN 15232

Европейският стандарт EN 15232 (Енергийни характеристики на сгради – Въздействие на сградната автоматизация, на регулирането и техническото управление) категоризира сградната автоматизация и управляващите устройства в четири класа на енергийна ефективност от А до D. Контролерите на WAGO ви позволяват да създадете важни предпоставки за съответствие с класа на енергийна ефективност А.

Продукти за управление, експлоатация и мониторинг

 • WAGO-I/O-SYSTEM безпроблемно регулира, управлява и проследява всеки компонент на ОВК от всички различни сградни системи.
 • Решенията за технология за управление на WAGO могат да бъдат интегрирани с помощта на отворени комуникационни стандарти.
 • Уеб панелите e!DISPLAY използват интегриран интерфейс за лесен достъп до вашите системи чрез мобилни устройства, като например таблети или смартфони.

Захранващи устройства, мрежови комутатори, защитни устройства и сигнални преобразуватели

 • Захранващите устройства на WAGO осигуряват надеждно подаване на ток през електронни предпазители за безопасна работа.
 • Релетата на WAGO са идеалното решение за лесно изолиране на различните нива на напрежение.
 • Линията преобразуватели на сигнала JUMPFLEX® на WAGO преобразува сигнали от производството в стандартни сигнали.
 • Алтернатива: Ръчно задвижваните релейни модули на WAGO (серия 789)

Решения за конфигуриране и параметризиране

Софтуер за ОВК приложения:

 • Интуитивен и лесен за употреба
 • Включва конфигурации (напр.конфигуратор BACnet)
 • Библиотеки с функционални блокове, специално насочени към сградната автоматизация

Макроси за софтуера TRIC I&C

Използването на готови решения – вместо да персонализирате стандартни ОВК системи отново и отново – значително повишава надеждността. Всички компоненти са съвместими помежду си и са били подробно тествани от производителя за функционалност. Това води до създаването на елементи като спецификации на услуги и списъци с части, както и списъци с кабели и данни, които обслужват много цели, включително изготвянето на оферти. Освен всички тези функции с добавена стойност и проектни елементи, TRIC също така осигурява GAEB текста за офериране на строителни услуги.

Макроси за ОВК система – настройка на параметрите, а не програмиране

Вашите предимства с макросите за ОВК приложения на WAGO:

 • Готови за използване приложения
 • Направете въвеждането в експлоатация на системите по-икономично
 • Използвайте отново стандартизирани решения
 • Персонализирайте чрез макроси с отворен код
 • Няма нужда от много програмиране

ОВК технологии в употреба

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Допълнителни приложения за сградна автоматизация и инсталации

Независимо дали планирате осветителни инсталации и автоматизация във вашата офис сграда, модернизиране на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация или стайна автоматизация, WAGO ви помага да реализирате вашите изисквания в сградите.

WAGO за професионални групи

Фокусирайте се върху вашите изисквания

За монтажници и системни интегратори: Използвайте нашия професионален уеб портал, за да получите директен достъп до информацията от областта на сградната технология, която ви интересува.