Теми 21 септември 2020 г.
KNX: Стандартът в технологиите за дома и сградната система

KNX е унифициран, независим от производителя комуникационен протокол за интелигентно свързване в мрежа на най-съвременните технологии за дома и сградната система. KNX се използва за проектиране и управление на енергийно-ефективни решения за по-голяма функционалност и удобство при едновременно намаляване на разходите за енергия.

Характеристики на системата KNX:

 • Разпределена шинна система, която позволява на устройствата да обменят информация директно
 • Напрежение на шината: 24 VDC (+6/-4 V)
 • Протоколът CSMA/CA защитава срещу загуба на данни в резултат на съвпадение на телеграми.

 • Могат да бъдат свързани до 12 000 нода

 • Скорост на предаване на данни от 9,6 kBit/s, не са необходими терминиращи резистори

KNX с прости думи

В продължение на повече от 20 години KNX се е доказал като глобален стандарт за автоматизация на дома и сградна автоматизация в съответствие с EN 50090 и ISO/IEC 14543. Голямо предимство на KNX е неговата разпределена конфигурация: Вместо на централно устройство, функциите се намират на отделните абонати на шината. Сензорите, като превключватели и датчици за присъствие, изпращат командни за управление директно към осветлението, щорите, отоплението и вентилационните системи. Зададените стойности и функциите се конфигурират в лесно в „софтуера за инженерни инструменти“ (ETS) и могат да бъдат променяни или коригирани по всяко време.

KNX поддържа различни носители за предаване, например кабел с усукана двойка (KNX TP), ETHERNET (KNX IP), радио (KNX RF) или мрежата Powerline (KNX PL). С KNX устройствата от различни производители стават съвместими и могат да бъдат гъвкаво комбинирани в едно цялостно решение. Тъй като всяко устройство има собствен микропроцесор, не се изисква контролна станция.

Променливи и индивидуализирани – използване на KNX в сградната автоматизация

Като отворен стандарт, технологията KNX осигурява унифициран и удобен потребителски интерфейс за автоматизация на дома и сградната автоматизация – от жилищни до търговски приложения. Благодарение на широка гама от приложения, много устройства и системи могат да бъдат свързани помежду си с KNX. Например, тази технология позволява една мрежова система, включваща осветление, щори и ОВК, да бъде лесно управлявана в търговски и обществени сгради съобразно изискванията на потребителя.

Отделните компоненти на системата KNX включват сензори и изпълнителни механизми. Сензори, като термостати, превключватели или анемометри генерират команди под формата на телеграми. Тези телеграми се превръщат в действия от изпълнителните механизми (например превключващи релета за щори или осветление). Връзката се осигурява от двупроводен линия, като по този начин се осигурява и трафика на телеграми между сензорите и изпълнителните механизми. В резултат на това не се налага отделните системни компоненти да бъдат свързани в мрежа, което значително намалява размера на окабеляването.

Вашите предимства:

 • Лесна конфигурация и пускане в експлоатация

 • Голям брой производители могат да използват богато портфолио от устройства

Функционалност и удобство: WAGO и KNX

С контролера KNX IP (750-889) и модула KNX TP1 (753-646), WAGO предлага иновативно решение с възможности за надграждане за сградна автоматизация. Свързването с конвенционални сензори и изпълнителни механизми, както и сложните връзки с DALI, EnOcean и други, са обединени в едно рентабилно решение в контролера KNX IP на WAGO. Модулът KNX TP1 на WAGO се свързва към мрежите TP1. ETHERNET като носител, заедно с KNX IP като протокол за предаване, позволяват високоскоростна комуникация между устройствата, като същевременно осигуряват безпроблемна интеграция в съществуващи инфраструктури.

Заедно, контролерът KNX IP и модулът KNX/TP1 съставят рутера KNXnet IP, който свързва традиционните TP1 мрежи с ETHERNET. Това значително увеличава скоростта на предаване в рамките на мрежата KNX. Освен това, той осигурява висока скорост на пренос на данни по опорната мрежа, елиминирайки тесните места в система за визуализация. Рутерът KNX IP действа и като мрежов интерфейс за софтуера ETS за конфигуриране и настройка на параметрите. Съответните продуктови бази данни/plug-in за контролера KNX IP, модула KNX TP1 и рутера KNX IP правят нещо повече от проста поддръжка на специфична за устройството конфигурация. За удобство, те са проектирани така, че да можете да прилагате вече познати и доказани методи и процедури на ETS.

