Теми 21 септември 2020 г.
Практически опит: Стажове и дисертации

Желаете ли да опитате евентуална кариера в забавна, подкрепяща среда? Възползвайте се от множеството възможности, които WAGO ви предлага!

Независимо дали като университетски стаж, дипломна работа, дисертация или ученически стаж – WAGO ви дава възможност да изберете подходящите условия измежду широк спектър от предложения!

Вашите предимства:

 • Различни работни места
 • Придобийте практически опит
 • Приложете теоретичните знания
 • За ученици и студенти

Вашият университетски стаж

WAGO предлага на ученици и студенти, които завършват обучението си по техническа или търговска дисциплина, множество възможности по време на стажа им, поради което той представлява идеална основа за кариерно и личностно развитие. Необходимите условия за включване в нашата програма са доказани академични постижения, възможност за ангажиране за период от три до шест месеца, отлични умения по английски език, както и ангажираност, инициативност и гъвкавост. Очакваме с нетърпение да получим молбата ви. Моля, посочете желаната от вас област на работа и времевата рамка, която желаете.

Търсим:

 • Доказани академични постижения
 • Ангажираност за период от три до шест месеца
 • Владеене на чужди езици
 • Инициативност и динамичност

Вашата ученическа практика

Искате ли да получите лични впечатления от бъдещето си в избраната от вас професия? Благодарение на ученическата практика ще придобиете общо впечатление за избраната от вас професия и ще получите ежедневен трудов опит в един от нашите екипи. Използвайте нашия онлайн кариерен център, за да подадете молбата си (документи за кандидатстване: мотивационно писмо, автобиография и копия на последните ви два ученически бележника). Моля, не забравяйте да посочите периода от време и желаната сфера на работа (търговско-техническа или търговска) за стажа.

Предлагаме ви:

 • Първоначален опит в кариерата
 • Откриване на личните ви интереси

Вашата диплома

Във WAGO кандидатите за бакалавърски и магистърски програми пишат дисертациите си, като придобиват практически опит и получават най-голямо съдействие от въпросните отдели и екипи. В края на вашето обучение ли сте? WAGO възлага дисертации на студенти с добри или много добри оценки, които са ангажирани и гъвкави. Първоначалният практически опит е резултат от завършването на стаж и дава много предимства. Обучението ви в техническа/търговска област ли е, като например технически или бизнес компютърни науки, бизнес/икономическа администрация или инженерна дисциплина (индустриално инженерство, електротехника или машиностроене)? Тогава ви предлагаме възможността да напишете дипломата си в следните области:

Нашите изисквания и подкрепа:

 • Оптимално ръководство
 • Добри до много добри академични постижения
 • Първоначалният практически опит е плюс
 • Техническо развитие
 • Енергетика и процесна автоматизация
 • Управление на съоръжения и околна среда
 • Управление на продуктите
 • Лаборатория по електротехника
 • Национални/международни продажби
 • Управление на производството
 • Осигуряване на качеството
 • Закупуване
 • ИТ
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: