building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

Осветителна инсталация и автоматизация, които си струват

Модерното осветление е ориентирано към изискванията на потребителите, то е удобно и енергоспестяващо. Това предполага, че умелото планиране, оптималното инсталиране и интелигентния светлинен мениджмънт използват в пълна степен потенциала, предлаган от вашата система. Когато всичко е правилно изпълнено, предпазвате околната среда, намалявате енергийните разходи и подобрявате работната среда и атмосферата в сградата. Освен това се улесняват процесите по въвеждане в експлоатация, поддръжка и преобразувания, тъй като например модерните решения за светлинен мениджмънт се конфигурират лесно с помощта на графичен интерфейс. Така сложните инсталации и сложното програмиране остават в миналото.

Основателни причини да изберете WAGO:

  • Идеално качество на осветлението
  • По-голямо удобство за потребителите
  • Енергийно-ефективна работа
  • Опростено въвеждане в експлоатация без програмиране
  • Бърза и лесна поддръжка и преобразуване

Светлинен мениджмънт от WAGO

Готови за бъдещето решения и за вашата сграда

lighting_potential-energy-savings_2000x2000.jpg

Светлинен мениджмънт – постигане на по-голяма ефективност

Изкуствената светлина осветява жилищни пространства, офис сгради и производствени халета; осветява улиците през нощта и насочва вниманието върху забележителностите. В действителност в момента около 19% от световното потребление на електроенергия отива за осветление. Бизнесът обаче винаги разглежда още един аспект: ефективността на системата. Най-важният фактор, който оказва влияние, е цената на енергията, която тъй като представлява около 70% от общите разходи за осветителната система, се отразява в бюджета. Оптимизирането на потреблението на енергия на всяка осветителна система, независимо дали чрез надграждане или закупуване на нови системи, ще може да се види при реализиране на бъдещите икономии.

building_licht_b161125_22-kelvinkurve_finale_2000x2000.jpg

Хората са нашият фокус

Ориентирано към човека осветление
Първоначално „ориентирано към човека осветление“ (HCL) не е означавало нищо повече от това хората и техните нужди от добро осветление да бъдат поставени на първо място при планирането на осветителни системи. В контекста на светлинния мениджмънт това по-специално включва индивидуалното регулиране на цветните температури и интензивността на осветлението през целия ден. Така характерът на помещението се променя, когато в интериора на сградата се пресъздадат условията на естествената светлина.


Това се базира на факта, че светлината е необходима не само за постигане на зрителна острота, но също така и за настройване на вътрешните ни часовници. Ако условията на осветление са адаптирани в съответствие с ежедневния ритъм в помещението, здравословното състояние и мотивацията се подобряват, предотвратява се настъпването на умора и се увеличава ефективността.

Подобрен работен процес с добро осветление

Осветлението е фактор с решаващо значение за индустриалния и ръчния труд. Оптималните резултати от производството зависят от ефективността на служителите. Правилното осветление помага да се увеличи мотивацията, да се намали умората, да се поддържа доброто здравословно състояние и да се предотврати възникването на злополуки. Лошите визуални условия имат обратния ефект: Ако е прекалено тъмно, производителността спада, уморяваме се лесно и грешките бързо се натрупват.

Оптимално осветление в производствените помещения при по-ниски разходи

Управлението на осветлението на WAGO е интелигентното решение за контрол на осветлението в големи пространства, като производствени помещения или складове. Като използва комбинация от предварително дефиниран хардуер и лесен за употреба уеб-базиран софтуер, Светлинният мениджмънт на WAGO улеснява проектирането и пускането в експлоатация на нови осветителни системи, а също така предлага и множество предимства за тяхната работа.

Препоръчителна информация

Допълнителни приложения за сградна автоматизация и инсталации

Независимо дали планирате осветителни инсталации и автоматизация във вашата офис сграда, модернизиране на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация или стайна автоматизация, WAGO ви помага да реализирате вашите изисквания в сградите.

WAGO за професионални групи

Фокусирайте се върху вашите изисквания

За монтажници и системни интегратори: Използвайте нашия професионален уеб портал, за да получите директен достъп до информацията от областта на сградната технология, която ви интересува.