WAGO и KNX Предимства:

 • Свободно програмируемите приложения предлагат висока гъвкавост на проектите
 • Възможност за свързване на цифрови и аналогови сензори, изпълнителни механизми и подсистеми (например DALI, EnOcean и др.)
 • Висока скорост, кратко време за реакция и по-големи количества данни на устройства, директно свързани към ETHERNET
 • Пълно интегриране на устройства с усукана двойка
 • Контролерът KNX IP може да се комбинира с модула KNX TP1 за гъвкави приложения

графика на системата KNX

KNX продукти на WAGO

knx_00267005_2000x1125.jpg

KNX IP контролер (750-889)

Възможността за свободно програмиране превръща контролера KNX IP в мощен контролер за помещения и зони. Той комбинира предимствата на комуникационния протокол KNX IP с модулната система WAGO-I/O-SYSTEM 750. Това означава, че могат да се изпълняват всякакви задачи по управлението и регулирането при гъвкава сградна автоматизация.

Контролерът KNX IP се характеризира не само с изключително мощния си процесор, но също и с голямото количество данни, програмата и паметта си. Голямата памет осигурява резерви за изпълнението на сложни задачи от контролера. Благодарение на вградения 2-портов комутатор, контролерът може да бъде интегриран и в ETHERNET линейна топология на . Ако имате нужда от допълнително място за съхранение на сложни уеб визуализации или данни от "трендове" например, за съхраняване на данните, може да се използва вграденият слот за SD карти. SD картата е практична и за функциите „създаване на резервни копия и възстановяване“, които ви позволяват не само да архивирате програмата на PLC, но и да възстановите програмата при сервизно обслужване. IP адресът, от който контролерът е винаги достъпен и преконфигурируем, може да бъде възстановен по всяко време с натискането на един бутон. Ограничената скорост на телеграмите и оптимизираната последователност на зареждане подобряват мрежовия трафик и осигуряват по-бързо стартиране.

Предимства:

 • Свободно програмируем контролен блок
 • Вграден рутер KNX IP
 • Може да се комбинира с всички входно-изходни модули от серията 750
 • Слот за SD карта
 • Бутон за възстановяване на IP адреса
 • Подобрен инженерен работен процес
knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

Модул KNX TP1 (753-646)

Модулът KNX TP1 предоставя две отделни функции, които се самонастройват автоматично в зависимост от приложението. От една страна, можете да използвате модула като интерфейс KNX за програмируемия контролер на системата 750 I/O-SYSTEM на WAGO. В този случай той представлява стандартен шинен възел KNX от страната на KNX, който е включен в мрежа KNX чрез ETS. В комбинация с други модули, свързани към контролера, той може да се използва като гъвкав интерфейс към други протоколи и подшини за сградна автоматизация, включително BACnet, MODBUS, TCP, DALI и EnOcean.

От друга страна, модулът може да се използва и като TP1 интерфейс за рутера KNX IP. В този случай мрежата KNX TP1 се пренасочва към ETHERNET и може да се управлява чрез ETHERNET мрежата.

Приложението се програмира чрез WAGO-I/O-PRO CAA. Необходим е plug-in за ETS, така че данните от приложната програма да могат да бъдат разпределени на групови адреси.


Предимства:

 • Интегриране на мрежи KNX TP1 в системата WAGO-I/O-SYSTEM
 • Могат да се комбинират с всички контролери на WAGO, свързани със сградни приложения (напр.BACnet)
 • Поддържа 254 KNX обекта

Рутер KNX (750-889 и 753-646)

Контролер и модул: Рутер

Заедно, контролерът KNX IP и модулът KNX/TP1 съставят рутера KNXnet IP, който свързва традиционните TP1 мрежи с ETHERNET. Това значително увеличава скоростта на предаване в рамките на мрежата KNX. Освен това, той осигурява висока скорост на пренос на данни по опорната мрежа, елиминирайки тесните места в система за визуализация. Рутерът KNX IP действа и като мрежов интерфейс за софтуера ETS 3/4 за конфигуриране и настройка на параметрите.

Контролер и рутер: Две устройства в едно

Рутерът KNX IP включва също така и функциите на контролера KNX IP. Дори ако тази комбинация от устройства се управлява от един хардуерен компонент, за ETS тя изглежда като две отделни KNX устройства. На контролера има два програмируеми бутона за стартиране.

Предимства:

 • Рутер KNX IP чрез комбиниране на контролера KNX IP и модула KNX TP1
 • ETHERNET достъп до TP1 мрежа за ETS или визуализация
g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg

Plug-In/Продуктова база данни на ETS на WAGO

Съответните plug-ins за контролера KNX IP, модула KNX TP1 и рутера KNX IP правят нещо повече от проста поддръжка на специфична за устройството конфигурация. За удобство, те са проектирани така, че да можете да прилагате вече познати и доказани методи и процедури на ETS.

Изтеглете ръководството за Plug-in на ETS на WAGO

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис